Syns dette var blasfemisk

Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier mente De syv dødssyndene var blasfemisk.

Hva sier du nå?

– Jeg bruker sjelden ordet blasfemi, men her var det på sin plass. Vår motivasjon for å sette i gang oppropet, var at vi fant hele innretningen til programmet med introduksjon og bibelbruk, som en krenkelse av troen og de troende.

Har du sett programmene?

– Ja, og programmene har gitt interessante bidrag rent samfunnskritisk. Problemet er at det drukner i snørr og gørr og dritt. Og det fundamentale ved å lage et TV-program for å komme til helvetes innerste sirkler, er fremdeles en like dårlig idé.

Du har samtidig gitt Kristopher Schau mye PR?

– Ja, og det er en kalkulert risiko som vi tok. Nå har seertallene falt dramatisk. Så det er vanskelig å ta skylda for de gode seertallene, og ta æren for de dårlige.

DE SYV DØDSSYNDENE: Kristopher Schau i aksjon i det omdiskuterte programmet.
<B>STÅR PÅ SITT:</B> Geir Magnus Nyborg i Familier & Medier.