Språket bare én mann kan snakke

Språkdød over hele verden, viser nytt forskningsprosjekt. Men nettet gir håp.

MAGATI KE ER ET språk som bokstavelig talt er på vei til å dø ut. Bare tre mennesker i landsbyen Wadeye nord i Australia snakker dette aboriginer-språket.

Språket Yawuru snakkes av like få mennesker. Tre til fem personer i Broome nordvest i Australia snakker språket i større eller mindre grad.

Men det grelleste eksemplet er kanskje språket Amurdag. Ifølge et nytt forskningsprosjekt egner det seg i dag kun for monologer.

Det er nemlig bare én mann som snakker språket, den innfødte australieren Charlie Mungulda.

- Å redde et språk som er truet av utryddelse, krever først og fremst en innsats fra det lokale samfunnet, sier forsker David Harrison til tidsskriftet New Scientist (preview, krever abonnement).

- Barn og ungdom trenger å føle at språket har en betydning, så det kan for eksempel være avgjørende å sende lokale radioprogrammer der det aktuelle språket brukes, mener han.

Harrison deltar i prosjektet Enduring Voices, som støttes av det amerikanske National Geographic Society.

FORSKERNE HAR KARTLAGT hvilke områder i verden som er mest utsatt for språkdød. Flest slike «hotspots» finner vi blant urbefolkningen i Australia og indianere i Sør-Amerika.

Språket bare én mann kan snakke

I Australia alene er 153 språk fra 62 forskjellige språkfamilier truet av utryddelse.

Forskerne håper de mest utsatte områdene nå vil bli studert nærmere og at tiltak vil bli satt inn for å redde de mest truede språkene, skriver New Scientist.

Selv har de amerikanske forskerne begynt på jobben med å reise til så mange utsatte områder som mulig for å registrere og gjøre opptak av sjeldne språk.

Og det finnes håp. Yawuru-språket blir nå lært bort til barn og ungdom av en av de gjenværende språkkyndige, engasjerte Susan Edgar.

Dessuten er lydopptak av flere fraser og setninger lagt ut på nettet, slik at språket kan bevares og læres bort i generasjoner framover.

Du kan blant annet lære hvordan man roser to menn (Kurrkarda wamba mabu dyunu.) eller spørre hva det blir til middag (Yangki minalurran?) på Yawuru ved hjelp av lydfiler på nettet.

HISTORISK SETT BLIR lokale språk truet når isolerte befolkninger blir tvunget til å tilpasse seg større bosetninger der ett eller noen få språk dominerer.

- De mest pessimistiske språkforskerne frykter at 90 prosent av språkene i verden har dødd ut i år 2100. Det er vanskelig å forestille seg en verden med mindre enn 1000 språk. Trolig vil vi ha en god del flere i uoverskuelig framtid, sier Rolf Theil, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved UiO.

- De språkene som er mest truet, er små minoritetsspråk i land og områder med sterke og dominerende majoritetsspråk, forklarer Theil.

Noen eksempler:

• Engelsk truer svært mange indianerspråk i Nord-Amerika

• Spansk og portugisisk truer indianerspråk i resten av Amerika

• Engelsk truer de fleste språkene til urfolkene i Australia

• Swahili truer mange språk i Øst-Afrika

• Arabisk truer berberspråkene i Nord-Afrika

• Hausa truer mange språk i Niger og Nord-Nigeria

• Norsk truer de fleste samiske språkene i Norge

• Fransk truer minoritetsspråkene i Frankrike

• Russisk truer svært mange minoritetsspråk over hele Russland.

- Holder utviklingen fram på samme vis som i dag, kan mange land bli ettspråklige. I dag finnes det svært få ettspråklige land, sier Theil.

Språk forlates når de som snakker språket begynner å tenke på det som sosialt uviktig, bundet til fortida, bakvendt, tradisjonelt eller stagnerende, skriver forskerne på hjemmesida til instituttet Living Tongues.

TRUSSELEN GJELDER alle fire verdenshjørner. Også i Øst-Sibir, Kina og Japan er 9 språkfamilier og mange lokale språk under disse farlig nær utryddelse, viser forskningsresultatene.

- Språkdød har vi selvsagt alltid hatt, men det har økt i fart særlig i forbindelse med den europeiske ekspansjonen de siste 500 åra - altså utvandringa av europeere til andre kontinenter, først og fremst Nord-, Mellom og Sør-Amerika og Australia. Det er i disse områdene flest språk har dødd og er i ferd med å dø ut, sier Rolf Theil.

Wikipedia har en liste over språk som i større eller mindre grad trues av utryddelse. Samiske dialekter er blant de utrydningstruede språkgruppene på lista.

- Det er sannsynlig at omkring 1000 språk har dødd de siste 500 åra, slik at tallet på språk i denne perioden har blitt redusert fra omkring 8 000 til under 7 000. Før den europeiske ekspansjonen begynte er det sannsynlig at reduksjonen gikk mye mer langsomt, slik at tallet ikke lå så veldig mye høyere enn 8 000 for 1000 år siden, forteller Theil.

Forskerne i Enduring Voices har publisert resultatene sine på internett, slik at så mange som mulig skal kunne engasjere seg i prosjektet.

De oppfordrer forskerkolleger verden over til å kartlegge truede språk i sine lokalsamfunn på en liknende måte.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

HAR PÅGÅTT I 500 ÅR: Språkdød har vi alltid hatt, men det økte i fart da europeere begynte å reise til andre kontinenter for 500 år siden, forteller professor Rolf Theil.
SISTEMANN I VERDEN: Forskerne bak prosjektet Enduring Voices intervjuer Charlie Mungulda, som er den eneste i verden som snakker språket Amurdag.
LÆRER BORT DØENDE SPRÅK: Susan Edgar lærer barn og unge det truede språket Yawuru. Her sammen med forsker David Harrison.
BARN ER VIKTIGE: - For at et språk skal overleve, må barn og unge føle at det har betydning for dem, mener Harrison.
SNART BORTE? Språket Magati Ke snakkes bare av tre eldre personer.
KYNDIG: Patrick N. til venstre er den i verden som kan Magati Ke best. Det skal ikke så mye til.