Skjørtejegeren

Anita Bemer (36) gir kvinner råd om hvordan de kan nå toppen i næringslivet. Å bli kjæreste med sjefen er ikke et av dem.

- NEI!På en kafé på Frogner sitter Anita Bemer og sender et blikk som får meg til å se etter en rømningsvei. Armene som nettopp lå avslappet på bordet, er brått blitt korslagt stramt over brystet. Men snart smiler hun igjen, og gjentar langt mildere stemt, om enn litt matt:- Nei, jeg ønsker ikke å ta opp den saken igjen, jeg har lagt den bak meg. Det pressen insinuerte, stemte ikke med realitetene.Insinuasjonene Anita Bemer sikter til, er snart fire år gamle. Den unge og hardtarbeidende siviløkonomen hadde avansert fra analytiker til direktør i Storebrand-systemet.Så ble det kjent at hun var sammen med, og ventet barn med konsernsjef Åge Korsvold. Enkelte murret. Avisene fant fram ordene «lynkarriere» og «kometkarriere». Det ble mer enn antydet at det var Korsvolds påvirkning, og ikke Anita Bemers kvalifikasjoner, som hadde sendt henne mot toppen. - Pressen var direkte diskriminerende overfor meg. Men jeg vil ikke gå inn i en forsvarstale om dette nå.For Anita Bemer er for lengst ferdig med det vi pressefolk gjerne dveler ved. Etter at hun forlot Storebrand seinhøsten 2000, har hun brukt tida til å pleie sine tre hjertebarn: Kaja (31/2), Felicia (7 uker) og Human Management (2). Det siste er hennes selvstartete konsulentselskap.Bemer er blitt rådgiver, og akkurat nå er hun mest opptatt av hvordan det skal bli mulig å få flere kvinner inn i ledelsen av norske bedrifter.- Skal bedriftene få konkurransekraft, må de velge blant 100 prosent av befolkningen, ikke bare 50, når de rekrutterer ansatte.Det er Bremers filosofi. I MER ENN ET ÅR har hun på nært hold observert og analysert lederprogrammet Od@ (oppkalt etter Oda Krohg) på oppdrag fra IKT-Norge. Bransjeorganisasjonen for landets informasjons-, kunnskaps- og teknologibedrifter sliter nemlig med dametekket, og har lyst til å gjøre noe med det. Resultatet er et program hvor talentfulle unge jenter fra ulike bedrifter kurses i håp om at de skal bli potensielle framtidige ledere.- Programmet har allerede gitt resultater. Flertallet av kvinnene som har vært med, har allerede fått et løft i stillingsnivå og ansvar, forteller Bemer, og presiserer:- Målet er ikke å pleie cv-ene til dem som allerede har klart å synliggjøre seg selv, men å få fram nye og dyktige kvinner som ikke er synlige.Rådgiverens arbeid har resultert i ei bok - «En reise i talentutvikling» - og tusen tanker om hvorfor norsk næringsliv er inflatert av slips og dress med press.- Analyser viser veldig klart at utdannete kvinner vil ha lederstillinger, men det synes som om de ikke vet hvordan de skal nå fram.- Og svaret er?- Ett råd til kvinner kan være å gripe de muligheter som byr seg, og ikke være redd for å si hvor de vil. Mye handler om å gi selvtillit, om å bevisstgjøre kvinnene på hva som er deres mål, og, ikke minst, om å dempe frykten for at de ikke skal få det til.Hun forteller om en lederstilling som nylig ble utlyst innen investeringsbransjen. Av de om lag 200 søkerne var to kvinner.- Kanskje er grunnen at kvinner frykter miljøer de oppfatter som litt tøffe og røffe.- Så kvinner skygger banen når albuene blir spisse?