Protesterer mot Tom Cruise

- Galt at Scientologikirkens mest kjente medlem får lede Nobelkonserten

FOR NOEN UKER siden fikk Wangari Maathai Nobels fredspris for innsatsen for bærekraftig utvikling, demokrati og fred, som det heter i begrunnelsen fra Nobelkomiteen. 10. desember deles prisen ut, og dagen etter er det fredspriskonsert i Oslo Spektrum. I år er det talkshowdronningen Oprah Winfrey og verdensstjernen Tom Cruise som er kveldens vertskap. Dét vekker sterke reaksjoner blant motstandere av Scientologikirken. ANDREAS HELDAL-LUND har i mange år drevet hjemmesida Operation Clambake. Nettsida handler om Scientologikirken og om hvordan tidligere medlemmer av sekten kan komme seg ut. Sida er brukt av mennesker fra hele verden. Nå har Heldal-Lund skrevet brev til Nobelinstituttet og klaget på at Cruise er valgt til å være forgrunnsfigur under konserten som sendes i mange land. «Jeg har risikert egen sikkerhet i snart 8 år for å holde tilgjengelig en hjemmeside på Internett som dokumenterer hva Scientologikirken egentlig står for og hvilken trussel de er mot vårt demokrati og vår frihet», skriver Heldal-Lund i brevet. Han tror Tom Cruise og Scientologikirken vil bruke Nobelkonserten til å øke sektens innflytelse og bedre ryktet scientologene har fått. - SCIENTOLOGENE vil kalle dette en anerkjennelse og bruke det for alt det er verdt. Jeg skjønner godt at dette dreier seg om en konsert og at man trenger kjendiser til å lede den, men Tom Cruise er meget spesiell. Han bruker statusen sin til å rekruttere for Scientologikirken, sier Heldal-Lund. Scientologene tilbyr personlighetstester og kurs for at folk skal få det bedre med seg selv og omgivelsene. Kursene og testene er gratis eller billige i begynnelsen, men blir dyrere. Tidligere medlemmer har betalt ut hundretusener av kroner for kursene. Flere har blitt sittende igjen med i stor gjeld, og sekta beskyldes for å skremme motstandere til taushet. - At Tom Cruise skal være vert, vekker skuffelse blant dem som har brutt ut av sekten. Scientologene lyver om hvem de er og hva de står for. De bruker metoder for å lure penger ut av folk, sier Heldal-Lund. I 1996 ble Scientologikirken dømt til å betale et tidligere medlem 850 000 kroner i erstatning og saksomkostninger. Han hadde tatt opp 300 000 kroner i lån for å kjøpe kurs hos scientologene. «Vilkårene for erstatning finnes å foreligge. At A har tatt opp lån og betalt frivillig kan ikke hindre at erstatningsansvar oppstår. Det er et ledd i scientologenes virksomhet at medlemmene ledes til å tro at det som tilbys er verdifullt og at medlemmet selv har et sterkt ønske om å kjøpe. Det er selve avtalen om kjøp som i dette tilfelle er den påførte skade. Det kan heller ikke hindre ansvar at Scientologikirken er et trossamfunn. Erstatningsansvaret innebærer ikke at scientologene hindres i sin tro, det er vederlaget for kurs og kursmateriell som rammes», skriver Borgarting lagmannsrett i den enstemmige dommen. Dialogcentret i Danmark, som er en felleskirkelig bevegelse, var i lang tid blant sektens motstandere. Teolog og forskningsmedarbeider Tom Thygesen Fredriksen maner til forsiktighet med bevegelsen. - De har en hel del metoder for å diskreditere motstandere. Vi arbeider for full religionsfrihet, men er kritiske til deres metoder, sier han. SOGNEPREST Karl-Erik Nylund ved Maria Magdalena-kirken i Stockholm i Sverige har i 30 år jobbet med å hjelpe ofre for sekter og familien deres. Han mener at scientologene står i en særstilling. - Scientologikirken er verdens farligste sekt. Det er en manipulativ sekt som tar over menneskers liv og økonomi, sier han. Tom Cruise ble scientolog på 80-tallet og har i mange sammenhenger fremhevet hva scientologien har gjort for ham. Blant annet mener han at læren til gründeren Ron Hubbard hjalp ham å overvinne dysleksien som Cruise har slitt med siden han var liten gutt, og han har flere ganger anbefalt foreldre til barn med dysleksi å ta kontakt med scientologene. Cruise har også gjort seg til en mer offisiell talsperson for den svært lukkede sekten: Senest i september åpnet Cruise et nytt lokale for