Syndefallet

Eric Patterson ble seksuelt misbrukt av presten sin. Den katolske kirken i USA er nå i krise, etter å ha tiet ihjel utallige ofre. Også i Norge er biskopene tause.

DALLAS, TORSDAG 13. JUNI 2002: 289 biskoper er samlet til krisemøte på hotell Fairmont. Den katolske kirken i USA prøver desperat å gjenvinne tillit etter utallige avsløringer om presters seksuelle overgrep mot mindreårige.På talerstolen står en liten dresskledd mann med briller. David Clohessy er leder for gruppa De overlevendes nettverk for dem som er mishandlet av prester (SNAP). I hånda holder Clohessy opp et bilde av en ung gutt, Clohessy ber biskopene studere det nøye. Så forteller han at gutten på bildet tok sitt eget liv i 1999. Eric Patterson klarte ikke mer. Den tidligere altergutten var en av de mange ofrene som ble seksuelt misbrukt av sin prest.Biskop Wilton D. Gregory av Belleville, bispekonferansens formann, er bekymret {ndash} og uttaler:{ndash}Den katolske kirke i USA befinner seg i en alvorlig krise, kanskje den alvorligste i kirkens historie.Katolikkene er i harnisk. Ikke bare har overgrepene skjedd, men kirken har beskyttet overgriperne {ndash} og tiet ofrene i hjel. I VINTER KOM DE FØRSTE avsløringene om seksuelt misbruk av barn, halvvoksne gutter og unge menn i USA. Kirken forsøkte først å skjule overgrepene, men måtte til slutt bekjenne sine synder. Det hele startet med at avisa The Boston Globe rullet opp historien om den tidligere katolske presten John Geoghan, som anklages for å ha misbrukt 130 barn over en 30-årsperiode. Kirken har vært klar over overgrepene, og har tidligere {ndash} i all stillhet {ndash} inngått forlik i 50 av sakene for over ti millioner dollar.Over 200 prester og fire biskoper har til nå måttet gå av som følge av overgrepsanklager. Ifølge nyhetsmagasinet Time øker omfanget fra dag til dag. Nye ofre melder seg, og Time anslår at kanskje så mange som 2000 prester rundt om i USA vil bli beskyldt for seksuelle overgrep begått i løpet av de siste tiårene.I USA er det 48684 katolske prester, og 22,4 prosent av befolkningen er katolikker.Den amerikanske avisa Dallas Morning News anslår at minst to tredjedeler av amerikanske biskoper har dekket over seksuelle overgrep begått av prester. OGSÅ HER HJEMME REAGERER KATOLIKKER med sjokk og vantro. Men den øverste ledelsen er taus. Biskop Gerhard Schwenzer i Oslo gir gjennom sin sekretær beskjed om at han ikke ønsker å uttale seg til Magasinet om saken. Vi får heller ikke snakke med ham direkte for å diskutere muligheten for et intervju over telefon. Da Magasinet retter samme forespørsel til biskop Georg Müller i Trondheim, er svaret:{ndash}Nei.{ndash}Hvorfor ikke?{ndash}Jeg uttaler meg ikke om de sakene. Til slutt ringer Magasinet biskop Gerhard Goebel i Tromsø. Han er i Tyskland og gir beskjed gjennom sin sekretær at han ikke har mulighet til å uttale seg mens han er bortreist. Men han gjør det gjerne når han er tilbake {ndash} om ni dager.{ndash}At biskopene i Oslo og Trondheim ikke vil uttale seg, kan tolkes som fortsatt fortielse av dette temaet. Det er viktig at de norske biskopene uttaler seg i en så alvorlig sak etter skandalene som har rullet opp i USA, sier nestleder ved Senter mot incest i Sør-Trøndelag, Berit Nicolaysen.