Du leser nå Dagbladet Pluss

Slik koloniserte nordmenn Afrika

En av Norges rikeste menn holdt slaver i Mosambik.

KONTROLLERTE MINST 40 000 INNFØDTE: Selv om Norge aldri var en kolonistormakt, var det flere norske businessmenn som visste å utnytte mulighetene koloniseringen åpnet for. En av dem var gründeren Christian Thams, her i en såkalt machila, et vanlig fremkomstmiddel for kolonisatorer i Mosambik. Selskapet Thams styrte, fungerte nærmest som en stat i staten. Foto: Elsa Reiersen/Spartacus forlag.
KONTROLLERTE MINST 40 000 INNFØDTE: Selv om Norge aldri var en kolonistormakt, var det flere norske businessmenn som visste å utnytte mulighetene koloniseringen åpnet for. En av dem var gründeren Christian Thams, her i en såkalt machila, et vanlig fremkomstmiddel for kolonisatorer i Mosambik. Selskapet Thams styrte, fungerte nærmest som en stat i staten. Foto: Elsa Reiersen/Spartacus forlag.Vis mer

||| HER PÅ BERGET har nordmenn lenge vært lykkelig uvitende om landets kolonialistiske historie. Unntaket er kanskje Trankebar, den lille dansk-norske kolonien i Syd-India. Men så var jo det i en periode hvor vi selv var kolonisert av danskene.

Imidlertid dukker det opp stadig ny informasjon som får oss til å revurdere vårt syn på fortiden, og sist i rekken er boka «Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet», en samling artikler som tar for seg Norges rolle som aktør i den europeiske imperialismen.

Antologien er et resultat av forskningsprosjektet «In the Wake of Colonialism. Norwegian Commercial Interests in Africa and Oceania» (Wake), og peker på hvordan lilleputtstaten Norge benyttet seg av mulighetene som ble skapt av større staters kolonialiseringsprosesser: