- Svensk politi ser for aggressive ut

Men politifolk slakter forslaget om snillere uniformer. Også norsk politi evaluerer uniformen.


ONSDAG I FORRIGE UKE
kom svensk politi i fokus da en politimann ble skutt og drept under spaning.

En tidligere dømt knivdrapsmann, som beskrives som psykisk syk, prøvde å skyte seg fri da han skulle pågripes i Nyköping.

SVENSK POLITI MÅ framstå snillere, mener Lars-Göran Carlsson, politimester i Gävle län. Carlsson har utredet behovet for ny uniform i det svenske politikorpset.

Utredningen foreslår at uniformen skal bli lysere og mindre militær av utseende, og dermed mer vennlig. Dagens mørke uniform med vide militærbukser og solide støvler kan virke aggressiv og provoserende i konfliktladde situasjoner, konkluderer Carlsson.

Forslaget til ny uniform inneholder blant annet en lyseblå piquet-skjorte, rettere bukser og «mer smidige sko av sivilt snitt».

MEN FORSLAGET OM EN lysere Farbror Blå faller ikke i god jord hos svenske politifolk. 1500 av dem har skrevet under på et opprop mot den nye, lysere uniformen.

- Ingen har noe negativt å si om dagens uniform, sier den erfarne politimannen Stefan Klein til avisen Höglandsnytt.

Hundeførerne i det svenske politiet skal riktignok få beholde den gamle uniformen.

- Men i henhold til den nye taktikkmodellen får ikke hundeføreren begi seg ut i skogen og jage forbrytere på egenhånd. Han skal flankeres av to vanlige politifolk, som ifølge utredningen skal ha lyseblå, lett synlige trøyer i tillegg til rette bukser og lave sko, raser Klein.

- Nå sitter det folk ved skrivepultene sine og funderer på hvordan vi skal være kledd, samtidig som en kollega blir skutt og drept. Det føles utrolig frustrerende. Det fins ikke ord for det, sier samme politimann til Sveriges Radio Jönköping.

- DET ER ET ur-dumt forslag. Dagens uniform er den beste vi noensinne har hatt, og den fungerer bra i alle situasjoner, sier Conny Östberg ved politiet i Eskilstuna til Eskilstuna-Kuriren.

Avstemningen på nettstedet Polisman.se taler også sitt tydelige språk: 89 prosent mener at det er en dårlig idé å skifte uniform.

Flere svenske bloggere harselerer også med forslaget. Bloggeren Kjellberg skriver blant annet:

«Det trengs sikkert en mykere framtoning, men det er også behov for den tøffere framtoningen vi ser i dag. Uniformen må tilpasses til den aktuelle situasjonen. En patruljerende politimann på Stora Torget i Borås har ikke behov for å se ut som det snart bryter løs gatekamper.

Det spiller svært liten rolle hvordan uniformsbuksene ser ut når politiet patruljerer som de ofte gjør i dag - gjennom å skride sakte fram i en politibil med lukkede vinduer for å få best mulig effekt av klimaanlegget i bilen.»

Svensson skriver på sin blogg:

«Det fins større problem hos politiet (enn en mørk uniform, journ.anm.), hvorav ett av dem kanskje avspeiler seg i politiets valg av klær. Det er den tiltagende militariseringen av politiet gjennom tyngre våpen, tøffere kjøretøy og spesialstyrker som Nationella Insatsstyrkan. Et antiterrorist-politi som faktisk ikke trengs da vi ikke har terrorisme i Sverige.»

DET ER INGEN KONKRETE PLANER om å forandre på den norske uniformen, forteller politiinspektør Jan Erik Haugland i Politidirektoratet.

- Men vi har sett et behov for å evaluere dagens uniformkonsept. I disse dager begynner Politiets data- og materielltjeneste en evaluering på oppdrag fra Politidirektoratet, forklarer Haugland.