{ndash}Symbolsk sett er biskopen hyrden som skal ta vare på menigheten når farer truer. Konkret er biskopene den katolske kirkens øverste ledere i Norge. At de ikke uttaler seg om saken gir en dårlig signaleffekt {ndash} spesielt til dem som eventuelt har vært utsatt for seksuelle overgrep, sier Nicolaysen.BISKOP GERHARD SCHWENZER har tidligere i vår latt seg intervjue om overgrepsskandalen i USA i avisa Vårt Land. På spørsmål om hvordan årvåkenheten for overgrep er i den delen av kirken som biskopen styrer, er svaret: «Jeg går ut fra at man med en gang ville bli kjent med det.»Skandalene i USA har ført til liknende avsløringer i land som Polen, Canada og Irland. Professor Turid Karlsen Seim ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo mener erfaringene som er gjort andre steder, tilsier at den katolske kirken i Norge bør trå varsomt: {ndash}De bør være forsiktige med å uttale seg slik før de grundig har undersøkt om noe kan ha skjedd {ndash} også i Norge. Jeg tror biskopen undervurderer hvor sårbart og traumatisk det er for de menneskene det gjelder, selv om jeg ikke vil betvile Schwenzers personlige oppriktighet. Men å tro at slike overgrep lett kommer fram i lyset, er for enkelt, sier Karlsen Seim.Etter det forrige katolske bispemøtet i mars skrev biskopene en erklæring hvor de fordømmer overgrepene, og at:«Vi vil igjen få uttrykke vår sorg over det som har skjedd og lover å be for ofrene, men også for dem som har begått disse handlingene.»SKANDALENE I USA STREKKER SEG høyt opp i det katolske hierarkiet. Erkebiskop Rembert Weakland av Milwaukee måtte betale 450000 dollar i erstatning for seksuell kontakt med en yngre mann. Kardinal Bernhard Francis Law av Boston kreves fjernet etter at det ble kjent at han hadde beskyttet pedofile prester, deriblant John Geoghan, ved å sende dem fra sokn til sokn etter at kirken var blitt gjort oppmerksom på overgrepene. Mange av sakene som nå rulles opp i USA, har vært kjent flere tiår i kirkelige kretser. Og fortielsene fortsetter: I april innvilget pave Johannes Paul II erkebiskop Rembert Weaklands avskjedssøknad «av aldersgrunner». Og kardinal Bernard Francis Law skal ha fått en oppgave i Vatikanet fra sommeren av fordi kirken vil minske belastningen for kardinalen. Law avviser kravet om hans avgang. «Man avsetter ikke en erkebiskop som om han skulle være en politiker eller en næringslivsleder,» sier Law, som foretrekker å sammenlikne sin rolle med den en far har i en familie framfor den rollen en toppleder har i næringslivet. {ndash}Kirken i USA har sviktet i behandlingen av en rekke alvorlige overgrepssaker. Dette til tross for at kirkeretten, som er kirkens interne regelverk, har klare retningslinjer for hvordan man skal gripe fatt i slike saker, sier Heidi Øyma (30), informasjonssekretær i Oslo katolske bispedømme.I Norge bor det 43274 katolikker. 89 prosent tilhører Oslo. {ndash}Skandalene i USA har sjokkert norske katolikker. Både det faktum at overgrepene har skjedd og at de har blitt taklet så dårlig, er uakseptabelt, sier Øyma.I DRONNINGENS GATE 8 I STAVANGER ligger St. Svithuns kirke. Her arbeider kapellan Reidar Voith (31) fra Tønsberg. Det er to år siden han ble ordinert. Han er rystet over skandalene i USA.{ndash}Jeg har gjort meg mine tanker om jeg noensinne vil kunne få oppleve en dag hvor det ikke kleber en skygge til mitt embete, sier Voith.Han føler seg nærmest mistenkeliggjort når han presenterer seg som katolsk prest.{ndash}Når jeg omgås barn og unge, må jeg alltid passe på at jeg ikke framstår på noen måte som kan misforstås ut fra den aktuelle konteksten. Det er prester i USA som har blitt anklaget på feil grunnlag.{ndash}Hva mener du om overgriperne?