Tekannen som truer islam

Flere meter høy hellig tekanne måtte rives, og tilhengerne ble sendt i fengsel.

I EN LITEN LANDSBY i Terengganu på nord-østkysten av Vest-Malaysia ligger bare restene igjen av det som en gang var noen av de underligste religiøse symbolene i moderne tid. Her ble de viktigste byggverkende til Kerjaan Langit-sekten, eller Tekanne-sekten som den kalles, ødelagt for under et år siden.

Den lille gruppen troende hadde ifølge myndigheter i det strengt muslimske Besut-distriktet, gjort seg skyldige i å reise byggverk uten nødvendig tillatelse. Medlemmer av den lille sekten er blitt rettsforfulgt i mange år, fordi den av enkelte religiøse ledere anses for å true islam.

DET ER SOM HENTET ut av en Carl Barks-fortelling: midt i landsbyen står det sentrale religiøse symbolet for Kerjaan Langit-sekten: En rosa tekanne på høyde med et toetasjes hus. Ved siden av den en gigantisk blå vase, en kjempeparaply, og flere andre symboler som betraktes som hellige av sektens tilhengere.

Tekannen er visstnok inspirert av en drøm en av Kerjaan Langit-tilhengerne hadde, og reflekterer en lignende gjenstand i himmelen som Gud bruker til å helle sine velsignelser over menneskene med. Tekannen symboliserer på den måten vannets renhet, og kjærlighet som kommer fra himmelen.

Tilhengere som kommer til landsbyen blir gitt hellig vann fra den store blå vasen, som igjen fylles fra tekannen.

Av de andre symbolene, er paraplyen ment å gi folk «beskyttelse under Gud», og en utsmykket fiskebåt skal symbolisere Noahs Ark.

KERJAAN LANGIT-tilhengerne tror at deres leder, Ayah Pin, er en reinkarnasjon av Buddah, Jesus, Shiva og Muhammed. Han betraktes som «himmelens konge», og man tror at han en dag vil returnere som Imam Mahdi. Sekten er tilhengere av inter-religiøs harmoni, og mener alle religioner egentlig dreier seg om samme tro. Tilhengerne skal ha besøkt både hindu-templer og kristne områder, noe som er uvanlig i malaysisk sammenheng.

Det er vanskelig å anslå antallet medlemmer i det spesielle trossamfunnet. Malaysiske myndigheter oppgir at Ayah Pin er en av 22 «kjetterske» islamske sekter i landet, som tilsammen har 22 800 tilhengere. Flere oppgir at sekten har tusenvis av tilhengere, men etter ødeleggelsene er det bare om lag 30 mennesker igjen i lansbyen, mot 120 som levde der før bulldoserne kom. Det skal være flest malaysiske, men tilhengerne kommer også fra Afrika, India og Storbritannia.

DEN REINKARNERTE LEDEREN for den lille gruppen troende, Ayah Pin, er en omstridt figur.

«Gud røyker Menthol-sigaretter og øynene bærer bud om mangel på søvn, kanskje på grunn av sene seremonier preget av religiøs begeistring», skriver journalisten i The Standard, som møtte Ayah Pin i 2005.

Opprinnelig het sektlederen Ariffin Mohammed, og ble født tidlig på 40-tallet. En hendelse i ungdomstiden var det som forandret ham:

- Da jeg var ti år, var jeg død og i himmelen i 40 dager. Siden da har jeg vært død 17 ganger og hver gang har jeg kommet tilbake for å redde livet til alle mennesker, uansett hvilken religion de tilhører, forklarer Pin til journalisten fra The Standard.

Han hevder å være den «store far»:

- Alt tilhører Ayah, alle muslimer tilhører Ayah, alle kristne tilhører Ayah, alle hinduer tilhører Ayah, sier han.

