Slik drepte DDR sine fiender

BERLIN(Dagbladet): 14 år etter DDRs fall anklages Stasi for drapet på en svensk journalist i 1984. Hun ville avsløre at DDR leverte våpen fra Bofors til Iran, til bruk i krigen mot Irak.

OFFISIELT HYLLET DDR Irak i krigen mot Iran. I virkeligheten leverte de altså våpen fra svenske Bofors til fiendelandet Iran. - Den svenske journalisten Cats Falk truet med å avsløre sannheten. Slik kan hun ha gjort seg til en dødsfiende for Honecker-regimet. Avsløringen av salg og smugling av Bofors-våpen og ammunisjon til Iran var verre for østtyske enn for svenske myndigheter i 1980-åra, sier journalist Andreas Förster i avisa Berliner Zeitung. Förster har i årevis arbeidet for å dokumentere at toppledelsen i Øst-Berlin opprettet en egen drapskommando som sto bak titalls drap på DDR-borgere som hadde flyktet og utenlandske borgere som kunne bli en fare for regimet. Alle oppdragsmordene som nå etterforskes, skjedde i utlandet. Falk, som arbeidet for TV-Rapport, forsvant sammen med venninnen Lena Gräns etter et restaurantbesøk i Stockholm 19. november 1984. De ble funnet i Falks bil i Hammarbykanalen i mai 1985. - Hva skulle Cats Falk gjøre nattetid i et øde havneområde i Stockholm, sier journalist Förster til spørsmålet om det ikke er for fantastisk at Stasi skulle ta livet av en svensk journalist. - En måned før sin død skal Falk ha vært «helt euforisk» da hun betrodde ei venninne at hun hadde oppdaget noe ingen journalist hadde gjort før henne, skriver Förster i sin reportasje i Berliner Zeitung. FALK KAN HA KOMMET på sporet av illegale leveranser av datamaskiner og våpen som ble solgt eller smuglet fra Sverige til DDR. DDR solgte våpen videre med stor fortjeneste til diktaturer i den tredje verden. Slik sikret regimet seg hard utenlandsk valuta til en tom statskasse. Narkohandel og vesttyske frikjøp av DDR-borgere var andre måter å skaffe vestlig valuta på. Denne virksomheten ble styrt av den såkalte Komiteen for kommersiell koordinering (Ko-Ko) under ledelse av Alexander Schalck-Golodkowski. «Likvidering betyr fysisk å tilintetgjøre enkeltpersoner eller grupper av mennesker. Dette kan oppnås ved skyting, knivstikking, brenning, sprengning, strangulering, slag med døden til følge, forgiftning, kvelning.» DETTE STÅR Å LESE i direktivet med påførselen Dokument 389/73, der den østtyske innenriksministeren Erich Mielke for 30 år siden ga ordrene til og oppskriftene på hvordan fiender av det østtyske sosialistregimet kunne elimineres. Direktivet som Dagbladet er i besittelse av, gir en detaljert oppskrift på hvordan «spioner» og «forrædere» kan drepes både med og uten bruk av våpen. - Det er ingen tvil om dokumentets ekthet, sier Günter Bohnsack, tidligere oberstløytnant i Stasis avdeling X, som stelte med desinformasjon. Den 53 år gamle østtyskeren Jürgen G. som ble arrestert i sitt hjem i Berlin mandag, har ifølge den tyske riksadvokaten Kay Nehm i åra 1976- 87 tilhørt den lille, men spesialtrente kommandoen som ble opprettet i samsvar med direktivet. Kommandoen hadde betegnelsen Hauptabteilung XXIII, også kjent som «Arbeitsgruppe Minister» (AGM). TRE MEDLEMMER AV spesialkommandoen skal ha deltatt i drapet i Stockholm. De kom over fra DDR til Vest-Tyskland gjennom en hemmelig grenseovergang som Stasi hadde opprettet ved Hof i Bayern. Kommandoen tok seg til Sverige via Danmark. - Stasi hadde flere slike hemmelig grenseoverganger. Her ble agenter og sabotører smuglet over grensa til Vesten, sier eks-oberstløytnant Bohnsack. Han tror at Jürgen G.s navn er dukket opp i de såkalte Rosenholzarkivene som det amerikanske CIA har levert tilbake til tyskerne. I disse arkivene finnes de virkelige navnene til tusener Stasi-agenter og deres ofre. Journalist Andreas Förster regner med at flere medlemmer av spesialkommandoen vil bli arrestert.

    hlu@dagbladet.no

Bilsvraket: I bilen som ble funnet i Hammarbykanalen i Stockholm satt Cats Falk og ei venninne, begge døde. Foto: Expressen
Drept av Stasi? Den svenske tv-journalisten Cats Falk. Foto: Expressen
DRAPSOPPSKRIFT: I dette dokumentet, som Günther Bohnzak viser fram, finnes oppskriften på hvordan fiender av det østtyske sosialistregimet kunne elimineres. Foto: Gorm K. Gaare