Tysk sosiolog arrestert for terror

Språket i forsknings-artiklene lignet det til terrorgruppe, hevder politiet. Akademikere i hele verden fortviler.

Les også Simen Ekerns kommentar

DEN 31. JULI ble sosiologen og byforskeren Andrej Holm fra Berlins Humboldt-universitet arrestert og fløyet med helikopter til forbundsretten i Karlsruhe.

Han satt i isolat i varetekt i Berlin til 22. august, da han slapp ut mot kausjon og meldeplikt. Holm er fremdeles siktet.

Tre andre tyske samfunnsforskere er også siktet etter den såkalte terrorisme-paragraf 129a i det tyske lovverket, men ble ikke fengslet.

Ifølge påtalemyndighetene har Holm bistått en militant venstreekstrem organisasjon som er mistenkt for mer enn 25 ildspåsettelser i Berlin siden 2001. Holm og de andre tre forskerne har blitt avlyttet og overvåket siden september i fjor.

SIDEN ARRESTASJONEN har anklagene mot tyske myndigheter stadig økt i omfang.

Den merkelige siktelsen baserer seg blant annet på at på at en av forskernes vitenskapelige artikler har språklige likheter med tekster brukt av en ekstrem venstregruppe i Berlin.

På bibliotekene i byen henger nå plakater med advarselen: «Vær forsiktig, bøker kan føre til at du blir anklaget for å være terrorist», sier en tysk akademikere til den danske avisen Information.

Tysk sosiolog arrestert for terror

(Artikkelen i Information er ikke tilgjengelig uten abonnement, men flere av sakene kan leses på den danske bloggen Forskningsfrihed.)

129 A ER EN LOV som ble vedtatt på 70-tallet, da Tyskland var utsatt for en rekke terroristangrep fra ekstreme venstregrupper som Rote Arme Fraktion.

Ifølge Guardian er anklagen mot Holm basert på at ord som «gentrifisering» og «Prekarisierung» som fantes i hans vitenskapelige artikler, er de samme som den organisasjonen Militante Gruppe (MG) har brukt i sine tekster.

Gentrifisering er en betegnelse som brukes om prosesser der arbeiderklassestrøk, gjerne nær sentrum, blir forvandlet til bydeler for mer velstående grupper.

«Prekarisierung» betegner det stadige voksende antallet arbeidsplasser med lav sikkerhet, lav lønn, deltidsstillinger, kortfristige arbeidskontrakter og manglende oppsigelsesbeskyttelse i et samfunn.

- Overlappingen mellom språket til Holm og MG er slående, og kan ikke forklares av tilfeldigheter, heter det i anklagen.

I TILLEGG HAR Holm møtt medlemmer av MG tre ganger, og anklagerne mener det er mistenkelig at han ikke hadde med seg mobiltelefon til møtene.

- Jeg har kjent Holm i mange år og har vært veileder på hans ph.d.-avhandling om gentrifisering og byfornyelse i Berlin. Han hører til de marxistiske sosiologene og har alltid hatt masse kontakt med folk som var aktive i forskjellige politiske og sosiale bevegelser i byen. Derfor er det ikke noe overraskende eller mistenkelig i at han møter folk, det er en del av hans forskning, sier Hartmut Häusermann til Information.

Häusermann er leder for Institutt for By- og Regionalsosiologi på Humboldt-universitetet, der Holm arbeider.

- Vi er ikke anklaget for å bombe noen, men for å være «hjernen» bak en radikal politisk gruppe. Men det er en universiell anklage som kan brukes mot mange mennesker, sier Matthias B., en av de andre anklagede, til den danske avisa.

Flere kilder sier likevel til den tyske avisa Die Tageszeitung at de fire forskerne har vært aktive i ekstreme venstreorienterte miljøer på 90-tallet. Andrej Holm deltok i protestene mot G8-møtet i Heiligendamm, men er ikke siktet for selv å ha gjort noe ulovlig i forbindelse med demonstrasjonene.

DEN VERDENSKJENTE sosiologiprofessoren Richard Sennett er en av utallige akademikere som har reagert på arrestasjonen av Holm. Sammen med sin kone professor Saskia Sassen har han skrevet om saken i sin spalte i Guardian:

- «Terrorisme» har to ansikter. Det finnes virkelige trusler og virkelige terrorister, og det finnes et område av navnløs frykt, bange anelser, og irrasjonelle svar. Tysk politi ser ut til å ha hengitt seg til det siste.  [...] Med saker håndtert på denne måten risikerer myndighetene å miste sin autoritet og minske sjansen for å ta de virkelige terroristene.

På en lang rekke blogger i forskningsmiljøer blir saken diskutert, og i et åpent brev til den tyske statsadvokaten protesterer en stor internasjonal gruppe akademikere mot arrestasjonen:

- Vi krever at statsadvokaten avslutter 129a-prosessen mot alle de anklagede og løslater Andrej Holm umiddelbart. Vi avviser på det sterkeste alle de vanvittige anklagene om at Holms forskning og politiske engasjement blir betraktet som medvirkning til en «terroristgruppe». Ingen arrestordre kan avledes fra det akademiske og politiske arbeidet til Holm. Statsadvokaten truer gjennom bruken av paragraf 129a både forskningsfriheten og sosialt og politisk engasjement.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

PROTESTERER:</B> Den verdenskjente sosiologi-professoren Richard Sennett mener anklagene mot Holm tyder på at tysk politi er irrasjonelle i sin håndtering av terror-trusler.
ANKLAGET FOR TERROR: Andrej Holm var sosiolog og urbanismeforsker ved Humboldt-universitetet i Berlin. For få uker siden ble han plassert i isolat i varetekt, og siktet for medvirkning til terrorisme.
ILDSPÅSETTELSER: 1. mai-demonstrasjonene i Berlin i 2004 førte til branner og gatekamper i flere dager. Militante Gruppe (MG) er anklaget for å stå bak mer enn 25 branner i Berlin siden 2001.
PROTESTER: Under G8-møtet i Heiligendamm deltok Andrej Holm i demonstrasjoner. Politiet hevder ikke at han har utført terrorhandlinger, men at han har vært ideolog for Militante Gruppe (MG) på ytterste venstre.
70-TALLET: Terrorgruppen Rote Armé Fraktion (RAF) herjet Tyskland på 70-tallet. Paragraf 129a ble tatt inn i loven på denne tiden. På bildet (f.v.): Horst Soehnlein, Andreas Baader og Gudrun Ensslin fra RAF.