DEN UBESTRIDTE  lederen for den lille sekten har fire koner og fem barn. Han har vært gift med to andre kvinner som han nå er skilt fra, fordi de ikke ville at han skulle ha flere koner, som han selv sier.

Det har fremkommet rykter om at Ayah Pin har hatt forhold til flere av de kvinnelige sektmedlemmene, dette benekter han selv. Det er likevel ikke kjent at det finnes formelle anklager om noe slikt.

Ayah Pin er etterlyst i tre malaysiske delstater, Terengganu, Selangor and Malacca, der religiøse myndigheter har utstedt fatwaer som forbyr hans lære.

Ifølge Hindustan Times er han ikke fengslet, og det er uklart om han befinner seg i Thailand, Malaysia, eller helt andre steder på det nåværende tidspunkt.

I JULI I FJOR gikk arbeidere og bulldosere løs på både tekanner, paraplyer, hus og andre byggverk, i det ellers så fredelige samfunnet. Alle de religiøse symbolene til den «samfunnsskadelige» sekten ble ødelagt og landsbyen lagt i ruiner. De rundt 30 sektmedlemmene som bodde på området sto og så på, men motsatte seg ikke ødeleggelsene.

Hovedproblemet for de religiøse autoritetene i landet, er at Ayah Pin påstår å ha en direkte forbindelse til Gud, og dermed går utenom profeten Muhammed.

Et femtitalls av sektens medlemmer ble arrestert i juli sammme år. De fleste av disse er anklaget for ikke å rette seg etter fatwaen som ble utstedt mot gruppen i 1997, og som fastslår at sekten er «avvikende». Medlemmene gjør seg skyldige helt enkelt ved å fortsette å være tilhengere av Kerjaan Langit.

Det er særlig det å være frafallen muslim som er problematisk i Malaysia.

Raidet har vakt stor oppmerksomhet, og anklager om intoleranse og brutalitet blir rettet mot religiøse myndigheter. Islam er statsreligion i Malaysia, men nesten halvparten av befolkningen er kristne eller hinduer. Selv om landet er regnet som et moderat muslimsk land, har det vært en rekke eksempler den siste tiden på at kravet om å følge den religiøse loven, sharia, er blitt stadig strengere.

FOR FÅ DAGER siden samlet en gruppe en rekke kritikere til et nytt forum, for å rette søkelyset mot sharia-lovens stilling i Malaysia. En sammenslutning av muslimske grupper, menneskerettsorganisasjoner i tillegg til representanter for advokatene i landet, har gått sammen om kravet om at religionsfriheten, som fastslås i den malaysiske grunnloven, må ha forrang for den religiøse loven.

- Det er et akutt behov for å minne folk om at Malaysia ikke er en islamsk stat, men en sekulær stat, og at grunnloven er den øverste loven i landet, sier Malik Imtiaz, som er advokat, til AsiaNews.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

ØDELA LANDSBYEN: Noen få dager før myndighetene la landsbyen til Kerjaan Langit-sekten i Malaysia i ruiner i juli i fjor, tok en mobb seg inn på området og startet ødeleggelsene.
MANGE METER HØY: Tekannen symboliserer vannets renhet, og kjærlighet som kommer fra himmelen.
PÅ JAKT ETTER LEDEREN: Det bor bare et 20-talls sektmedlemmer igjen i landsbyen. Myndighetene jakter på Ayah Pin.
FLERTALL MUSLIMER: Malaysia regnes for et moderat muslimsk land. Nesten halvparten av befolkningen tilhører andre trossamfunn.
KRUKKEN: Vann helles fra tekannen og opp i en stor krukke som tilhengerne av Ayah Pin drikker fra.
DEMONSTRERER TIL STØTTE FOR RELIGIONSFRIHET: Tilhengere av grunnloven i Kuala Lumpur i januar i år.
AYAH PIN: En reinkarnasjon av Buddah, Jesus, Shiva og Muhammed, ifølge ham selv og tilhengerne.