Pusler sammen skattene Taliban sprengte i filler

Tyske eksperter jobber for å bygge opp igjen Buddha-statuene.

FARLIGE BILDER. I rundt 1500 år var Buddha-statuene plassert fjellstøtt i den afghanske provinsen Bamiyan,  rundt 20 mil nordvest for hovedstaden Kabul.

Her sto de på 2500 meters høyde. De var landets største attraksjon, betraktet som kulturskatter over hele verden. Det internasjonale samfunnet fikk lenge lovnader fra Taliban-regimet om at minnesmerkene skulle få stå i fred. Det fikk de ikke. 

Etter Talibans forskrudde tolkning av islam ble det etter hvert klart at statuene av Buddha var i strid med islamsk lov.

AKKOMPAGNERT AV utropene om at Gud er den største - «Allahu akbar», ble statuene sprengt i lufta i mars i 2001. Videobildene ble sendt ut til resten av verden, som fortvilte over ødeleggelsene av de uerstattelige, eldgamle skattene.

- Det var en katastrofe. Vi jobber med å kartlegge fragmentene. Dette var svært store statuer og vi har rundt 2000 kubikkmeter med fragmenter å gå igjennom, sier professor Michael Petzet til Dagbladet.no. Han leder det tyske arbeidet med å rekonstruere statuene. Arbeidet er organisert av ICOMOS, German International Council on Monuments and Sites, og finansiert av det tyske utenriksdepartementet med 150 000 euro i år.

DET FINNES INGENTING LIGNENDE. Den største statuen var 53 meter, de nest største 37. De to Buddhaene var hugget rett ut av sandsteinsklippen og kledd i greskinspirerte togaer. Den største statuen var like høy som et moderne tietasjers hus, og ble sett på som et av de aller største underverkene i antikken.

Statuene som hadde overlevd både jordskjelv og en rekke kriger, ble ødelagt. Men lett var det ikke. Ifølge Wikipedia tok det en hel måned å ta knekken på de to største.

- Arbeidet er ikke så enkelt som folk kanskje tror. Man kan ikke senke statuene med skudd siden de er skåret ut i fjellet. De sitter fast i fjellet, sa Talibans informasjonsminister Qudratullah Jamal fortvilet mens det sto på.

Heldigvis klarte ikke Taliban å pulverisere statuene. I dag ser arkeologene mønster i fragmentene, og mange av steinene vet man hvor skal plasseres i statuene.

Professor Michael Petzet og hans underordnede har nå digre sand- og steinhauger å forholde seg til. Han håper likevel at fragmentene en dag skal kunne settes sammen igjen.

- Mange av fragmentene er fryktelig tunge. De må flyttes med kraner. Vi må vite hva som forsatt er igjen før vi kan begynne med en rekonstruksjon, sier professoren. Han legger til at den endelige avgjørelsen om rekonstruksjon er opp til de afghanske myndighetene.

TALIBAN VAR FORNØYD. - Vi ødela avgudsbildene, og Allah har sendt oss regn, sa talibanleder og mullah Mohammad Omar etter sprengingen i 2001. Han tok regnet i det tørkerammede landet som et tegn på Allahs glede. Taliban brukte sprengstoff, tanks og granater for å kvitte seg med minnene fra tida før islam.

I dag jobber ekspertene mot tida i den vakre fjelldalen. Fjellene her er fortsatt fylt av udetonerte miner og sprengstoff, og en egen minerydder er på plass. Vinteren gjør det umulig å jobbe så høyt til fjells.

- Dette arbeidet er svært vanskelig. Vi må arbeide så fort som mulig. Om vi venter for lenge er det bare sand igjen, sier Petzet, som nå er mest opptatt av å redde det som reddes kan. Dernest håper han at fragmentene kan settes sammen igjen, og at de manglende bitene kan erstattes med nye.

GAMLE MINNER. Før Afghanistan ble muslimsk, var det buddhistisk. Den greske kulturen som Aleksander den store brakte til området 300 f.Kr satte sine spor, og byen Bamiyan ble preget av en blanding av buddhistiske og greske kunstarter.

Her lå det titalls buddhistiske kloster. Området var et religiøst pilegrimsmål fra det andre århundret og fram til den muslimske invasjonen i det niende århundret.

I hulene i fjellsiden levde munkene, og hulene prydet de med fresker og uthugninger. I dag står mange hundre av hulene igjen, men det er bare mellom 10 og 20 prosent av det opprinnelige antallet. Det er japanske arkeologer som i dag jobber med å ta vare på hulene og de vakre veggmaleriene munkene laget.

I århundrene etter Kristus var statuene dekket med gull og fine juveler. Man tror også at øverste del av ansiktet var dekket av store tremasker, og at statuene hadde et fargerikt lag som i dag er slitt vekk. Ved føttene til en av statuene kunne man gå inn og gå bak Buddha. I den minste statuen fantes det også trapper, og man kunne klatre opp på toppen.

Takket være det tyske arbeidet er det nå også gjort C14-prøver som tidfester statuene nøyaktig. Den minste statuen er nå tidfestet til rundt 550 e.Kr. De har også kommet fram til at den ble bygget før den store, som stammer fra 600-tallet.  Dateringene som er gjort viser mange ulike resultat. Det betyr nok at statuene har blitt reparert og forandret på mange ganger opp igjennom historien.

