Overvekt

Array

Verdens helseorganisasjon (WHO) samt leger og forskere måler nå undervekt, overvekt og fedme etter BMI (Body Mass Index), som anslår fettvevets andel av kroppsmassen.

Din BMI beregnes slik: Vekt delt på høyde ganget med høyde. Dersom du er 1,70 høy og veier 70 kilo blir regnestykket slik. 70/(1,70x170)= 24.WHO opererer med disse kategoriene: •BMI på under 18,5 = undervektig.

•BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt.

•BMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig.

•BMI på 30 og over = fedme.

•BMI på 35 - 39,9 = fedme, klasse II.

•BMI på 40 og over = fedme, klasse III (ekstrem fedme).

Du kan sjekke din BMI med vår BMI-kalkulator.

Ifølge WHO er fedme i ferd med å bli verdens største helseproblem. Fedme og overvekt øker risikoen for å utvikle flere alvorlige sykdommer, blant annet hjertelidelser, kreft og diabetes.

Også vi nordmenn blir stadig feitere. Ti prosent av den voksne, norske befolkning mellom 20 og 65 år har en BMI på over 30. Det vil si at minst 300 000 nordmenn har et fedmeproblem.

Fra 60-åra og fram til i dag har menn i 40-årsalderen i gjennomsnitt økt 9.1 kg (fra 76.9 til 86 kg), mens kvinner har økt 3.7 kg (fra 65.8 til 69.5 kg). Andelen feite norske menn i aldersgruppa 20 - 29 år har økt med 138 prosent fra 1985 til 1995. Hos kvinner i samme alder er økningen 174 prosent.