Snart voksen

Jenter i nord har sex tidligere, jenter i sør liker kroppen sin minst. For første gang er det laget en landsdekkende undersøkelse om 15-16-åringers liv.

- STRESS. DET ER DET vanskeligste med å være 15 år. Det er så mye vi skal rekke. Og så er det vanskelige valg hele tida. Det blir noen «psykologtimer» med venninner på kafé, for å avstresse uka, sier Oslo-jenta Nina Aamlid (15). Og her sitter hun, på kaffebar sammen med venninnene Elisabeth Szpytko (16) og Vilde Haug Amundsen (15), med hund på fanget og caffè latte i hånda. Det er mye å prate om og mye å finne ut av når man ikke er fjortis, men heller ikke voksen. - Noen ganger blir vi ikke ferdige etter et par caffè latte. Eller så føler vi oss bare enda tristere etter å ha snakket om alle problemene. Da pleier vi å gå hjem og fortsette over en kopp te, sier Elisabeth. En ny, landsdekkende undersøkelse fra Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforsking har kartlagt hvordan norske 15-16-åringer har det. For første gang er det mulig å se forskjellene mellom ungdommer i sør og i nord. Tiendeklassinger fra fylkene Finnmark, Troms, Oslo, Hedmark og Oppland var med i undersøkelsen, og svarprosenten var høy. Til høsten er resultatene fra Nordland fylke også klare. - DET VAR STØRRE FORSKJELLER enn vi hadde regnet med. Særlig hvordan jentene i Nord- og Sør-Norge ser på egen kropp. Alkoholvanene varierte også i forhold til hvor ungdommene bodde, og det var store forskjeller i seksuell atferd, sier rådgiver ved Folkehelseinstituttet, Liv Grøtvedt. Hun har samlet og analysert tallene i undersøkelsen.- Herregud, vi er 15 år. Hva er det som ikke er vanskelig? spør Vilde på kaffebaren. Venninnene Nina og Elisabeth nikker gjenkjennende. - Vi er i en slags mellomfase i livet som kan være skikkelig frustrerende. Særlig i forhold til familien: Skal vi late som vi fortsatt er barnslige og naive, eller skal vi si meningen vår oftere og vise hvem vi er? FORHOLDET TIL EGEN KROPP er vanskelig for 15 år gamle jenter. Mens 60 prosent av guttene er fornøyde med kroppen sin, svarte knapt 40 prosent av jentene det samme. Over halvparten av jentene mener at de veier for mye. Mer oppsiktsvekkende er det at jentene i nord har et bedre kroppsbilde: Jentene i Nord-Norge er kraftigere enn jentene i sør. Likevel er de ikke mindre fornøyde med kroppen sin. Det er derimot flest jenter i Hedmark som synes at de veier for mye. Mens jentene i Oslo er de tynneste. - Forskjellene vi fant er signifikante, selv om prosentforskjellene på gjennomsnittet ikke er så tydelig. Ungdommene i hovedstaden er høyere og tynnere enn de andre i undersøkelsen. 15-åringene i Hedmark og Oppland er litt kraftigere, mens ungdommene i Nord-Norge er de kraftigste i undersøkelsen. I Tromsø nyter Anette (15), Cathrin (15), Lisa Marie (15) og Linda (15) en dukkert i 13 varmegrader. Det er sommer i Nord-Norge. Etterpå samler jentene seg mellom sand, kreklinglyng og gresstuster. Venninnene skjønner ikke noe av at jentene i Nord-Norge skal ha bedre kroppsbilde enn jentene lenger sør. - Det høres egentlig bakvendt ut, for det er jo veldig mye jantelov her, mener Lisa Marie.- Jeg tror kanskje det handler om et ønske om å skille seg ut. I Oslo skal det kanskje mer til for å gjøre det, sier Linda.En klegg blir slått i hjel i sanden.