Slik kan Saddam forgifte oss

Biologiske og kjemiske våpen forgifter, lammer og dreper i løpet av minutter. USA mener Saddam Hussein kan spre både kopper, pest, miltbrann og ricin.

DE KAN FØRE TIL GRUSOMME SMERTER og raske dødsfall. Men ingen av våpeninspektørene har funnet biologiske eller kjemiske våpen hos Saddam Hussein. Regimet hevder at de har ødelagt alle slike våpen. - Vi vet de har nok organisk materiale til 400 biologiske bomber. Dette er bevist, det er ikke gjetninger. Irak har ikke sagt et ord om hva som har skjedd med dette materialet, sa utenriksminister Colin Powell i FN i febuar. Powell mener Irak også har tyfussmitte, koldbrannbakterier, kolerabakterier, koppersmitte og utstyr til å spre de dødelige stoffene. Den tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hevdet i februar at tysk etterretning vet om Iraks angivelige arsenal av biologiske stridsmidler. Innenriksministeren avviste det, mens avisa mener myndighetene har holdt informasjonen tilbake for å unngå panikk. Det kom fram at helseministeriet hadde bestilt 100 millioner doser med koppevaksine for å sikre hele befolkningen på 83 millioner. Også USA, Storbritannia og Frankrike har bygget opp store lagre av koppevaksine, og franske helsemyndigheter har advart om faren for et angrep. Spania har anskaffet ny vaksine, men i første rekke med tanke på de væpnede styrker, ifølge avisen ElMundo. Og i USA er heldekkende beskyttelsesdrakter, kraftig tape, gassmasker, spesialhansker og spesialsko det som er utsolgt i butikkene for tida. HUN KALLES BAKTERIEDOKTOREN Saddams sjefsforsker Rihab Taha har stått spissen for Iraks bakteriologiske våpenprogram, og hun har personlig hatt ansvar for produksjon av ti milliarder giftdoser. Eller som en etterretningsrapport konstaterer: Nok til å drepe jordens befolkning to ganger. I september 2002 offentliggjorde den britiske regjeringen en saksmappe over Iraks biokjemiske kapasitet, og her kommer det fram at Rihab Taha i 1991 hadde produsert 19.000 liter botulisme-gift, 8.500 liter miltbrann, 2.200 liter aflatoksin, ricin, diarevirus og flere andre våpen. Du kan lese mer om Rihab hos BBC. Hvor mye som er igjen og hvilken mulighet landet har til å spre eventuelle bakterier, virus og nervegasser er vi ikke sikre på. Men vi er svært redde for det. KOPPER. - Det er denne sykdommen vi frykter mest, fordi den er så smittsomt, sier overlege Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelsa til Magasinet på nett. Sykdommen er utryddet, men det finnes to lager i verden, i USA og Russland. Landene har ikke villet kvitte seg med viruset fordi de vil forske på en bedre vaksine. - Man frykter at andre kan ha fått tak i viruset herfra og at disse kan bruke det som biologisk våpen, forklarer Aavitsland. Kopper er nemlig en av viruskoloniene Powell mener Saddam dyrker i sine mobile laboratorium. - Viruset spres i hele kroppen, man kan ikke behandle den. Men man kan vaksinere etter utbrudd. Dødelighetsprosenten ligger mellom 20 og 40 prosent, sier Aavistland. Koppeviruset smitter fra person til person gjennom dråpesmitte og inngangsporten er luftveiene. Inkubasjonstiden er omtrent 2 uker. Sykdommen starter med feber, hodepine, ofte brekninger og smerter i ryggen. Etter 2-4 dager dukker utslettet opp først i pannen og på håndleddene. I løpet av 24 timer sprer det seg til hele kroppen. I Norge har Folkehelseinstituttet vaksine på lager til bruk i en beredskapssituasjon. Vaksinen består av levende virus, og det er rapportert mange bivirkninger. RICIN. Mot denne giften finnes ingen motgift. Døden inntreffer fra 36 til 48 timer etter at man har blitt utsatt for giften, avhengig av hvor mye det er snakk om. Alle som forgiftes av proteinet dør. Ricin lages av bønner fra Ricinusplanten som presses til olje, som blant annet benyttes til bremsevæske. Fra bønnene kan det også utvinnes et toksin (giftstoff) kalt ricin. Ricin skader de fleste organer, deriblant lunger, lever og nyrer. I starten