{ndash}Man må ikke demonisere dem. Det er forferdelig for ofrene, men det må være nesten en like stor tragedie for overgriperne. De som har gått inn i kirken for å tjene Gud {ndash} og som opplever at deres mørke sider kommer fram. Overgriperne er ikke monstre {ndash} de er også mennesker. Det er nok et misforstått hensyn til dette aspektektet som har ført til at kirken har holdt dette skjult.{ndash}Hvordan er din tillit til kirken i dag?{ndash}Min kjærlighet til kirken er like sterk som den alltid har vært. Skandalene forandrer ikke på det. Kirken er hellig, men den er også dypt menneskelig. Seksuelle overgrep er noe av det verste et menneske kan begå. Men selv om kirken har fostret overgripere, har den også fostret mennesker som Mor Teresa.SKANDALENE I USA KOM BRÅTT PÅ Den katolske kirke i Norge, ifølge informasjonssekretær Heidi Øyma.{ndash}Omfanget var så enormt. Vi rakk ikke å reflektere over den ene begivenheten før den neste kom. Og fortsatt kommer det nye avsløringer. Likevel er det ingenting som tyder på at det er flere overgripere hos oss enn ellers i samfunnet, mener hun.Priorinne ved Katarinahjemmet i Oslo, Anne Bente Hadland, mener de små forholdene i det katolske miljøet i Norge gir en viss beskyttelse.{ndash}Det kan muligens være lik i lasten i Norge også, men dette er reine spekulasjoner.{ndash}Vet du om noen tidligere overgrepssaker i den katolske kirke i Norge? Har det vært noen anklager?{ndash}Anklager har det vært {ndash} og det vil det alltid være {ndash} men holdbarheten av de anklagene er noe helt annet. Men jeg kjenner ikke til at noen innenfor kirken har vært funnet skyldig i seksuelt overgrep mot mindreårige, svarer priorinnen.I EN LYS LEILIGHET PÅ ST. HANSHAUGEN i Oslo bor Rudi Kessel (62), tidligere prest i den katolske kirken i Oslo, nå ansatt i musikkrettighetsselskapet TONO. På spørsmål om han kjenner til noen overgrepssaker i den katolske kirke i Norge, er svaret:{ndash}Ja. Mer kan han ikke si om den saken, av hensyn til svakeste part.{ndash}Ofrene må snakke selv for at vi skal få dette fram, forklarer han. Kessel er overrasket over omfanget av overgrepssaker som rulles opp i USA.{ndash}Men at enkelte katolske prester har begått overgep, har vært kjent lenge i det katolske miljøet i Europa. Jeg kommer fra Belgia og har derfor hatt god kontakt med miljøet.Han sier det nesten er vanskeligere for kirken å leve med at en katolsk prest innleder et forhold til en kvinne, enn det er å akseptere en prests seksuelle overgrep mot mindreårige.{ndash}Et forhold til en kvinne er alvorlig {ndash} og lar seg vanskelig skjule. Et overgrep mot et barn er det mindre sannsynlig at omverdenen får vite om.KESSEL SLUTTET SOM PREST I 1983. Da hadde han fått nok av kirkens strengt hierarkiske oppbygning. Sølibatkravet var også en årsak til avgjørelsen.{ndash}Som følge av sølibatkravet blir prestene helt avhengig av kirken {ndash} som også har sørget for deres utdannelse, jobb, bolig og sosiale nettverk, sier Kessel, som også tror det er en sammenheng mellom sølibatkravet og overgrepene i den katolske kirken.