- Sunnier masse-omvendes til sjia-islam

Irak-krigen sprer seg.

I MIDTØSTEN svirrer nå en rekke rykter om at sjiamuslimer systematisk forsøker å omvende sunnier. Videoklipp av påståtte omvendelser spres mellom mobiltelefoner, og Hizbollah-leder Hassan Nasrallah måtte nylig svare på alle ryktene. Spesielt i Libanon, der den innenrikspolitiske situasjonen blir stadig vanskeligere, og der sjia-dominerte Hizbollah har trukket seg fra regjeringen, skal omvendelsene ha foregått.

- Man truer nå med krig mot omvendelsen av sunnier til sjia, men det finnes ingen slik plan om å spre sjia-islam. Jeg er vitne på at den islamske republikken Iran og hans eminense ayatollah Al-Sayyid Khamenei, Irans og vår leder og imam, måtte Gud beskytte ham og gi ham et langt liv, absolutt ikke har slike planer, sa Nasrallah ifølge mideastwire.com.

MEN MANGE peker nå på at konflikten mellom sunnier og sjiaer som pågår i Irak har spredd seg og er i ferd med å destabilisere regionen. 

I Yemen har det vært stadige kamper mellom regjeringshæren til sunniregimet og sjiamuslimske opprørere.

I Libanon okkuperer Hizbollah sentrum i Beirut, og den libanesiske hovedstaden er lammet både finansielt og politisk.

I Irak blir situasjonen stadig vanskeligere, og amerikanske myndigheter innrømmer nå at det foregår fire kriger parallelt i landet.

- Den ene krigen er sjiaer mot sjiaer i sør, den andre er konflikten mellom sunnier og sjiaer hovedsaklig i Bagdad, den tredje kjempes av opprørerne og den fjerde er al-Qaida som angriper alle disse områdene og gruppene på en gang, sa den amerikanske forsvarsministeren Robert Gates nylig.

I Saudi-Arabia, tradisjonelt en av de viktigste motvektene mot Iran, har sjiaene i øst som ofte har blitt undertrykt, fått fornyet selvtillit på grunn av maktskiftet i Irak.

Og den viktigste sjiamuslimske maktbasen i Midtøsten, Iran, blir stadig sterkere. Regimet i Teheran har tjent på at regimene i Afghanistan og Irak ble styrtet - både Saddam Hussain og Taliban-regimet var fiender av Irans ledere.

Samtidig blir ordkrigen mellom USA og Iran stadig hardere, og mange frykter nye krigshandlinger som en konsekvens av dette.

- DET MIDTØSTEN som vil komme etter Irak-krigen blir kanskje ikke mer demokratisk, men definitivt mer sjiamuslimsk, skriver Vali Nasr i tidsskriftet Foreign Affairs. Nasr er forsker ved den amerikanske tenketanken Council on Foreign Relations.

Han mener den irakske Baaht-bevegelsens fall, som var Saddam Husseins organisasjon, har ført til at sunnimuslimer opplever tilbakeslag langt utenfor Iraks grenser.

- Det de amerikanske myndighetene har sådd i Irak, vil de høste i Bahrain, Libanon, Saudi-Arabia og ellers i den Persiske Gulfen, hevder Nasr.

SPLITTELSEN MELLOM sjia- og sunni-islam, går tilbake til Muhammeds tid. Sjia er en forkortelse for Sji\'at Ali, og betyr «etterfølger av Ali».

Ali ibn Abi Talib var Muhammeds fetter og svigersønn, og ble den fjerde kalifen etter Muhammeds død. Sjia- og sunnimuslimene skilte etter dette lag på grunn av uenighet om hvem som var Alis, og dermed Muhammeds, rettmessige etterfølger.

Blant sjiamuslimene har det etter hvert oppstått ulike retninger. Flest tilhengere har den såkalte tolver-sekten, som mener det var tolv imamer i rekkefølge fra Ali. Den andre hovedretningen er sjuersekten, ismailittene, som mener den siste imam etter Ali var den sjette, Jafar as-Sadiq.

Omlag 80 prosent av muslimene i verden i dag er sunni, de resterende 20 sjia.

