Økt ledighet i nye bransjer

Ledige: I februar var det registrert 72000 arbeidsledige i Norge.Hovedstaden: 10500 av de arbeidsledige bor i Oslo. Økning: Det tilsvarer en økning på 11 prosent (7000 personer) på landsbasis, og 37 prosents økning (3000 personer) i Oslo sammenliknet med samme periode i fjor. «Nye» bransjer: Den økte arbeidsledigheten har gitt størst utslag i såkalte «nye» bransjer/kunnskapsbransjer: IT-sektoren: Systemutviklere, programmerere, dataingeniører og datateknikere har lidd mest. I dag teller vi mer enn dobbelt så mange ledige som for samme periode i fjor.Totalt er 1269 helt uten arbeid.Administrativt og humanistisk arbeid:En økning i arbeidsledigheten på totalt 76 prosent.Ny situasjon: {ndash}I kunnskapsbransjer er jobb en livsstil. Og vi ser folk i ledighetskøen nå, høyt utdannede og godt etablerte mennesker, som vi aldri har sett der før. Og som åpenbart er svært uvant med situasjonen, bekrefter Terje Tønnesen, markedssjef i A-etat.