Schau syndet igjen

Men hvorfor i all verden er ikke mord en av de sju dødssyndene?

HOVMOD STÅR ENNÅ IKKE FOR FALL, det var fråtseri som er tema i andre episode i Kristopher Schau-serien De syv dødssyndene.

Teorien til komikeren er at hans syndige handlinger, som å bli slikket i skrittet i Thailand, skal vekke Guds vrede. Reagerer ikke skaperen på dette, mener Schau det må være bevis nok for at Gud må være død.

Flere har forsøkt på mye av det samme som Schau i hundrevis av år uten å oppnå kontakt. For eksempel ble det begått rundt 30 drap i Norge i fjor. Er det fordi mord ikke er på lista over dødssynder reaksjonen fra Gud uteblir?

-  Ingen har noensinne ment at mord er mindre alvorlig enn fråtseri. De sju dødssyndene er en katalogisering, det er ingen oversikt over alle synder. Mange flere synder kan være dødssynder. Det er nettopp derfor vi ikke bruker ordet dødssynd lenger. Vi kaller dem hovedsynder, fordi andre synder springer ut av dem. For eksempel kan sinne føre til mord, sier informasjonsleder Stian Erdal i Oslo katolske bispedømme til Dagbladet.no.

DET ER DEN KATOLSKE KIRKE som er opptatt av dødssynder i dag, de skiller mellom dødssynd og svakhetssynder, mens den protestantiske kirken ikke anerkjenner noen forskjell på syndene.

- Finnes fortsatt de sju dødssyndene i den katolske kirka?

- Begrepet brukes ikke på den måten. Vi kaller det for hovedsynder eller laster. Jeg har aldri hørt noen snakke om de sju dødssyndene i preken. Temaet hører til i trosopplæringen. For eksempel i konfirmasjonsundervisningen kommer man inn på hovedsyndene, sier Erdal.

DET HEVDES OFTE at det var pave Gregor den store som på 500-tallet lanserte de sju dødssyndene. Han gjorde dem nok bedre kjent, men de fantes i århundrene før, som en veiledning til de tidlige kristne.

Schau syndet igjen

Dødssyndene er like gamle som kirka selv, det er fra klosterdisiplinen vi har de sju dødssyndene, nemlig hovmod, misunnelse, vrede, livslede, gjerrighet, fråtseri og utukt.

Kirkemøtet i Nikea i 325 etablerte praksisen med private skriftemål til prester. Kristne tenkere begynte å klassifisere syndene etter alvorlighetsgrad. Den mest kjente lista er den over de sju dødssyndene, som kan knyttes tilbake til den kristne poeten Aurelius Clemens Prudentius (ca. 348-405) og teologen John Cassian (360-435).

På 1300-tallet ble dødssyndene et populært tema for kunstnere. Dante tok opp temaet i sin velkjente «Den Guddommelige komedie». Sånn ble dødssyndene mer kjent blant folk.

- Hva er egentlig en dødssynd?

- Man må vite at det er galt og man må ha planlagt det. Den katolske katekismen sier: Det må foreligge til sammen tre omstendigheter for at en synd skal være en dødssynd: «Den synd er en dødssynd hvis objekt er en alvorlig sak, og som begås fullt ut bevisst og med overlegg», forklarer Stian Erdal.

- Hvilke synder er ikke dødssynder?

- Vi skiller altså mellom dødssynder og svakhetssynder, det handler delvis om i hvilken grad man har frihet i handlingen. Man kan lide under spesielle svakheter, tilstander som påvirker ens evne til å velge etisk riktig. Det objektive alvoret i gjerningen er det samme, men man skiller og sier at den subjektive skylden kan være mindre. Svakhetssynder dreier seg for eksempel om at man ikke var sikker på om det var rett eller galt eller at man ikke klarte å motstå fristelsen. Når man er klar over at man har gjort noe galt og husker på det, så nevner man også det også i skrifting.

- Er dødssyndene omtalt i Bibelen?

