Taper på alle fronter

Svarte unge menn i USA er kriminelle, arbeidsledige og betaler ikke for barna sine. Forskerne slår alarm.

CURTIS S. BRANNON er 28 år og bor sammen med kjæresten og hennes fire barn i Baltimore. Han sluttet skolen i 10. klasse og ble doplanger, fikk fire barn med tre forskjellige mødre og har sittet i fengsel flere ganger.

En typisk representant for den gruppen en rekke amerikanske forskerne nå retter søkelyset mot, og hevder har enda dårligere levekår enn det som hittil har vært kjent: unge, svarte menn med lav utdannelse.

- Jeg levde gatelivet, men nå føler jeg at jeg må ta meg sammen. Man blir trett av å sitte i fengsel, sier Brannon til New York Times.

Han sier han nå vil lete etter jobb, kanskje som flyttehjelp, og forteller optimistisk til journalisten at han ikke har vært i fengsel på seks måneder.

I EN NY BOK: Black Males Left Behind, viser redaktør Ronald B. Mincy og en rekke andre forskere hvordan det stadig går dårligere med unge svarte menn, sammenlignet med andre grupper i USA.

- I de siste to tiårene er USAs økonomi blitt stadig sterkere. Lavt utdannede kvinner har ved hjelp av offentlige tiltak fått det stadig bedre, men unge svarte menn sakker stadig mer akterut, uttaler Mincy til New York Times.

Mer enn halvparten av alle svarte menn som bor i amerikanske storbyer avslutter aldri high school, skriver Gary Orfield, en utdanningsekspert fra Harvard-universitetet og forfatter av boken Dropouts in America.

Dessuten har andelen uten arbeid økt jevnt. I 2000 var 65 prosent av svarte menn i 20-årene som ikke hadde fullført high school, uten arbeid. I 2004 hadde andelen økt til 72 prosent. For hvite var tallene 34 prosent, og for spansktalende 19.

Forskerne mener blant annet at den offisielle arbeidsløshetsstatistikken blir misvisende, fordi den ikke inkluderer folk i fengsel, og de som ikke aktivt søker jobb. 

«I DON\'T KNOW what you heard about me

But a bitch can\'t get a dollar out of me

No Cadillac, no perms, you can\'t see

That I\'m a motherfucking P-I-M-P»

Sangteksten er hentet fra en låt av 50 cent, en av de aller største hiphopstjernene i USA. I deler av rap-kulturen er det å være hallik en hedersbetegnelse, voldsoppfordringene utallige og gansteren idealmannen.Og kvinnefientlige holdninger og gangster-idealer, som 50 cent er en av eksponentene for, blir av mange fremholdt som et av de store problemene til de lavt utdannede svarte unge mennene i USA i dag.

Enkelte mener det trengs en omfattende religiøs og moralsk oppreisning, andre krever at svarte tar et oppgjør med det de kaller en offerkultur.

Men mange peker også på at rasistiske holdninger, og grov forskjellsbehandling i politi- og rettsvesenet, gjør situasjonen umulig.

KRIMINALSTATISTIKKEN ER uansett dyster:

Seks av ti svarte menn uten high school-eksamen som er i midten av 30-årene, har sittet i fengsel. I 1995 var 16 prosent av svarte menn i 20-årene som ikke gikk på college i fengsel, i 2004 var tallet steget til 21 prosent.

I en rapport skrevet av William M. Rodgers III, som er professor i økonomi, kommer det fram at offentlige utgifter til fengselsvesenet har økt langt mer enn utgiftene til høyere utdanning. Rodgers viser også andelen svarte menn i fengsel øker kraftig, mens andelen svarte menn som tar college-utdannelse har stagnert.

Det finnes omlag 37 millioner svarte, («african americans»), i USA. Dette utgjør nesten 14 prosent av befolkningen. Det finnes omtrent fem millioner svarte menn mellom 20 og 39 år, og disse er overrepresentert på kriminalstatistikken.

DEWAYNE THOMAS (27), som har tre barn på åtte, seks og ett år, har vært i fengsel en rekke ganger.

- Svarte menn blir mistenkt hele tida. Første gang jeg ble arrestert kalte de det hindring av fortau. Jeg var på vei til butikken da politiet stoppet meg, sa han til Magasinet i fjor. Han har en dom for besittelse av crack også, og dermed får han begrensninger i stemmeretten. 48 av 50 stater straffer dømte med innskrenking av det vi betrakter som basale rettigheter: stipend til utdanning og rett til velferd eller trygdebolig. 

Forskerne peker på en annen tydelig tendens hos denne gruppen, ved siden av arbeidsledighet og kriminalitet: de får ofte får barn utenfor ekteskap, og få satser på et tradisjonelt familielv og tar ansvar for barna sine.

Halvparten av svarte menn i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene var fedre til barn de ikke hadde omsorgen for, viser nye studier.

- DE SISTE 35 ÅRENE har vi fått en offerkultur, og en ide om at svarte er outsidere, som ødelegger alle aspekter av svarte amerikaneres liv.

Det menerJohn McWhorter, forfatter av bøkene «Authentically Black» og «Winning the Race. Beyond the Crisis in Black America». Han mener denne forestillingen er det som ødelegger for svarte i USA.

