- Vanskelig å regulere nettgambling

Erfaringer fra USA viser at forsøk på lovforbud mot gambling på nett har støtt på store praktisk problem.

NORSKE MYNDIGHETER har så langt uttalt at de vurderer et lovforslag som et tiltak for å redusere spillavhengighet.

Internett er en lite regulert informasjonskanal, og det er store utfordringer knyttet til en regulering av nettgambling.

NORSKE BANKER STØTTER TILTAK som bidrar til redusert spilleavhengighet, men et lovforslag må også være praktisk gjennomførbart.

En av byggesteinene i kundeforholdet er at bankkundene selv disponerer sin konto og bestemmer hva pengene skal brukes til. For at bankene skal kunne stanse kunders betalinger til bestemte formål må det derfor foreligge en klar lovhjemmel.

Bankene ønsker å bidra til å redusere spilleavhengighet, og støtter et lovforslag som er praktisk gjennomførbare.

BANKENE HAR ALLEREDE iverksatt tiltak for å hindre bruk av kredittkort for betaling for nettbasert spill (gambling).

Forretninger som aksepterer betaling med de internasjonale kredittkort tildeles en kode som er knyttet opp mot den type virksomhet selskapet driver. Nettbaserte gambling selskaper skal tildeles en egne kode. Kortkundens bank skal da ha mulighet til å avvise bruk av kortet, dvs. innvilge kreditt til kunden, for kundens deltagelse i gambling på nettet.

FOR Å OMGÅ oppmerksomhet rundt disse kodene har gambling-nettstedene opprettet mellomledd som er registrert som andre typer virksomheter. Det vil også kunne finnes tilfeller der gambling virksomheten bare utgjør en del av nettbutikkens totale virksomhet og det derfor benyttes en annen kode. .

VOKSENDE NÆRING: Spill på nettet. Foto: SCANPIX
VOKSENDE NÆRING: Spill på nettet. Foto: SCANPIX Vis mer

Erfaringer fra USA viser at forsøk på lovforbud mot gambling på nett har støtt på store praktisk problemer. Amerikanske myndigheter ser nå på hensiktmessigheten av loven og vurderer de praktiske konsekvensene.