- De er ikke listet opp sammen noe sted i Bibelen, men det står mye om de forskjellige lastene, for eksempel i Paulus sine brev, hvor det dreier seg om hvordan man skal holde seg unna og motarbeide lastene. I det nye testamentet finnes mange lastekataloger hvor man ramser opp ulike laster som man skal holde seg unna.

- Hvorfor ble de sju dødssyndene til?

- Man lager en systematisering av stoffet, en regle som gjør det lettere å huske, akkurat som De ti bud. Det er ikke antallet som er poenget, men det å ha noen knagger. Sånn er det med all trosopplæring, man må systematisere trosinnholdet og trekke ut essensen. De ti bud er for så vidt et unntak, for de står opplistet i Bibelen.

- Er de sju dødssyndene nedskrevet noe sted?

- Ja, overleveringshistorien kjenner jeg ikke, men de finnes blant annet i Den Katolske Katekisme, sier Erdal.

- Hva er den mest alvorlige dødssynden?

- Vi opererer ikke med en oversikt over hvilke synder som er mest alvorlige. De ti bud er et utgangspunkt. Direkte brudd på De ti bud er alvorlige synder, men også der er det distinksjoner. Mord er mer alvorlig enn tyveri. Hvem som syndes mot kommer også med i betraktningen, vold mot foreldre er i seg selv mer alvorlig enn mot en ukjent. Det er grader av alt, det er ikke helt lett å si når for eksempel fråtseri er alvorlig. Drap er en dødssynd fordi den skiller mennesket fra samfunnet med Gud.

Ifølge Norea Mediemisjon var hovmodet oppført først eller sist i de gamle listene over dødssynder, fordi den var den største og farligste.

- Hvordan kommer man seg igjen etter en dødssynd?

- Man må skrifte en dødssynd for å gjenopprette gudsforholdet og leve videre i samfunnet med Gud. Det betyr at man etter en dødssynd ikke kan gå til nattverd før man har bekjent synden og fått tilgivelse. Alt som man erkjenner overfor seg selv er en synd må man skrifte, men en svakhetssynd setter ikke mennesket ut av Guds nåde, avslutter Erdal.


DET SER UT TIL AT
syndene Kristopher Schau bedriver er godt planlagt og bevisste handlinger. Vi kan altså ikke snakke om svakhetssynder i dette tilfelle. Han må skrifte for å få absalasjon, hvis vi skal følge den katolske lære. 

Om Schau ønsker å synde enda mer, kan han for eksempel gå til nattverd uten å skrifte først.

I motsatt fall kan han ta en titt på de sju dydene, som er motvekter til dødssyndene: Sedelighet, åpenhet, måtehold, flid, tålmodighet, medmenneskelighet og ydmykhet.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

BEGJÆR/UTUKT:</B> Utforskningen av dødssynden som ofte oversettes med begjær (eng. Lust, lat. luxuria), har vakt oppsikt. En halvnaken Schau slikkes av en ung thai-gutt.
<B>DYSTER KOMIKK:</B> Forrige torsdag startet Kristopher Schau, Morten Ståle Nilsen (t.h.) OG Øystein Karlsen «De 7 Dødssyndene» på TV 2. I de sju første episoder skal komikeren gjennomføre dødssyndene én etter én, mens den siste episoden skal handle om frelse.
<B>POPULARISERTE SYNDENE:</B> I middelalderen brukte en rekke kunstnerne dødssyndene som tema, her Dante.
FLERE DØDSSYNDER:</B> Informasjonsleder Stian Erdal ved Oslo katolske bispedømmekontor forsikrer at mord er mer alvorlig enn fråtseri.
<B>PAVE GREGOR:</B> Var opptatt av de sju dødssyndene på 500-tallet, men listene fantes før hans tid.
KVELDENS TEMA:</B> Fråtseri. Man kan saktens stusse over at mord ikke nådde opp på lista over De sju dødssyndene, men ble forbigått av fråtseri.