{ndash}Jeg tror det er flere seksuelle overgripere blant katolske prester enn det er ellers i samfunnet. De unge mennene i presteseminarene har gjerne null eller liten seksuell erfaring. De lover ofte noe de ikke helt ser rekkevidden av. Sølibatet avler seksuell frustrasjon, frustrasjonen forsvinner ikke av seg selv.Ingen gift mann kan bli preste- eller bispeviet. Derimot kan en gift mann vies til permanent diakon. Blir diakonen enkemann, kan han ikke gifte seg på nytt. Unntak kan gis av paven for gifte ikke-katolske prester som konverterer, og for gifte par der mann og hustru går i kloster hver på sin kant.I USA har liberale katolikker begynt å kreve avskaffelsen av sølibatet.HØYSKOLEREKTOR SVEIN SANDO ved Dronning Mauds Minne Høgskole har forelest om den katolske kirke ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i flere år. {ndash}Det vestlige samfunn har i løpet av et par generasjoner blitt svært seksualfiksert. Dermed får man ikke særlig mye hjelp fra samfunnet til å etterleve sølibatet, sier Sando.Priorinne Anne Bente Hadland tror ikke det er riktig strategi å avskaffe sølibatet for å hindre seksuelle overgrep mot barn:{ndash}En kan spørre seg om det løser pedofiliproblemet å la seksuelt forvirrede prester gifte seg. Man kan godt diskutere katolske presters sølibat, men det er ikke riktig å la disse ekstreme sakene sette premissene for debatten.Også informasjonssekretær Heidi Øyma deler dette synet:{ndash}Man kan da ikke hevde at seksuell avholdenhet fører til perversjon. Sølibatet er et bevisst valg som de unge prestene har tenkt nøye igjennom på forhånd.AVSLØRINGENE I USA handler om overgrep mot mindreårige, men en del av avsløringene dreier seg også om presters seksuelle forhold til andre menn.{ndash}Det er viktig at man skiller mellom seksuelle overgrep som rammes av loven, og presters homofile forhold i et ofte lukket mannsmiljø. Det første er en sak både for den katolske kirken og for samfunnet, mens det andre bare er et problem for en kirke som både krever sølibat og fordømmer homofil praksis, sier professor Turid Karlsen Seim.Hun sier det er velkjent at prosentandelen av homofile menn i det katolske presteskapet i USA ligger høyere enn i befolkningen for øvrig.{ndash}Det betyr ikke at katolske prester praktiserer mer homofili enn i samfunnet ellers. Men det kan være lettere for en homofil katolikk å velge presteyrke {ndash} fordi han ikke ser noen framtid i et ekteskap.DAVID CLOHESSY VAR IKKE alene da han troppet opp på biskopenes krisemøte i Dallas 13. juni. Mange ofre fulgte med ham til hotell Fairmont. De ville fortelle biskopene hvordan deres geistlige kolleger hadde ødelagt liv. Biskopene satt som saltstøtter mens de lyttet til vitnesbyrdene.{ndash}Han var voksen. Han var en prest. Jeg var mindreårig. Han misbrukte meg seksuelt, sa Michael Bland fra Chicago.{ndash}Jeg husker at han gjorde ting mot meg som aldri hadde blitt gjort før. Jeg vet ikke hva det kalles. Han fortalte meg at det var ok. Det var en del av det å vokse opp. Det var normalt, fortsatte Bland.Craig Martin fra Minnesota brøt ut i gråt da han fortalte om hvordan han fikk sitt liv ødelagt. Som elleveåring ble han med en prest på fisketur. Der ble han seksuelt misbrukt.{ndash}Jeg ber dere alle om å huske meg og alle andre ofre når dere fatter beslutninger, sa et tredje offer, Paula Gonzales Rohrbacher. Hun hadde slitt med nervøse sammenbrudd og selvmordstanker etter at hun som tenåring ble misbrukt av en ung prest.Andre slapp ikke til på talerstolen, men møtte opp på hotellet med plakater som viste fotografier av dem selv som barn {ndash} da prestene forgrep seg på dem.HVORDAN VILLE DEN KATOLSKE KIRKEN i Norge taklet en slik situasjon? For et og et halvt år siden begynte Oslo katolske bispedømme arbeidet med en beredskapsplan ved anklager om seksuelle overgrep. Sosionom Margareth Bergmann er sentral i arbeidet. {ndash}Jo mer jeg hører om overgrep generelt i samfunnet, jo mer overrasket blir jeg. Erfaringen min som sosionom tilsier at man ikke kan vite noe om overgrep før de blir presentert. Utvalget som utarbeider forslaget til beredskapsplanen, består bare av lekfolk. Tanken er at kirken skal ha to kontaktpersoner som man kan melde fra til dersom det er mistanke om seksuelle overgrep. Den ene skal representere kirken, den andre skal representere lekfolkene. Sistnevnte kan ikke være ansatt i menigheten og må være kvinne.