Søskenrollene

Storebror/-søster: Målrettet, perfeksjonist, ansvarsfull, organisert, pliktoppfyllende, detaljorientert, ambisiøs. Siden foreldrene ikke er trent i å ha barn, må storesøsken finne seg i mye. Men siden de var først, har de en oppfatning av å være etterlengtet.Mellombarnet: Fleksibel, diplomatisk, meklende, sjenerøs, sosial, konkurranseinnstilt. Velger ofte nye arenaer ingen av de andre i familien har prøvd før. Noen vil føle seg oversett av foreldrene.Lillebror/-søster: Er ikke redd for å satse, utadvendt, idérik, kreativ, morsom, opponerer mot autoritære personer. Den sistefødte har hatt mer frihet, og har lettere for å tilpasse seg andre mennesker. Går ofte egne veier. Enebarnet:Tar på seg lederroller, får lett tilhengere og streber etter anerkjennelse. Foretrekker ofte å jobbe alene framfor å samarbeide. Har stor selvtillit og tiltro til egne evner. Enebarnet har sjelden behov for å gjøre opprør.