Oppdrageren

Når barna i familien Berge bråker under middagen, er det foreldrene som går fra bordet. Det har Jesper Juul lært dem.

- DET BESTE FORELDRE kan gi barna sine, er å ta vare på parforholdet, sier Jesper Juul (55). Som en av Danmarks aller fremste familieterapeuter er han opptatt av å hjelpe foreldre i å lykkes i oppdragelsen av sine barn. Juul har gitt ut flere bøker. «Ditt kompetente barn» er den mest kjente.Barn kommer uten bruksanvisning, og mange foreldre er usikre på oppdragerrollen. En reell usikkerhet, mener Juul.{ndash}Fokuset på lyst er altfor sterkt. Vrangforestillingen består i at hvis barnet får alt det har lyst på, får det også alt det har behov for. Ofte er situasjonen motsatt. Vi ser stadig flere familier som tyranniseres av tilsynelatende selvopptatte og asosiale barn. Disse barna har fått for mye av hva de har lyst på og for lite av hva de har bruk for. Man krenker ikke et barn ved å si «nei», og et barn må få hjelp til å se hva det har behov for. Juul understreker samtidig at foreldre må være seg bevisst at mange av de tingene som får voksne til å føle seg nyttige, ikke får barn til å føle seg verdsatte og verdifulle.{ndash}JESPER JUUL HAR endret mitt syn på barneoppdragelse, sier Ann-Mari Berge.{ndash}Det er viktig å se barna og behovene deres fra første dag. Å være til stede som en tydelig voksen.Det er fredagskveld og full fart. Utenfor bjeller isbilen, og Sarah (12), Elias (6) og Leah (4 1/2) roper i kor: {ndash}Mamma, kan vi få is? Mamma åpner lommeboka. {ndash}Vi er blitt bedre til å sette grenser. Godteri er bare helgekos, sier hun.I Leahs barnehage på Oppsal i Oslo praktiseres Jesper Juuls filosofi. Der har Ann-Mari vært på kurs og foredrag med dansken. Barnehagen er opptatt av å lære barn om ansvar, og samarbeider med foreldrene om hva slags ansvar barn kan få og hva slags ansvar de voksne må ta. Etter at de begynte med det, får barna lov til langt mer. Barnehagen har også satt opp regler for de voksne. Altfor ofte får barna skylden når noe går galt. Nå skal de ikke lenger alltid skylde på ungene.{ndash}Vi har jobbet mye med hvordan vi vil ha det. Når stemningen rundt middagsbordet koker, er den vanlige løsningen at barna blir sendt fra bordet. Nå reiser jeg meg heller og går selv. Slik viser jeg dem at jeg ikke aksepterer situasjonen. Det fungerer mye bedre. Første gangen ble de helt sjokkerte, sier Ann-Mari.Hjemme i stua går «gameboyen» på rundgang. Helst vil barna ha en hver. {ndash}Jeg tror det er viktig å la barna være barn. Ikke la dem bli styrt for mye av våre forventninger. Mange ønsker nok at barna skal bli kopier av dem selv, sier Ann-Mari. {ndash}FORELDRE BLIR SELVOPPTATTE. De er så opptatt av alt de skal gi barnet sitt at de glemmer å se etter hva barnet faktisk trenger. Det er ikke bra for barnets selvfølelse. Anerkjennelse og empati, derimot, er motiverende, sier Jesper Juul.Velutdannede foreldre er opptatt av å gjøre alt så riktig. Sånne «riktige» foreldre er anstrengende for et barn. Foreldre som lærer sammen med barna hvordan ting kan gjøres, er mye bedre for dem. En sunn selvfølelse er ifølge Juul det mest verdifulle foreldre kan gi barna sine. Selvfølelsen er det beste psykososiale immunforsvaret vi har, og må ikke forveksles med selvtillit.Selvtillit handler om det vi er gode eller dyktige til, hva vi presterer. Selvfølelsen er vår viten om og opplevelse av hvem vi er. Den styres av hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Har man en sunn selvfølelse, er selvtillit sjelden noe problem, mener Juul.