- De vil vurdere behovet for en eventuell ny uniform - særlig med tanke på komfort og det varierende klimaet her i landet. Det er en utfordring å finne et konsept som fungerer for norske politifolk hele året.

- Vil dere evaluere hvordan den norske uniformen framstår i offentligheten?

- Ja, jeg ser for meg at dette vil bli tatt med i evalueringen som ett av mange punkter. Men jeg vil presisere at dette arbeidet er helt i oppstartsfasen, og vi er ikke i nærheten av noen konklusjon ennå. Jeg kan tenke meg at det tar et års tid å vurdere det nåværende norske uniformskonseptet, sier Haugland.

DET ER FØRST og fremst i USA man har forsket på om uniformstype har noe å si for aggresjonsnivå og forholdet mellom politi og sivile.

I USA er sammenstøt mellom politi og sivile et langt større problem enn her, dødsfall forekommer hyppigere og det er langt mer voldelig kriminalitet enn i Norge og Sverige. I 2005 ble over 15 000 politimenn skadd i tjeneste, viser tall fra Det amerikanske justisdepartementet. 

«Forskning viser at klesdrakt, inkudert politiets uniform, har stor psykologisk effekt», skriver Richard R. Johnson i artikkelen «The Psychological Influence of the Police Uniform» i The FBI Law Enforcement Bulletin.

Han viser til flere studier, blant annet en i Menlo Park i California, der man i 1969 bestemte seg for å skifte ut den mørkeblå, paramilitære uniformen med en mer utradisjonell bestående av skogsgrønn blazer, svarte bukser, hvit skjorte og slips.

Politimennene skjulte våpenet under jakken men bar skilt som viste hvem de var.

Etter ett år viste politimennene færre autoritære trekk på psykologiske tester, voldelige angrep på politimennene var redusert med 30 prosent og skader påført sivile ble redusert med 50 prosent.

Likevel økte antallet angrep på politimennene i årene som fulgte, og nedgangen i voldelige sammenstøt kan også forklares med andre endringer, skriver Johnson.

I 1977 besluttet Menlo Park Police Department å gå tilbake til den mørkeblå uniformen, og hevdet den «vennlige» ikke ga nok respekt for politiet.

SVENSK POLITI ER BEVÆPNET på lik linje med amerikansk politi, og den ferske utredningen fra nabolandet foreslår at pistolen i beltet alltid skal være ladd.

- Vet man at våpenet er ladd, håndterer man det deretter. Det vil senke risikoen for vådeskudd i det offentlige rom, sier Carlsson til nettstedet Polisen.se.

I den svenske utredningen har el-pistol blitt vurdert som et alternativt våpen, men Carlsson konkluderer med at den tradisjonelle pistolen er best egnet. Det åpnes derimot for bruk av fotjern.

- Om norsk politi skal være bevæpnet eller ikke, er en politisk sak. Og senest i fjor vår vedtok Stortinget justiskomiteens innstilling nr. 145, sier Jan Erik Haugland i Politidirektoratet.

Med andre ord: At Norge skal ha «et fortsatt ubevæpnet politi med muligheter for fremskutt lagring av våpen».

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

VIL HA LYSEBLÅ UNIFORM: Politimester i Gävle Län Lars-Göran Carlsson.
HOLDT! Dagens svenske uniform er for militær og kan virke provoserende i konfliktsituasjoner, mener Carlsson.
PROVOSERENDE? En fersk svensk utredning anbefaler en lysere, mindre militær politiuniform som framstår mindre aggressiv enn dagens mørke uniform.
DAGENS UNIFORM: Slik ser en vanlig svensk politimann i tjeneste ut.
NORSK UTGAVE: I Norge har vi hatt lyseblå politiskjorter lenge.
FORANDRES? Akkurat nå starter en gjennomgang av behovet for en eventuell ny norsk politiuniform, opplyser Politidirektoratet.
KLAR FOR ULENDT TERRENG: Hundeførerne i det svenske politiet får beholde den gamle uniformen hvis den ferske utredningen får gjennomslag.