- Noen gjør nok det. Kanskje er de ikke forberedt på at kompetanse ikke er nok, men at man også må gjennom en kamp i ny og ne for å komme inn i en lederstilling.AT KAMPEN KREVER sin kvinne, viser et bilde fra Bemers bok som nå ligger foran oss på bordet. Bildet er tatt under en av IKT-næringens jubileumsmiddager for drøyt 50 år siden. Rundt bordet sitter 52 festkledde sjefer, samtlige menn.- Heldigvis er det tatt i 1952, sier Bemer, men erkjenner raskt at situasjonen knapt har forandret seg. I dag er 6,3 prosent av lederne innen næringen kvinner, det skulle bety tre kvinner og 49 menn rundt det samme bordet om festen gjentas.- Samfunnet er i langsom bevegelse, påpeker Ani-ta Bemer.- Men mange holdninger kommer hjemmefra, og krever generasjoner å bli kvitt. Lederprogrammet bidrar forhåpentlig til å få fart på progresjonen, sier hun, og legger raskt til:- Men skriv at jeg ikke er noen kvinnesakskvinne, da. Absolutt ikke.- Nei vel?- Nei, jeg har et rasjonelt forhold til dette. Kvinner skal ikke inn i ledende stillinger fordi de er kvinner, men fordi det å velge blant flere gir en større konkurransekraft for bedriftene. Det er den jeg har tro på!- Konkurransekraften?- Ja, jeg tror på den.Bemer snakker seg varm om hvordan bedrifter blir mer attraktive både blant kunder og potensielle arbeidstakere dersom de rekrutterer begge kjønn. Men rister lett på hodet når vi antyder et behov for kjønnskvotering for å få fart på sakene.- Nei, kvotering er jeg ikke tilhenger av.- Selv ikke hvis valget står mellom en like godt kvalifisert kvinne og mann?- Det er et vanskelig spørsmål, men valget må gjøres som om det sto mellom to menn eller to kvinner. Kompetansen må veies, og må være det avgjørende.BEMER MENER KVINNER og menn i bedriftsledelse snakker forskjellig. - Kvinner ønsker oftere å bli likt. I vanskelige saker vil kvinnelig kommunikasjon gå ut på å beholde den gode stemningen. Menn er mer direkte. Men ingen av delene er riktig eller galt, vi har begge noe å lære av den andre, mener Bemer, som innrømmer at hun ikke selv passer inn i det bildet hun tegner.- Nei, jeg er veldig tydelig og direkte.I «En reise i talentutvikling» ber Anita Bemer alle reise akkurat dit de vil med karrierene sine. - Hvis man har et klart bilde av hva man ønsker å gjøre og hvor man ønsker seg, så kan man komme dit. Det er opp til en selv.- Så enkelt?- Mm. Hvis du vil, så klarer du det, men det krever en innsats. INNSATS HAR SELVFØLGELIG sin pris. Og ikke alt kan gjøres samtidig. For Anita Bemer og Åge Korsvold har en av løsningene vært å skaffe seg hjelp i huset.- Flere kvinner må akseptere at det ikke er et nederlag å få hjelp av andre, mener hun.- Og så må vi kvinner slippe opp på kontrollbehovet vårt i hjemmet. Mange kvinner legger fram pyjamas når mannen skal legge barnet. Riktignok hender det at Kaja ikke har på seg pyjamas når Åge har lagt henne, men det hun har på seg likner, og hun sover godt i det.Anita Bemer smiler bredt ved tanken.- Det har vært viktig for meg å få familie. Det gjør meg mer reflektert, dyktigere og jeg har mer å gi på alle fronter. Nå koser jeg meg hjemme med barna mine, og skal gjøre det noen måneder til. Det er et godt, og på mange måter lærerikt, liv.- Dessuten, legger hun til.- Alle må gjøre de valgene som passer dem, og det kan være helt andre valg enn mine. Men den typen barrierer som sier at man ikke kan jobbe hvis man har barn, eksisterer ikke i mitt hode. torgeir.lorentzen@dagbladet.no

I BRYLLUP:</B> Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen giftet seg i Larvik og Åge Korsvold og Anita Bremer var til stede.