Sikrer verdens DNA mot atomkrig

Frølageret på Svalbard skal vokte klodens frøreserver.

- SLIK DET SER UT NÅ, kan vi trykke på knappen og starte innfrysing av anlegget 1. november, sier prosjektleder Magnus Bredeli Tveiten i Statsbygg til Dagbladet.no.

Tveiten leder arbeidet med å bygge hvelvet som skal huse verdens reserver av frø.

Frølageret på Svalbard, som åpnes offisielt til våren, skal gi en siste utvei hvis en katastrofe skulle komme til å ramme det biologiske mangfoldet på jorda.

EN ASTEROIDE SOM TREFFER kloden, atomkrig - eller utstrakt havstigning som følge av global oppvarming - det finnes mange tenkte scenarier som kan ødelegge jordbruksområder og true mangfoldet av biologiske vekster på jorda.

Store deler av verdens befolkning lever av ris, korn, poteter og andre vekster. Og frølageret på Svalbard er tenkt å være en slags «Noas ark» der man kan hente frø og starte på nytt igjen hvis en nyttevekst skulle bli utryddet.

Nå er hvelvet straks klart til innflytting.

- Alt tyder på at bygget blir ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november, sier Tveiten til Dagbladet.no.

- De første frøene vil plasseres i hvelvet i januar 2008, sier direktør Cary Fowler i Global Crop Diversity Trust i en kort filmsnutt stiftelsen har produsert (se video øverst i artikkelen).

Sikrer verdens DNA mot atomkrig

- Det Gud har skapt, bør ikke menneskeheten få anledning til å tilintetgjøre, sier utviklingsminister Erik Solheim i samme film.

DET ER DEN NORSKE STAT ved Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet som finansierer frølageret. Nordisk Genbank vil ha det faglige ansvaret og ta hånd om den daglige driften, mens Statsbygg vil eie anlegget og forestå den tekniske driften.

Stiftelsen Global Crop Diversity Trust er ansvarlig for driften av anlegget.

Frølageret er anslått til å koste omkring 50 millioner kroner, og består av tre haller 120 meter inne i fjellet utenfor Longyearbyen på Svalbard.

Den symbolske grunnsteinen - et rør med frø - ble lagt ned i juni i fjor, med statsminister Jens Stoltenberg og hans fire nordiske kolleger til stede.

Lageret skal holde -18 grader ved hjelp av et fryseaggregat, og hvis teknikken skulle svikte vil permafrosten sørge for at frø-prøvene aldri utsettes for høyere temperaturer enn 4-6 minusgrader.

Inngangen til anlegget ligger 120 meter over havet, og hvelvet skulle dermed være godt sikret også mot en eventuell stigning i havnivået som følge av global oppvarming og utstrakt issmelting.

ULIKE FRØTYPER HAR ULIK LEVETID i frossen tilstand. Erter vil for eksempel ikke holde seg lenger enn 20-30 år, og det blir dermed nødvendig med utskifting og prøvespiring med jevne mellomrom.

Solsikkefrø og korn kan derimot holde seg i flere tiår, til og med hundrevis av år, skriver BBC.

Forskere anslår ifølge Washington Post at det finnes omkring to millioner forskjellige typer vekster som brukes til mat og dyrefôr i dag. Deriblant 100 000 typer ris og 1 000 ulike banansorter.

Det skal finnes 1 400 forskjellige frølagre rundt omkring i verden, men flere av disse har blitt ødelagt av naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser de siste årene.

Mange av lagrene er dessuten ment for forskning, noe som betyr at de er lett tilgjengelige for påvirkning utenfra.

Tanken bak lageret på Svalbard er å skape et komplett nødlager, hermetisk lukket for ytre påvirkning det meste av tida - og bare til bruk i ytterste nødsfall.

En «Noas ark for frø», som landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen kalte lageret i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i fjor.

Anlegget skal være dimensjonert for å lagre fire og en halv million frøtyper.

DOMMEDAGS-HVELVET TAR UTGANGSPUNKT i frøprøver fra liknende lagre i blant annet Mexico, Syria, Filippinene og Nigeria.

- Så vil vi fylle på etterhvert med prøver fra hele verden til vi har en komplett samling av de nyttevekstene som brukes på kloden, sier direktør Cary Fowler i Global Crop Diversity Trust til New Scientist.

- Hvis det verste skulle skje, vil man kunne bygge opp jordbruk igjen verden over ved hjelp av frø herfra, sier Fowler videre.

Han finner dessuten trygghet i at hvelvet er plassert på fjerntliggende Svalbard, «hvor isbjørner patruljerer gatene» ...

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

KASTET GLANS: Jens Stoltenberg la ned grunnsteinen til anlegget, sammen med sine fire nordiske statsministerkolleger.
... og permafrosten som sikrer kontinuerlig lav temperatur selv om kjøleanlegget skulle svikte.
SPRENGT INN I FJELLET: Frølageret ligger trygt inne i en fjellside i permafrosten på Svalbard.
SVALBARD ER PERFEKT: Longyearbyen og Svalbard er et ideelt sted for et slikt lager, på grunn av beliggenheten fjernt fra fastlandet ...