- Faktisk tenker jeg ikke på vekta mi i det hele tatt. Vi har ikke vekt hjemme, sier Cathrin.Alle de fire har et bevisst forhold til hva de spiser, mens de jevngamle guttene - dem ler de av: De lever på pizza og cola! - HVOR FORNØYD man er med egen kropp, har lite med hva man veier å gjøre. Det bekrefter denne undersøkelsen også, sier psykologiprofessor og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte. - Om du liker kroppen din, sier derimot mye om selvfølelsen. Er du glad i og fornøyd med din egen kropp, har du sannsynligvis også god selvfølelse. Men det betyr ikke nødvendigvis at jentene i Nord-Norge har så mye bedre selvtillit enn jentene i sør, mener han. Holte tror dette handler mer om forskjeller mellom by og land. - Konkurransen er mye tøffere i en storby, og dette presset merker de unge sterkest. Når man er ung, er det ekstremt viktig hvordan man ser ut og kler seg. Det er med utseendet vi signaliserer hvem vi er, hvor vi hører til, og hva vi forventer av oss selv og andre. I en by er det lett å bli hengende etter og ikke greie å følge alle trendene. Og det kan man få dårlig selvtillit av, sier Holte. At jenter har dårligere kroppsbilde enn gutter, mener han kommer av at de er mer relasjonsorienterte. Gruppepresset er også sterkere mellom jenter. - Derfor er selvfølelsen deres mer sårbar. Dette handler altså ikke om fysikk, men om psykologi. OSLO-JENTENE NINA, VILDE og Elisabeth sier de er så leie av å tenke på kropp og idealer at de nesten ikke orker å snakke om det. - Jeg er så lei det preiket der. Selv den tynneste jenta er ikke fornøyd. Jeg slanker meg aldri. Men jeg går fort ned når jeg stresser. Som rundt juletider, for eksempel, sier Vilde. Det nikkes rundt kafébordet, alle husker jula i tiendeklasse som ei slitsom tid. - Vi hadde en skikkelig stressperiode. Det var prøver, gaver som skulle kjøpes, og så var det juleballet som vi arrangerte. På én ettermiddag måtte jeg kjøpe kjole, sko - og fikse det lille ekstra til antrekket, innimellom alt det andre som skjedde. Da husker jeg at kiloene raste av meg. Det var litt for mye som skjedde på én gang, sier Elisabeth. Vilde tror selvbildet vil bli bedre når hun blir eldre. Da håper hun at hun er mer selvsikker, og ikke så avhengig av hva alle andre synes. - Det er ikke det at jeg er så usikker nå. Men det skal bli deilig å bli mer kvinnelig og mer trygg på seg selv. Å gi blaffen i idealene og gå med BH uten push-up, for eksempel. NESTEN HALVPARTEN av jentene i Finnmark og Troms svarte at de hadde debutert seksuelt, mens tallene for de sørlige fylkene var mye lavere. Rundt 30 prosent av jentene i Hedmark og Oppland svarte at de hadde debutert seksuelt, mens rundt 20 prosent av Oslo-jentene svarte at de hadde hatt sex minst én gang. Undersøkelsen viser altså at jentene i Nord-Norge er mer seksuelt aktive enn medsøstrene i sør. Jentene i Tromsø ser litt sjenerte på hverandre. Sex? Bare én av dem har kjæreste. Anette har vært sammen med en jevngammel gutt i ti måneder nå. Det er lenge.- Nei, vi har ikke det.Alle fire rister på hodet. - Jenter i nord generelt debuterer tidligere. Hvorfor?- Det er vel mer å gjøre i Oslo, utbryter Cathrin og ler.- Presser guttene dere?- Nei.- De som ikke har hatt sex - blir de mobbet?- Ikke i det hele tatt, mener jentene. - VI HAR EN forestilling om at ungdommene i Nord-Norge er mer seksuelt frie, at de har færre kulturelle sperrer. Men vi har ingen sikre tall på det, sier lederen av SUSS (Senteret for ungdomshelse, samliv og seksualitet), Mette Hvalstad. - Det vi vet, er at jentene nordpå får barn tidligere fordi det er færre jobb- og utdanningstilbud. Dessuten kan mødrenes erfaringer påvirke hvor tidlig døtrene begynner å ha et sexliv. Til SUSS-telefonen ringer det inn ungdommer fra hele landet, og det er som regel når ungdommene er i 15-16-årsalderen at spørsmål om seksuell debut kommer. Ungdommer fra Nordland, Oslo, Akershus og Rogaland er blant de ivrigste innringerne. - Men ungdommene er ikke er så opptatte av selve samleiet lenger. De opplever ikke sexpress som noe problem, og vi får