- Mange  mener det vi trenger er en Marshall-plan hvor milliarder av dollar dumpes inn i Detroit, Nord-Philadelphia og sør i Bronx. Men det kommer ikke til å hjelpe. Det dreier seg om et dypere og mye mer komplisert problem, uttaler han i et intervju med Salon.

McWhorter mener denne selvoppfattelsen tar den moralske kraften fra svarte, de blir bare bilder av noen det skjer ting med; forsvarsløse ofre av onde krefter som de ikke har ressurser til å bekjempe.

- Vi snakker om kvotering (Affirmative action) og blir varme innvendig, men det det dreier seg om er egentlig å senke kravene til folk med pigment i huden, hevder han. 

MEN SYSTEMATISK DISKRIMINERING er påvist i mange amerikanske undersøkelser.

Dårlige skoler, fraværende foreldre, mangel på jobber som ikke krever utdannelse, og ikke minst rasisme, er noen av forklaringene forskerne fremhever når de skal forklare den vanskelige situasjonen for unge svarte menn.

- Mange menn vokser opp uten fedre, og har aldri hatt gode rollemodeller. Ingen rundt dem vet hvordan de skal opptre i det «normale» samfunnet, sier Joseph T. Jones, som driver et senter som gir yrkesopplæring og lærer menn om foreldrerollen.

- Dette er et klasseproblem som har dype røtter i rasisme, sa sheriffen i New Orleans, Marlin N. Gusman, til Magasinet i fjor.

Han gikk selv på en rasedelt skole som barn. Han var den eneste svarte som gikk ut fra sin high school da han tok eksamen.

- På papiret har svarte og hvite like rettigheter, men det er ikke tilfelle i det praktiske livet. Vi har fremdeles bevis på diskriminering i utdanningssystemet, arbeidslivet og fengslene, mener Gusman.

MEN DET FINNES DEM som i likhet med McWhortermener det må handles, framfor å dyrke den tradisjonelle selvoppfattelsen og kulturen.

Det trengs en gjenreising av «moral og ansvarlighet», er gjennomgangsideen.

Allerede i 1995 arrangerte den mektige lederen for Nation of Islam (muslimsk organisasjon som etter vil «gjenreise den spirtuelle, åndelige, sosiale og økonomiske situasjonen for svarte menn og kvinner i USA og resten av verden»), Louis Farrakhan, en enorm marsj i Washington.

Million Man March samlet mellom en halv og en million menn.

I sin tale oppfordret Farrakhan til å ta ansvar for samfunn, familie og gjenreise en religiøs og rasemessig bevissthet hos nasjonens svarte menn.

- Vi står i blodet til de som døde under slavetransportene, til de som døde på markene i Amerika, til de som døde hengende fra trærne i sørstatene. ... Vi må akseptere ansvaret Gud har pålagt oss, ikke bare for å være gode ektemenn og fedre og medlemmer av lokalsamfunnet, men Gud kaller nå de forhatte og avviste til å bli hjørnestener og byggere av en ny verden, sa Farrakhan til den enorme menneskemengden i Washington for mer enn ti år siden.

- HAN ER RASISTISK, mannssjåvinistisk og antisemitt, sier kritikerne om Farrakhan.

Men det finnes feminister som deler bekymringene på den svarte mannens vegne.

- Den gamle modellen for maskulinitet viste menn hvordan de skulle være del av et større sosialt system. Men ulikt sine fedre, vokser dagens gutter opp uten noen ærerik kamp å kjempe. Alt som gjenstår er det fysiske. Menn må finne en plass i den «ornamentale kulturen», der det som teller er utseende, sex-appeal og berømmelse.

Slik omtalte feministen Susan Faludi situasjonen for amerikanske menn, i forbindelse med utgivelsen av boken «Sviket mot mannen» i 1999.

Feministen tok mennenes parti, i likhet med forskerne som nå forsøker å få gjort noe med situasjonen for de svarte unge som sakker akterut.

Det de krever er handling, og vilje til å satse økonomisk.

- Vi var villige til å investere milliarder i å få underpriviligerte kvinner inn på arbeidsmarkedet på 90-tallet. Det er på tide å gjøre det samme for de unge mennene, hevder Harry J. Holzer, professor ved Georgetown Public Policy Institute ved Georgetown University i en kommentar i The Center for American Progress.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

GANSTER-HELTER: Gutta i G-Unit.
MILLION MAN MARCH: 16. oktober 1995 gikk mellom 500 000 og en million svarte menn i demonstrasjonstog for å få menn til å ta ansvar for samfunn, familie og gjenreise en religiøs og rasemessig bevissthet.
ALENEMOR: Nicole Ward er eneforsørger for sine tre barn. Halvparten av svarte menn i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene var fedre til barn de ikke hadde omsorgen for, viser nye studier
I FENGSEL: Seks av ti svarte menn uten high school-eksamen som er i midten av 30-årene, har sittet i fengsel.
ARBEIDSLØS OG UTSTØTT: Nye undersøkelser viser at 72 prosent av unge svarte menn uten high school-eksamen er uten jobb. Det er langt mer enn tidligere statistikker tilsier.
- SVARTE SAKKER AKTERUT: Situasjonen for unge svarte menn er dramatisk, hevder Ronald B. Mincy i sin nye bok.