Silikonfakta

Ingen sikre tall: Det finnes ingen offisiell statistikk på hvor mange norske kvinner som har brystproteser. Forsøkene på å anslå et tall blir mer eller mindre kvalifisert gjetning. Ifølge avdelingsleder Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn ble det i 1998 laget en rapport der man opererte med et tall på 30 000 - 40 000 kvinner. Importøren MediScan mener tallet kan være omkring 50000. 1500 nye: Nobel Clinic, Fornebuklinikken, Colosseumklinikken og Volvat Medisinske Senter sier de venter å forsyne til sammen 1500 kvinner med nye brystproteser i 2002. Klinikker: Heller ikke når det gjelder antall klinikker i landet, finnes det sikre tall, men bransjen selv mener det dreier seg om omtrent 50 på landsbasis. Kosmetiske begrep: Både «plastikkirurgi» og «plastisk kirurgi» er begreper som brukes om kosmetiske operasjoner. «Plastikkirurgi» kommer av det greske ordet plastikos , som betyr {lsquo}omformbar\'. Forskjellige former: Det finnes mange ulike typer brystimplantater. Alle er omsluttet av en silikonbeholder, og de tre vanligste er fylt med silikon, saltvann og ulike typer gelé. Formen på implantatene varierer mellom runde og tåreformede. Det er også mulig å spesialbestille proteser etter behov. Nyere implantater har en ru overflate, som skal hindre innkapsling. Prisene for inngrepene varierer kraftig. Skadevirkninger: Ifølge Statens helsetilsyn foreligger ingen ny informasjon om sammenhengen mellom brystproteser og sykdom. Noen proteser lekker og kan skape lokale problemer, men det er ikke bevist at de forårsaker langvarig sykdom. Hjelp: Støttesenteret for Silikonskadde har eksistert i ni år, og teller i dag 300 medlemmer. Ulike operasjoner: Nobel Clinic regnes for å være den største norske aktøren innen plastikkirurgi i Norge i dag, og regner med å operere omkring 1100 i år. Av disse vil omtrent halvparten bli fettsugd. Cirka 30 prosent vil legge inn brystproteser, løfte eller redusere bryst. Resten vil operere ansiktet. - En typisk kunde hos oss har fylt tretti og vil gjøre noe med magen, gjerne etter graviditet. Det er mange i alderen 25-35 som blir gravide, får ett barn eller to, og som så ikke lenger kommer seg inn i de samme klærne som før, sier daglig leder Geir Brekke. Mer tilgjengelig: Førsteamanuensis Lise Widding Isaksen ved Universitetet i Bergen har jobbet mye med kvinneforskning og de kultursosiologiske studier av kroppen. En årsak til at stadig flere kvinner velger å operere brystene er, ifølge Widding at tilbudene er blitt mer tilgjengelige {ndash} både i pris og omfang. - Alle som vil, kan. Før måtte vi slå oss til ro med hvordan vi var skapt. Mennesket er et sosialt individ, og vi kvinner handler ut ifra andres forestillinger om kvinnelighet. Nå kan vi kjøpe oss det vi ikke har. Grensen mellom slik-er-vi og slik-bør-vi-være flytter seg hele tida. Vi ser det som vårt eget ansvar å bruke mulighetene vi har. Skammen gjør at vi selv velger å gjøre noe med de sidene som ikke lever opp til føringene kulturen legger.