vil den utsatte oppleve tett bryst, hoste, pustevansker, kvalme og muskelsmerter. Man kan få blodig diare. Innen få timer svulmer kroppens pusteorganer opp, væske samles i lungene, det blir umulig å puste, huden blir blå og man kveles og dør. Den eneste behandlingen en som er forgiftet får er smertelindring. Det fryktes at Ricin kan brukes som biologisk våpen. Det kan spres og pustes inn som aerosol, inntas via mat eller injiseres i kroppen. Ricin er en gift, ikke en mikrobe, det er derfor ikke smittsomt fra person til person. Så lite som 500 mikrogram (omtrent et knappenålshode) ricin er nok til å drepe en voksen person. Noen rapporter tyder på at ricin kan ha blitt brukt i krigen mellom Iran og Irak, og at det er funnet i al-Qaidas huler i Afghanistan. I januar ble en rekke personer arrestert etter at det ble funnet ricin i en leilighet i London. BOUTOLISME er et av de farligste biologiske våpnene som finnes. - Sykdommen fører til lammelser i hele kroppen, til slutt lammes pustemusklene, og man dør. Det er svært alvorlig. Den eneste behandlingen som finnes er respirator, forklarer Aavitsland. Håpet er å holde pasienten i pustemaskin til kroppen reparerer seg selv. Dødeligheten ligger på 10 prosent. Bakteriesporene finnes i jordsmonn, søle og i tarmkanalen hos fisk og dyr. Man kan få sykdommen gjennom mat. Den smittede får munntørrhet, øyelokkslammelse, dobbeltsyn, talebesvær, lammelser og forstoppelse. Det kan også starte med oppkast og diaré. Får man den alvorligste formen kan det første symptomet på forgiftning kan komme allerede etter en time, og lammelsene fører til en smertefull kvelningsdød i løpet av 3 til 7 dager. Musklene lammes først i skuldrene, deretter angripes overarmene, undrearmene, lår og så videre. Til slutt lammes pustemuskelene. I krig kan Botulismetoksin spres ved aerosoler eller gjennom forurenset mat. Sykdommen må behandles med mageskyllinger og såkalt botulismeantitoksin produsert av blod fra immunisert hest. MILTBRANN. - Dette er også en livstruende bakterie. Man får sporene ned i lungene, der spirer de og fører til lungsvikt og død, forklarer overlegen ved Folkehelsa. I 1990 gjorde Irak forsøk med miltbrann. Både botulisme og miltbranngift ble fylt på 122 mm artillerigranater. Granatene ble skutt ut i et område hvor det var stilt opp bur med marsvin. Etter tre uker var den totale dødsraten på 80 prosent, og 100 prosent for de som oppholdt seg i riktig vindretning. Den femte landeplage som ble beskrevet i Bibelen er sannsynligvis miltbrann. Bakterien ble identifisert i 1849, og behandles med antibiotika. Inkubasjonstida er på bare to dager. Sykdommen forekommer primært hos storfe, sau og hest. Den kalles også anthrax, og var den som ble spredd i posten og førte til dødsfall i USA etter 11. september. Bakterien kan brukes som biologisk våpen ved å spre smitte til dyr og ved luftspredning blant mennesker. Dyrkning er lett, men krever erfaring. Kina er det eneste landet som har opplevd dette i stor skala, les mer om deres grusomme opplevelser. Lungemiltbrann er den typen med høyest dødelighet, sannsynligvis nær 100 prosent uten behandling. Alimentær miltbrann kan utvikle seg om man spiser smittet mat. Først fører sykdommen til sår hals, kvalme, oppkast, magesmerter og feber. Deretter kommer de indre blødningene. Dødeligheten er stor uten behandling, mellom 20-60 prosent. Det har lenge eksistert en miltbrannvaksine, men det finnes lite dokumentasjon på effekten. Alvorlige bivirkninger er mistenkt. I det siste har USA brukt den til sine militære, på grunn av trusselen om bruk av miltbrann som biologisk våpen i en krigssituasjon. De vil imidlertid ikke gi vaksinen til sivile, selv ikke dem som nå er eksponert. De behandles med antibiotika. Betydelig forskning pågår for å forbedre vaksinen på grunn av trussel fra terrorisme og krig. Vaksinen er ikke tilgjengelig i Norge, vi behandler med antibiotika, som ikke er så effektivt. PEST. - Det er lungepest som er det