scientologikirken i Madrid i Spania. Han sitter også i styret i en scientologforening som har spesiell fokus på dysleksi. På scientologenes egen hovedside er Cruise nevnt 41 ganger. Sognepresten mener at en person som gjør seg til offisiell talsperson for sekten, ikke burde lede Nobelkonserten. - Han er ikke der for å misjonere. Men det er vanskelig å skille artisten Tom Cruise fra scientologen Tom Cruise. Scientologene vil oppfatte dette som en slags offisiell anerkjennelse, sier han. DAGBLADET.NO HAR SNAKKET med personer som ikke vil si noe om scientologene av frykt for rettslig forfølgelse i etterkant. Steinar Lem i Fremtiden i våre hender har førstehånds kunnskap om scientologibevegelsen. Hans egen mor ble medlem av organisasjonen. - Bevegelsen er veldig pågående. Tidligere medlemmer er blitt forfulgt og trakassert. Det er forferdelig hvis det er slik at ytringsfriheten er i fare fordi man frykter represalier, sier han. - Min mor ble fralurt flere hundre tusen kroner. Jeg lot meg selv teste av en scientolog og fikk vite at jeg hadde store skader på personligheten som de kunne helbrede med kurs. Å legitimere en slik bevegelse er uverdig for Nobelinstituttet. DIREKTØR FOR Nobelinstituttet, Geir Lundestad, avviser kritikken. - Vi vet godt at Tom Cruise er scientolog, men det var ikke derfor vi valgte ham. Vi valgte ham fordi han er en kjent person som er interessert i Nobels fredspris, og vi er stolte av å ha fått ham. Dét betyr ikke at vi går god for hva han mener om scientologi, sier Lundestad. - Hva tror du det betyr for scientologene at Cruise skal være vert under konserten? - Jeg tror ikke det betyr noe spesielt. Han må gjøre hva han vil når det gjelder religion, sier Lundestad til Dagbladet.no. Nobeldirektøren vil ikke vurdere henvendelsen fra dem som jobber med avhopperne fra sekten. - Nei, selvfølgelig ikke. Vi er veldig tilfredse med vårt valg og har inngått kontrakt med Cruise og Oprah Winfrey. Selv har Lundestad ikke noen spesiell kjennskap til scientologien. - Jeg vet ikke noe spesielt om det. Jeg har et meget romslig syn på dette og er tilhenger av både ytringsfrihet og religionsfrihet, sier Lundestad. Tom Thygesen Fredriksen ved det danske Dialogcentret gir Lundestad delvis støtte: - Det er moralsk feil å gå etter et menneske i stedet for å gå etter bevegelsen. Hvis man utelukker Cruise, så blir han en martyr, og med en viss rett. Scientologene er flinke til å utnytte ting til sin fordel. Man skal være varsomme med dem, sier han. TOM CRUISE ER en god ambassadør for oss. Men han kommer aldri til å bli grunn til at noen renner ned dørene her. Å bli scientolog er et personlig valg, sier Matthias Fosse, informasjonssekretær for Scientologikirken i Norge. Han slår hardt tilbake mot kritikerne. - Cruise er valgt fordi han er en kjent skuespiller, ikke noe annet. Jeg ser på dette som et forsøk på knebling av ytringsfriheten. Man kan ikke nekte scientologer å være med i samfunnet, dét er et veldig intolerant standpunkt. Skal du da kneble alle som tror på noe som du ikke er enig i? Det er feil å gå løs på personens menneskerettigheter. Fosse sier at han personlig er glad for at Cruise fikk oppdraget, men at han tviler på om skuespillerens Nobel-oppdrag har noe å si for interessen rundt scientologene. - Den eneste positive effekten er at folk er villige til å se hva vi står for. Cruise er også omstridt som konferansier under konserten fordi han har støttet Bushs invasjon av Irak. Uttalelsen falt under en pressekonferanse i Roma 30. september 2002, da han sammen med Steven Spielberg promoterte filmen «Minority Report». En drøy uke senere trakk Cruise uttalelsen og sa at han hadde blitt feilsitert.

SCIENTOLOG: Filmstjerna Tom Cruise skal lede årets Nobelkonsert. Ikke alle er enige i at det er et godt valg. Dette bildet ble tatt da Cruise åpnet en ny scientologkirke i Spania i september.
STJERNESPEKKET: Her fra fjorårets Nobelkonsert.
VILLE HA CRUISE: - Vi valgte ham fordi han er en kjent person som er interessert i Nobels fredspris, og vi er stolte av å ha fått ham, sier Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad.