Solkrem for jorda, faktor 100

Norsk oppfinner mener han kan løse global oppvarming og få ørken til å blomstre.

SANDNES/SELE PÅ JÆREN (Dagbladet.no):

- Dette er nærmest solkrem for jorda. Faktor 100, hevder oppfinner Torfinn Johnsen.

Johnsen har funnet opp en biomembran, et organisk pulver som skal forhindre at jordbruksområder tørker ut. Han tror stoffet kan bidra med flere livsviktige hestekurer for den stadig sykere jordkloden vår:

• Redusere vannmangel i tørre strøk nær ekvator.

• Øke avlinger og fruktbarhet i jordbruksområder.

• Senke temperaturen på kloden så mye at den globale oppvarmingen stanser helt.

- Du kaller dette verdens største miljøoppfinnelse?

- Du kan til og med stryke ordet miljø, svarer Johnsen ubeskjedent.

- Hva er det vi ser på som den største oppfinnelsen i dag, spør han retorisk.

- Hjulet. Men det er vel ingenting som har bidratt til å skade kloden mer enn akkurat hjulet de siste årene.

Solkrem for jorda, faktor 100

53-ÅRINGEN MED BAKGRUNN fra elektrofysikk og miljøteknologi har jobbet med biomembranen i 25 år. Han forteller at han testet ut 1100 prototyper før han kom fram til den biomembranen som testes ut i dag.

Firmaet Albedo Tech har ikke mange ansatte, men satser likevel stort på Torfinn Johnsens membran. Statoil, Felleskjøpet, IVAR og Universitetet i Stavanger er blant aktørene som har støttet arbeidet med biomembranen.

Det har blant annet gitt firmaet anledning til å etablere et to mål stort testfelt på Sele på Jæren.

I den tørre sandjorda har biomembranen gitt 30 prosent større avling av broccoli, mens den har gitt mer varierende utslag på gress.

BIOMEMBRANEN BINDER fuktigheten i jorda, og sørger for at vannet renner seinere gjennom jordsmonnet, har forskerne sett denne sesongen.

- Vi ønsker å dokumentere at biomembranen senker bakketemperaturen med sju til åtte grader, forteller Arne Sæbø, som leder forskningsavdelingen i Albedo Tech.

Firmaet satser først og fremst på å lage et biomembran-produkt som bønder i sydlige strøk kan bruke til å senke temperaturen i jorda og spare vann. Lokkemiddelet til bøndene er lavere kostnader og større avling.

- Til vannsparing tror vi biomembranen vil fungere best tørr, spredd jevnt i et lag like under jordskorpa. Utenom sesongen ser vi for oss at jordbruksareal kan sprayes med vann iblandet biomembranen og hvite pigmenter, som et miljøtiltak for å redusere global oppvarming. Men dette blir et politisk spørsmål, sier Arne Sæbø.

Han mener membranen vil senke jordtemperaturen og redusere jorderosjon.

- Det er vanskelig å teste og dokumentere i Norge, særlig i år som det har vært så mye nedbør, forklarer Sæbø.

FIRMAET HAR allerede testet membranen på et lite område i Spania, men ønsker også å teste produktet på større områder og enda lenger sør. Biomembranen vil antagelig gi størst effekt både miljøvernmessig og med tanke på vannsparing hvis den brukes i tørr jord nær ekvator.

- Samtidig er det en balansegang her, vi er nødt til å begynne å tjene penger snart, sier Sæbø.

- Derfor er det viktig for oss å få til solid dokumentasjon så snart som mulig.

CICERO Senter for klimaforskning skal være uavhengig instans i dokumentasjonsarbeidet. En kvadratkilometer tørr jord i Spania skal nå dekkes med biomembranen. Deretter skal en satelitt måle hvor mye stråling som reflekteres tilbake til atmosfæren.

DET ER FOR tidlig å si hvor mye produktet vil koste for bønder og brukere, mener Sæbø.

- Vi har ikke startet produksjonen ennå, og har ikke full oversikt over hvor mye det vil koste å produsere biomembranen.

- Men det må nødvendigvis bli ganske rimelig hvis det skal bli brukt i stor nok utstrekning til å ha noen miljøeffekt?

- Ja, vi vet hvor lite gjødsel som blir brukt i utviklingsland, så prisen må stå i forhold til prisen på gjødsel og vann i tørre strøk.

FIRMANAVNET TIL miljøpionerene henspiller på albedo, som er et mål for refleksjonen til en flate eller et legeme. Jo høyere tall, desto mer stråling reflekteres - og mindre av energien fra sola lagres på jorda.

Jorda på testfeltet på Sele har naturlig en albedoeffekt på 10 prosent. Ved å bruke biomembranen har en klart å øke albedoeffekten til over 50 prosent. Jord i Spania med en naturlig albedoeffekt på 26 prosent har blitt økt til 56 prosent ved hjelp av biomembran-pigmenter.

Dette kan tolkes som at biomembranen virker positivt på problemene med global oppvarming og for høy temperatur på jorda.