Men så ble det ganske plutselig stille. Munkene og pilegrimene forlot stedet da islam kom til Hindu Kush-fjellene. Bamiyan ble glemt og neglisjert.


SPEDE BØNNER.
UNESCO, verdenssamfunnet, til og med Iran, gikk ut og fordømte Talibans planer om å ødelegge statuene.

Taliban mente på sin side at UNESCO og andre internasjonale organisasjoner hadde provosert med sine planer for å holde statuene i god stand. De religiøse fundamentalistene mente nå at statuene kunne friste til avgudsdyrkelse, og påpekte at islam har bildeforbud.

Statuene ble ødelagt. Under regimet ble også antikke skulpturer på museene i Kabul, Ghazni, Herat, Jalalabad og Kandahar ødelagt. Ordren gikk ut på å ødelegge alle skatter som var eldre enn islam. EN TEKNOLOGISK DRØM. I Los Angeles arbeider andre krefter med å få statuene på plass igjen. Den japanske kunstneren Hiro Yamagata er godt i gang med en helt spesiell form for rekonstruksjon.

Det kommer ikke til å bli som før. Kunstneren vil rekonstruere statuene med moderne projektorer. Disse skal kaste laserbilder av Buddhaene i fjellsidene der de tidligere sto.

Ørkenbyen, det som en gang var et stoppested på Silkeveien mellom India og Kina, skal lyses opp av 14 lasersystemer som skal prosjisere 140 ansiktsløse statuer. Neonlysene skifter farger, og i toner av neongult, rosa, oransje, hvitt og blått skal kulturskattene på nytt bli synlige.

Solcellepanel og vindmøller skal forsyne anlegget med strøm. Det var afghanske myndigheter som selv kontaktet japaneren for et par år siden for å få til et samarbeid. Sponsorene har heller ikke latt vente på seg. Bilfirmaet Mercedes er en av de store.

Nå venter kunstneren på grønt lys fra UNESCO. Tyskerne som jobber med å bevare statuen er ikke overvettes begeistret.

- Vi er ikke prinsipielt imot dette, men vårt arbeid er å redde det som er igjen. Dette laserprosjektet er dyrt, sier Petzer, som synes hele planen er dum. Han er imidlertid klar over at afghanske myndigheter ønsker turister til det verdenskjente stedet, og at både laserbuddhaer og en rekonstruksjon av de opprinnelige Buddhaene vil hjelpe. Allerede strømmer et anselig antall turister til den vanskelig tilgjengelige provinsen.

TIL HJELP. Vindmøllene som skal settes opp av den japanske kunstneren skal etter planen også komme lokalbefolkningen til gode. 100 av dem skal forsyne omkringliggende landsbyer med mangelvaren strøm. Kunstneren har vært på besøk, og lover å leie arbeidskraften lokalt. I mars neste år skal arbeidet med å grave fundamentene for vindmøllene etter planen starte.

Den japanske kunstnerens prosjekt skal koste rundt 12 millioner dollar. I juni 2007 skal prosjektet være ferdigstilt.

Flere eksperter forsikrer nå at laserstrålene ikke vil skade området rundt, og planen er at Buddha-laserstatuene skal skinne i fire timer hver søndag.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail:

NY BUDDHA: Slik planlegger kunstneren Hiro Yamagata at de nye buddhastatuene skal se ut.
EKSPERMIENTERER MED LYS: Hiroya Magata har tidligere blant annet laget laserkunst ved Guggenheimmuseet i Bilbao.
<B>GOD ERSTATNING?</B> I 2007 skal etter planen de ødelagte Buddhastatuene erstattes av nye laserstatuer. Bildet til venstre viser den ene statuen slik den så ut før den ble ødelagt. Samtidig jobber arkelogene for å sette sammen fragmentene av statuene.
<B>2001:</B> Lenge gikk ryktene om at Taliban var i ferd med å ødelegge de over 1500 år gamle statuene. I mars i 2001 kom videobildene som bekreftet raseringen.
STORE KULTURSKATTER: Den 53 meter høye statuen slik den så ut før Taliban ofret den for rettroenheten.
HULLET ETTER BUDDHA: Eksperter fra den tyske delen av organisasjonen ICOMOS finansierer nå opprydning og videre analyser på stedet der statuene ble sprengt ut.
FORTSATT TILDEKKET:</B> Kvinner i heldekkende burka ved fjellsidene som en gang i tiden huset buddhistiske kloster og tusenvis av munker.
TUNG JOBB: Fragmentene av Buddha-statuene er tunge å bevege. Men det er tyskerne som jobber for å rekonstruere statuene glade for. Det betyr at alt ikke er blitt til sand og ødelagt.
SPRENGT BORT: Dagbladet besøkte Bamiyan i 2002. Forsatt sto våpnene igjen, sammen med hullet etter Buddha-statuen.
BOR I ELDGAMLE HULER: Midt iblant de ødelagte statuene bor det hundrevis av lutfattige og desperate huleboere.