{ndash}Når en av disse får en henvendelse om et mulig overgrep, skal vedkommende informere den andre kontaktpersonen. Deretter skal de to sammen orientere biskopen, som igjen innkaller til et fagetisk råd. Rådet skal minimum bestå av en lege, en jurist og en teolog, og minst en av dem må være kvinne. De skal sørge for at saken blir behandlet.{ndash}Hvorfor skal ikke anklagene videreformidles direkte til politiet?{ndash}Vi sier ikke at man ikke skal gå til politiet. Men det må være offeret og offerets familie som eventuelt må ta stilling til det, sier Bergmann.DEN AMERIKANSKE BISPEKONFERANSEN besluttet under sin generalforsamling i Dallas 14. juni at prester og diakoner som har forbrutt seg mot mindreårige, skal miste sine ordinasjonsrettigheter. Bispemøtet vedtok «Charter for the Protection of Children and Young People». Biskopene forplikter seg her til å fjerne alle prester og diakoner som har forbrutt seg på en slik måte {ndash} enten det gjelder fortid, nåtid eller framtid {ndash} fra sine embeter. Enhver anklage skal også bringes videre til de statlige myndigheter. Av de 289 biskopene, stemte 239 for, 13 stemte imot, de øvrige avga ikke stemme.Ofrenes organisasjon, SNAP, er ikke fornøyd. Bis-pemøtet vil suspendere prestene, men ikke frata dem deres presteskap. Det innebærer at prester som har forbrutt seg vil kunne holde private messer, gå med kragen, og gi døende de siste riter. Mange mener dette ikke kan ses på som «nulltoleranse».Samtidig fortsetter beskyldningene å strømme inn. Minst 300 sivile rettssaker mot katolske prester som skal ha forgrepet seg, er reist i 16 delstater. {ndash}Den katolske kirke er en biskop- og prestestyrt kirke. Nå må de stå til rette for lekfolkene, sier professor Turid Karlsen Seim.Spørsmålet er hvordan kirken kan gjenvinne lekfolkets tillit. Eller om det i det hele tatt lar seg gjøre. alexandra.beverfjord@dagbladet.no

<HLF>Ofre:</HLF> David Clohessy er leder for gruppa De overlevendes nettverk for dem som er mishandlet av prester (SNAP). I hånda holder Clohessy opp et bilde av en ung gutt - altergutten Eric Patterson, som tok sitt eget liv i 1999 etter å ha blitt seksuelt misbrukt av sin prest. Foto: Scanpix
<HLF>Beskyttet overgriperne:</HLF> Kardinal Bernard Francis Law i Boston kreves fjernet etter at det ble kjent at han har beskyttet pedofile prester ved å sende dem fra sokn til sokn etter at kirken ble gjort oppmerksom på overgrepene. Foto: Scanpix
<HLF>Tidligere prest:</HLF> Den tidligere katolske presten John Geoghan anklages for å ha misbrukt 130 barn over en 30-årsperiode. Kirken har vært klar over overgrepene, og har tidligere - i all stillhet - inngått forlik i 50 av sakene for over ti millioner dollar. Over 200 prester og fire biskoper har til nå måttet gå av som følge av overgrepsanklager. Ifølge nyhetsmagasinet Time øker omfanget fra dag til dag. Foto: Scanpix
<HLF>Kjenner til overgrep</HLF>: <YR>Rudi Kessel (62) sluttet som prest i den katolske kirken i Oslo i 1983. På spørsmål om han kjenner til noen overgrepssaker i den katolske kirke i Norge, er svaret: - Ja. <QL>Foto: Jørn H. Moen