verste. Man puster inn bakteriene i lungene, og får en blodforgiftning som man dør av om man ikke får behandling. Men antibiotika virker mot lungepest, sier Aavitsland. Pestbakterien har et potensiale som et biologisk stridsmiddel i en krigs- eller terrorsituasjon ved at bakterien spres ved aerosoler og kan forårsake lungepest. VX er et av de kjemiske våpnene Saddam kanskje har. Den er den mest effektive av nervegiftene. Den finnes ikke naturlig, og er smak og luktløs, det er derfor vanskelig å vite at man det om man har blitt utsatt. Muligens ble VX brukt i krigen mellom Iran og Irak på 80-tallet. Bare en liten dråpe på huden fører til svette og muskelsammentrekninger der giften påføres. Man kan få giften gjennom innhalering, svelging eller på huden. Innen sekunder starter symptomene som til slutt fører til bevisstløshet, lammelser, pustevansker og død. De som utsettes for små mengder overlever og blir helt friske igjen. CYANID. Under andre verdenskrig brukte tyskerne dette kjemikaliet under navnet Zyklon B. Rapporter tyder på at cyanid også ble brukt mot kurderne i byen Halabja under Iran-Irak-krigen. Folk kan utsettes for cyanid gjennom luft, drikkEvann, mat eller jord. Giften hindrer opptak av oksygen og går utover hjernen og hjertet. Overlevende kan få hjerte og hjerneskade. SARIN ble opprinnelig utviklet i Tyskland i 1938 som insektsmiddel. Senere har det blitt et farlig kjemisk våpen. Sarin er en fargeløs væske uten smak og lukt. Den kan gjøres om til gass og spres i miljøet. Sarin finnes ikke naturlig, men kan ha vært blant stoffene brukt mellom Iran og Irak. Det ble brukt i to terrorangrep i Japan i 1994 og 1995. Avhengig av mengden kommer symptomene innen få sekunder til noen timer hos personen som er utsatt for stoffet. Symptomene er omtrent de samme som ved Ricin. Kilder: Folkehelsa Centers for Disease Control and Prevention , NTB, tidligere artikler i Dagbladet, Dagsavisen. astrid.meland@dagblaet.no

ANTHRAX:</B> USA hevder å ha beviser for at Saddam Hussein har disse livsfarlige bakteriene. Og de tviler ikke på at regimet vil ta dem i bruk om de får mulighet.
CYANID:</B> Et dødt dyr heises opp fra breddene til elva Tisza i Ungarn. Det måtte ryddes opp tre uker at en cyanidlekkasje fra en gruve hadde forurenset elva i 2000. I krig kan konsekvensene bli mye verre. <br>Foto: AP
<B>MILTBRANN:</B> Denne bayen har miltbrann på huden. <br>Foto: REUTERS
RICIN:</B> Dette arkivbildet viser den lille kula med ricin den bulgarske BBC-reporteren Georgi Markov fikk skutt i seg fra en paraply da han gikk over Waterloo-broa i London i 1978. Markov døde, i det som ble karakterisert som et politisk drap. En knappenålsstor ricinkule kan drepe et menneske.<ql><ql> Foto: EPA
BESKYTTELSESDRAKT:</B> Slike drakter dukket opp i kjølvannet av 11. september. USA ble lammet av terrorfrykt etter at miltbrann ble funnet i en rekke brev sendt i posten. Også i Norge tok vi fram draktene for å fjerne alle de mistenkelige miltbrannbrevene. Ingen viste seg å inneholde ekte varer.
MILTBRANN:</B> Denne georgiske mannen har miltbrann i huden på armen. 42 stykker ble innlagt for dette i landet i 1999. De ble smittet gjennom infisert mat, og myndighetene hadde problemer med å framskaffe nok vaksine. Denne typen miltbrann er den minst alvorlige. Får man miltbrannsporene inn i lungene er dødeligheten 100 prosent. <br>Foto: AP
<B>KOPPER:</B> Bildet viser kopper som har spredd seg på huden. Bildet er fra Bangladesh, 1973. Kopper er utryddet, men man frykter at det kan brukes som biologisk våpen. Det er farlig fordi det er ekstremt smittsomt. I Norge vaksinerte vi mot kopper fram til 1980. Det antas at de som har fått denne vaksinen ikke er resistente lenger. <br>Foto: REUTERS
SARIN:</B> Dette arkivfotoet frigjort i 1998 fra det britiske utenriksdepartementet viser FN-inspektører som ødelegger 122 mm raketter. Ifølge deres rapporter ble rakettene brukt til å frakte den kjemiske nervegiften Sarin. <BR>Foto: AP