I DAGENS muslimske land er de politiske lederne vanligvis ortodokse sunnimuslimer selv i land som har store sjiamuslimske befolkningsgrupper som Bahrain og Libanon. Sjiaer opplever mange steder undertrykking og diskriminering.

Den egyptiske presidenten Hosni Mubarak har anklaget sjiaene for å være mer lojale mot regimet i Iran enn sine egne land, ifølge the New Statesman.

Det sprer seg nå en anti-sjiabølge blant sunnier over hele regionen. Og konsekvensen kan bli et skifte av fokus, fra for eksempel konflikten i Palestina og krigen i Irak, til konflikter mellom de to store retningene i islam.

AMERIKANSKE MYNDIGHETER befinner seg i en umulig situasjon. De har gjennom krigen i Irak støttet seg på sjiamajoriteten i landet. Men samtidig har ordkrigen mot Iran, som er dypt involvert i skjebnen til sine trosfeller i Irak, ført til at alliansen med irakske sjiaer vakler.

- De vinker til oss om dagen og skyter på oss om natten, sier Dan Quinn, amerikansk offiser i Irak, i et intervju med Tom Lasseter. Han snakker om forholdet til Mahdi-militsen, den anti-amerikanske sjia-militsen som blir stadig sterkere.

Iran har gjentatte ganger blitt anklaget for å levere våpen til disse gruppene i Irak.

På samme tid som amerikanerne støtter den ofte pro-iranske regjeringen i Irak, anklager de Irans ledere for å stå bak opprøret i landet.

- SÅ MANGE TING med Bush-administrasjonens politikk er galt at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det viktigste er likevel at problemet med USAs forhold til Iran er fullstendig selvforskyldt, skriver Matthew Yglesias i en kommentar i amerikanske Prospect Magazine.

Han forklarer at forholdet mellom de to landene var kjølig da Bush ble president, men ikke fiendtlig.

- Rett etter 11. september var det gode muligheter for å forbedre forholdet, i og med at begge parter hadde en fiende i al-Qaida, påpeker Yglesias.

Han beskriver hvordan Iran forsøkte å samarbeide med amerikanerne i Afghanistan i håp om å bedre forholdet. Som takk ble de innlemmet i «ondskapens akse». Og etter invasjonen i Irak prøvde Iran å få til forhandlinger for å sikre sine interesser i nabolandet.

- Bush-administrasjonen avviste tilbudet, og lot Iran fortsatte sitt atomprogram og støtten til Hizbollah. Administrasjonen ser ut til å forstå at de ikke kan få Kongressen med på en ny krig mot Iran, så nå prøver de å eskalere spenningen, sånn at iranerne til slutt gjør noe mot amerikanske styrker som bruke som god nok grunn for en gjengjeldelseskrig.

Hans spørsmål til amerikanske myndigheter er uten omsvøp:

- Er dere gått fullstendig fra vettet?

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

MEKTIG LEDER:</B> Hizbollah-leder Sheik Hassan Nasrallah er nært alliert med regimet i Iran. Det Midtøsten som vil komme etter Irak-krigen blir kanskje ikke mer demokratisk, men definitivt mer shiamuslimsk, mener Vali Nasr.
KRITISK FASE: - Er dere gått fullstendig fra vettet, spør Matthew Yglesias den amerikanske administrasjonen. Han mener Bush er i ferd med å tvinge fram en krig mot Iran.
INSPIRASJON FOR MANGE: Den øverste religiøse lederen i Iran, Ayatollah Ali Khamenei, er regnet for det religiøse overhodet for mange av den muslimske verdens sjiamuslimer. Sjianene er undertrykt av sunniregimer i mange land.
- SEIER: Libanesiske soldater viser seierstegnet i august i fjor, etter at krigen mellom Israel og Hizbollah var over. Hizbollah er en av de viktigste sjiamuslimske gruppene i Midtøsten.
RELIGIØS HØYTID: Sjiamuslimer i Baharain pisker seg selv til minne om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hussain_ibn_Ali">Imam Hussein (626-680)</a>. Flere analytikere frykter større motsetninger mellom sunni- og sjiamuslimer, og at Irak-krigen er i ferd med å spre seg.
VAKLENDE ALLIANSE: Den britiske statsministeren Tony Blair håndhilser på leader av sjia-alliansen i Irak, Abdel Aziz al-Hakim.