{ndash}Forutsetningen for at barn {ndash} og voksne {ndash} skal kunne utvikle en sunn selvfølelse, er at de føler seg elsket og at deres tanker og handlinger blir anerkjent. De må føle seg verdifulle for sine nærmeste og for samfunnet.Tidligere var barneoppdragelse nærmest synonymt med å lære barn å ha respekt for autoriteter. Nå har de fleste foreldre i de nordiske landene gått bort fra denne måten å omgås barn på.{ndash}Før gikk man ut fra at barn ikke var ordentlige mennesker fra starten av. En avgjørende feilvurdering. Barn er født menneskelige og sosiale. Foreldre i Norden ligger minst 20 år foran resten av Europa når det gjelder barneoppdragelse, derfor har vi heller ingen rollemodeller. Dilemmaet blir å finne ut hvordan vi som foreldre forvalter vår makt uten å krenke barnet, og uten at barnet får lov til alt det har lyst til.MANGE FORELDRE har skyldfølelse fordi de er for lite sammen med barna sine. Juul mener foreldre bør være hjemme med barnet de tre første leveåra, og at politikerne våre burde jobbe for en slik løsning. {ndash}Tar små barn skade av å være i barnehagen åtte timer om dagen?{ndash}Jeg må si nei. Men hvis barn kan velge, vil de helst bare være sammen med mamma og pappa. Ikke nødvendigvis hele tida, men de vil vite at mor eller far er tilgjengelig, sier familieterapeuten, som også mener at alle fedre bør ta en del av fødselspermisjonen.{ndash}Ja. Fire ukers pappapermisjon er altfor lite. Vi må spørre oss selv hva vi som fedre kan få ut av å være hjemme sammen med barna våre. Fedre som tar sjansen, opplever at livet får en ny dimensjon. De får etablert en fundamental relasjon til barnet sitt og blir også mer verdifulle for samfunnet. {ndash}Hvordan? {ndash}Se på fedre som forsømmer barna sine: toppledere, politikere... Hadde de vært hjemme med barna sine, ville de ikke vært like uansvarlige eller dummet seg ut så mye. Da hadde vi sluppet å lese om alle tabbene deres på førstesidene i avisa. Prisen for å leve i en mannsverden med makt og konkurranse, er høy. Juul oppfordrer alle mødre til å reise bort i minst to uker innen barnet er halvannet år, og la far være alene hjemme. Da får han mulighet til å oppleve hva ansvaret for et barn innebærer. {ndash}Jeg tipper at rundt 70 prosent av dagens nybakte mødre føler seg som alenemødre. Partneren deres hjelper sikkert til, men kvinnene blir like fullt sittende med ansvaret. Til slutt blir likevel far den tapende part, fordi han er for lite sammen med barnet sitt.ANN-MARI BERGE KUNNE godt tenke seg å ta fri i tre år for å være hjemme med barna. {ndash}Men første gang jeg ble mor, var ikke det aktuelt. Da var jeg ærgjerrig og kanskje for ung for et så stort ansvar. {ndash}Hm, tre år høres jo litt voldsomt ut, sier pappa Lasse Berge (36).{ndash}Men å være med ungene er jo bare morsomt. Da jeg hadde pappapermisjon, ble mor nesten litt sjalu. Hvem som har barnetekke, er det jo ingen tvil om, sier han og ler.Når far skal stelle hjemme, blir det gjerne en ekstra is. Og skogturer i helgene. Men når Liverpool spiller kamp, blir det ofte video på barna. Og selv om han insisterer på at Jesper Juuls teorier først og fremst følges opp gjennom mor i huset, så er han ikke helt fjern for familieterapeutens teorier selv heller. {ndash}For det viktigste vi kan gi ungene våre, sier pappa, og legger armen rundt mamma:{ndash}Er jo at vi to er glade i hverandre.

    rannveig.korneliussen@dagbladet.no

<HLF>Mer balanse:</HLF> Jesper Juul oppfordrer alle fedre til å prøve å ha aleneansvaret for barna en tid. - Jeg tipper at rundt 70 prosent av dagens nybakte mødre føler seg som alenemødre, sier Juul. Da Lasse Berge hadde pappapermisjon , ble mor nesten litt sjalu.