Solberg vil øke kvalitetskravene

KOMMUNALMINISTER ERNA SOLBERG (H) har ikke noe imot at Kommune-Norge tjener godt på å ta imot flyktninger dersom forventede forutsetninger oppfylles.- Overføringene er basert på gjennomsnittlige utgifter. Hvis en kommune klarer å få flyktningene raskt ut i jobb skal det være mulig å få et overskudd, og da vil kommunen være en modell for andre. Greier de ikke å få dette til, men likevel tjener penger på integreringstilskuddet, har vi et problem, sier Høyre-statsråden.Til høsten trer lov om introduksjonsordning i kraft. Ifølge Solberg vil dette gi flyktningene klare rettigheter i kommunene. Kommunalministeren tror dette kan føre til at enkelte norske kommuner som i dag tjener penger på flyktninger, går glipp av overskuddet.- Kvalitetskravene vil øke, sier Solberg.Ifølge henne har staten gode erfaringer med å bosette flyktninger i små kommuner, og viser blant annet til Gloppen i Sogn og Fjordane som et eksempel på dette. Der går kommunen i pluss, samtidig som undersøkelser viser at integreringen er meget vellykket.AT SMÅKOMMUNER tjener penger, tror statsråden også kan ha sammenheng med lavere boligutgifter.Solberg krever følgende for integreringstilskuddet: Bolig Språkopplæring Lønnet norskopplæring eller praksisplass over to årEn hovedforutsetning for at man til sjuende og sist skal kunne bosette flyktninger på en forsvarlig måte, er ifølge statsråden et reelt arbeidsmarked.- Flytter man til en liten norsk kommune, er det viktig at dette er på plass. Ellers vil man oppleve at flyktningene forsvinner, og det vil være uhensiktsmessig og feil, mener Erna Solberg.