TORFINN JOHNSEN har studert dynamikken i jordskorpa med stor interesse i mange år, og hevder at fokus på jordtemperatur er den logiske måten å snu den skremmende utviklingen på.

Politikerne har for mye fokus pådet menneskeskapte, på forbruk og forbrenning, mener han.

Han tror miljøproblemene vi har i dag i større grad er skapt av en stadig mer avskoget og stadig mindre fruktbar klode - enn av brenning av fossilt brennstoff, for eksempel.

PROTOTYPEN PÅ DEN FØRSTE fabrikken som skal produsere biomembranen, er allerede tegnet. Albedo Tech ser for seg at produktet vil være optimalisert og dokumentert innen ett til to år. Membranen kan dermed være en realitet på markedet allerede før 2010.

Men dette er ikke noe tryllemiddel. Membranen er organisk og brytes ned, den må tilføres hvert år. Ingen vet ennå hvor stor andel av klodens areal som må dekkes av membranen for at den skal ha så stor effekt på miljøet som Johnsen & Co hevder.

- Det er det vi skal få dokumentert nå, i satelittmålingen med CICERO. Ved ekvator er strålingen og varmeopptaket i jorda størst. Derfor vil membranen ha størst effekt der nede, forklarer Torfinn Johnsen.

- Og det skal ganske små forandringer til i hvor mye energi som reflekteres ut av atmosfæren igjen før det får stor effekt på den globale oppvarmingen, mener han.

RESPONSEN FRA SØR virker så langt å være god. Albedo Tech har inngått et samarbeid med et forskningsinstitutt i Murcia i Spania, og testdistributører i Nigeria har allerede begynt å etterspørre flere leveranser.

Tanken er at kjerneproduktet, det hemmelige stoffet som sørger for at biomembranen virker som den skal, produseres og shippes fra sentrale fabrikker.

Så tilføres fyllstoff lokalt - her kan planterester eller annet tilgjengelig organisk overskuddsmateriale brukes.

- JEG SYNS DET ER RART at ingen politikere har heist fanen til topps for dette prosjektet, sier Torfinn Johnsen.

- Én årsak er nok at det ikke er godt nok dokumentert ennå. Men politikerne må fatte at naturen ikke forstår økonomi.

- Vi kan ikke hvile på utslippsreduksjoner og klimakvoter. Biomembranen kan være en nødbrems på den globale oppvarmingen, mener han.

- Og den vil ha umiddelbar virkning.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

SAMARBEID: Det er først og fremst i strøk nærmere ekvator biomembranen vil ha stor effekt. Albedo Tech samarbeider med et institutt i Murcia i Spania.
FOR DÅRLIG SOMMER: - I år har det vært så mye forstyrrende nedbør at vi ikke har fått testet og dokumentert så mye som vi ønsker her på testfeltet på Jæren, forteller Arne Sæbø som leder forskningsavdelingen.
MANNEN BAK: Oppfinner Torfinn Johnsen har arbeidet med biomembranen i 25 år. Han mener at oppfinnelsen vil kunne redusere temperaturen på kloden til hva den lå på før den industrielle revolusjon.
TO FORDELER: I tillegg til at dyrket mark holder bedre på vannet, sørger biomembranen for at mer sollys reflekteres tilbake til atmosfæren. Mer energi reflektert, mindre global oppvarming.
SLIK VIRKER DEN: Biomembranen sørger for at vannet renner saktere gjennom jordsmonnet. Dermed holder jorda lengre på vannet. Biomembranen bidrar også til lavere jordtemperatur og fordampningen av vann går dermed saktere.
LYSMÅLING: Det viktigste miljøbidraget biomembranen vil kunne gi, er at en større andel av den kortbølgede strålingen som treffer jorda reflekteres tilbake til atmosfæren. Foreløpige resultater viser at jordtemperaturen kan senkes med mellom 5 og 10 grader celsius ved bruk av biomembran.
TESTES I NORGE: Selv om testresultatene i sommer til dels har vært oppløftende, ønsker forskerne i Albedo Tech å teste ut biomembranen i tørrere strøk enn sandjorda på Jæren.
ORGANISK PRODUKT: Biomembranens sammensetning er hemmelig, men Johnsen avslører at den består av organisk overskuddsmateriale. Den skal være både lønnsom, miljøvennlig og bærekraftig å framstille.
MOT EROSJON: I visse blandingsforhold danner membranen en hard skorpe som kan hindre at jord blir transportert bort med vinden. Dette er en fordel mange steder i verden, også noen steder i Norge, særlig om våren.
FLERE FORMER: Tanken er at biomembranen kan blandes i vann eller gjødning og sprayes utover jordbruksområder. Den kan også strøs i tørr form i et lag i jorda.
BIOMEMBRAN: Firmaet Albedo Tech i Sandnes tester for tida ut en såkalt biomembran på et testfelt på Jæren. Stoffet hevdes å kunne reflektere stråling og senke temperaturen i jorda - og dermed stanse den globale oppvarmingen.
FARGEFORSKJELL: På Jæren testes virkningen av biomembranen kombinert med lyse og mørke pigmenter.