nesten ikke henvendelser med dagen-derpå-anger lenger. Nå bruker 15-åringene tid på å bli kjent med egen seksualitet, de eksperimenterer mer før det første samleiet, sier Mette Hvalstad. Jentene på kaffebar i Oslo synes ikke det er flaut å snakke om sex. De snakker åpent om det med hverandre, og er ikke redde for å spørre venninner hvis det er noe de lurer på. - Vi er selvfølgelig nysgjerrige, men det er ikke noe sexpress. Man gjør som man vil, og det er ingen som skryter bare fordi de har hatt sex. Det er håpløst, sier Elisabeth.Nina tror kanskje det blir enda mer snakk om sex når flere får kjæreste. Nå er det mange som «holder på med noen», sier hun, men det er ikke så mange som har kjæreste ennå. - Det savner jeg faktisk. Å ha kjæreste. Det er greit å være singel, altså, men det er best å være sammen med noen, synes Elisabeth. MELLOM 80 OG 90 prosent av alle ungdommene i undersøkelsen svarte at de hadde smakt alkohol. Unntaket var Oslo, der var tallet noe lavere. Dette kommer sannsynligvis av andelen ungdommer med utenlandsk opprinnelse. Også tidligere undersøkelser fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at innvandrerungdom påvirker til mindre alkoholdrikking. - Men det viste seg at drikkemønsteret i nord og sør var forskjellig. I Oslo var det vanligst å drikke alkohol hver uke eller oftere, mens i Finnmark drakk ungdommene sjeldnere, men mer når de først drakk. Og det var blant jentene vi fant størst variasjon, sier Liv Grøtvedt i Folkehelseinstituttet. 23 prosent av Oslo-jentene oppga at de hadde drukket alkohol hver uke, mens bare 6 prosent av jentene i Finnmark sa det samme. Men det var jentene i Troms og Finnmark som hadde vært beruset flest ganger. I lyngen i Tromsø forteller 15-åringene at mange i klassen drikker alkohol. Enkelte begynte allerede tolv år gamle. Av de fire venninnene er det bare Cathrin som har drukket alkohol. Én gang. Da ble det bråk.- Foreldrene mine ble sinte. Jeg hadde vært på en fest hos ei venninne og hadde drukket øl, forteller Cathrin. - Tallene er helt i tråd med andre undersøkelser, sier Ellen Amundsen, forsker ved SIRUS. - At så mange sier at de drikker alkohol, overrasker ikke. Og også tidligere har vi sett at jentene drikker minst like ofte som guttene, At drikkemønsteret i Sør- og Nord-Norge er forskjellig, vil hun ikke si noe om. - Det er første gang vi ser slike tall. De er absolutt interessante, men jeg vil ikke tolke dem. DE TRE OSLO-JENTENE har tømt caffè lattene. Nå skal de på shopping. Kanskje skal de på en fest til helga, eller så går de kanskje ut på et utested som ikke har 18-årsgrense. - Vi krever ikke så mye. Bare det er kul musikk, så har vi det gøy, sier Nina. - Er det vanlig med alkohol på festene?De tre flakker med blikket.- Vi drikker aldri mye, sier Vilde alvorlig. De tre venninnene synes det er bedre å smake litt nå og da og finne ut av hva de tåler, enn å drikke mye på én gang. De synes ikke det er gøy å være full. Men hvorfor de drikker, er ikke vanskelig å svare på. - Vi gjør det for å hygge oss.

    monica.flatabo@dagbladet.noanders.opdahl@dagbladet.no

Shoppingpause: Nina, Elisabeth og Vilde er glade i å shoppe sammen. Jentene gleder seg til å bli voksne og mer kvinnelige, sier de. Å gå med BH uten push-up, for eksempel.
Penger & problemer: De fleste floker løses over en kaffe på kafé. Fra venstre Nina Aamlid (15) med valpen Minnie, Elisabeth Szpytko (16) med valpen Gizmo og Vilde Haug Amundsen (15) med hunden Mix.
Bedre selvbilde: Disse Tromsø-jentene sier at de ikke tenker så mye på vekta. Men janteloven gjelder også i nord. Anette Pedersen (15), Linda Henriksen (15), Cathrin Dalen (15) og Lisa Marie Lakselv (15) bader i 13 grader.