Veien frem til rapporten

Her er oversikten over de viktigste hendelsene.

(Dagbladet.no): I dag kommer rapporten fra utvalget som har gransket konflikten mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen. Rapporten overleveres til LOs sekretariat, og vil på et eller annet tidspunkt også bli offentliggjort.

Les alt om Valla/Yssen-saken her.

Her er en kronologisk oversikt over de viktigste hendelsene siden striden om Vallas lederstil ble kjent i fjor høst:

Sykmeldt etter konflikt med Valla

30. november 2006 skriver Dagens Næringsliv at Ingunn Yssen har blitt sykemeldt etter en konflikt med Gerd-Liv Valla.

Samme dag svarer Valla til NTB at hun ikke vil kommentere enkeltsaker, men understreker at de har et godt arbeidsmiljø i LO:

– Vi har et godt arbeidsmiljø i LO og vi arbeider for at det skal bli bedre. Arbeidsmiljø er viktig for sykefraværet i LO. Det er gått ned med 30 prosent siden jeg overtok som leder i 2001. Men å kommentere enkeltsaker, det gjør jeg ikke.

Kontaktet advokat

2. desember skrev Dagens Næringsliv av Yssen hadde kontaktet arbeidsrettsadvokaten Ingeborg Moen Borgerud for å få juridisk hjelp i striden mot LO-sjef Valla. Dette ble ikke bekreftet, verken av Yssen eller Moen Borgerud. Advokaten har vært jurist i LO, blant annet med konflikter i arbeidslivet som spesialområde. Valla og Moen Borgerud havnet i konflikt med hverandre da Moen Borgerud jobbet i LO.

- Trygdemisbruk av Valla

Trygve Hegnar skriver i Finansavisen 4. desember at Valla bedriver trygdemisbruk ved at Yssen er sykemeldt på ubestemt tid. Han hevder at Valla dermed lesser kostnadene over på Folketrygden mens LO finner en løsning på konflikten mellom de to.

Valla nekter å betale
10. januar forverres konflikten mellom Yssen og Valla. Planen var i utgangspunktet at Yssen skulle starte på Forsvarets Høyskole denne vinteren, og regningen skulle LO ta. Konflikten ble enda tydeligere da det viste seg av Valla nektet å betale lønn i tiden Yssen skulle gå på skolen. Da Yssen fikk spørsmål om hvilket forhold hun har til Valla, svarte hun slik: «Det ønsker jeg ikke å beskrive, annet enn at jeg kjenner Valla godt».

«Valla tar rotta på Yssen», skrev Trygve Hegnar.

Oppsigelsesbrevet

11. januar blir Valla-Yssen-konflikten svært dramatisk ved at VG trykket oppsigelsesbrevet Yssen leverte til LO dagen før. I tillegg til at Yssen hevdet at Valla ble skuffet over Yssens graviditet, pekte hun også på kritikk fra LO-lederen:

«Gerd-Liv Valla hadde også ved flere anledninger både som intensjon og ønske å udugeliggjøre meg. Dette skjedde både når vi var alene og når det var andre til stede. Kritikken var gjennomgående, og kunne dreie seg om at saker ifølge Valla aldri var godt nok forberedt, papirer riktig organisert, eller mine synspunkter relevante», skrev Yssen i brevet.

Ingen pusekatt

Samme dag holdt Gerd-Liv Valla en pressekonferanse der den i ettertid berømte karakteristikken dukket opp:

- Jeg er ingen pusekatt. Man må stille krav som LO-leder, ellers ville vi ikke ha kommet så langt som i dag, sier Valla på pressekonferansen.

I tillegg svarte hun på graviditetskritikken:

- Jeg har aldri vært skuffet over en graviditet, jeg var skuffet over at jeg ikke hørte dette tidligere, sa Valla, som også kommenterte påstander om trakassering:

- Selvfølgelig driver ikke LO trakassering av sine medarbeidere, det har ingen rot i virkeligheten.

Arbeidstilsynet vurderer granskning

12. januar forteller arbeidstilsynet til VG at de vurderer å granske det psykososiale arbeidsmiljøet i LO:

- Vi vil kunne gjøre tilsyn i LO dersom det viser seg at det kommer nye meldinger om at tilstanden ikke er slik som den burde være, forteller regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast, til VG. Avisene flommet over av karakteristikker av den åpne konflikten: «Skittentøyvask», «Tuppen og Lillemor» og «Catfight uten pus» var noen av titlene. Flere har kritisert dekningen av saken, og hevdet at den har vært kjønnsdiskriminerende.

Valla slår tilbake

I en redegjørelse til LOs sekreteriat 12. januar slår Valla tilbake mot kritikken fra Yssen:

«Ingen har tatt fra henne oppgaver, men hun har dessverre ikke utført sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. LOs ledelse er samstemt i dette spørsmålet.»

Valla kritiserte også Yssen for å ha hjulpet en konkurrerende organisasjon da YS overtok lederskapet i EFTAs konsultative komité. Dette er en komité som består av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner fra Norge, Sveits, Island og Lichtenstein.

Etter kritikken fra Valla gikk YS ut og forsvarte avgjørelsen om at YS\' Wenche Paulsrud ble leder i komiteen:

- At jeg ble valgt som YS-representant til å lede komiteen i fjor høst skyldtes kort og godt at det var vår tur til å ha vervet, sier Paulsrud, og viser til en ordning hvor komitémedlemmene byttet på å ha lederen.

Møter Skavland, men ikke Yssen

Samme kveld besøker Valla Fredrik Skavlands «Først og sist», etter å ha avslått å møte Yssen i «Dagsnytt 18». Hun ville heller ikke møte Yssen hos Skavland.

- Jeg ville synes det var veldig feil hvis mitt første møte med Yssen på flere måneder skulle skje på tv. Jeg har vært beredt til når som helst å møte henne. Vi har innkalt henne til personalmøte, men har ikke fått i stand noe, sier Valla til Dagbladet.no på vei ut fra NRK-huset.

- Feil mediestrategi

16. januar forteller Anders Cappelen, forfatter av boka «Bruk pressen», til Aftenposten at Valla og LO har gjort de fleste grove feil det er mulig å gjøre. Blant annet trekker han frem Vallas opptreden på Skavland, i tillegg til fornektelse, mangel på empati og dårlige forberedelser.

- Det er nesten ufattelig at en ressurssterk og «medieintensiv» organisasjon som LO er så dårlig skodd for å håndtere en omdømmekrise. Valla og LO har til nå begått de fleste grove feil det er mulig å gjøre i Yssen-saken, skriver Cappelen.

Etterlengtet støtte

17. januar får Ingunn Yssen massiv støtte av tidligere statssekretær Berit Reiss-Andersen, som forteller at hun til slutt ikke orket mer da Valla var justisminister:

- Valla er uten tvil det vanskeligste menneske jeg noensinne har arbeidet med. Det er snart ti år siden jeg jobbet sammen med Valla, og jeg hadde bestemt meg for aldri å gå ut med min historie, sier Berit Reiss-Andersen til Dagens Næringsliv. Hun forteller at Yssens historie har fått henne til å bestemme seg for å gå ut i media likevel. Også tidligere statssekretær Øystein Mæland kritiserte Vallas lederstil.

Første nesten-beklagelse

I et intervju med LO-Aktuelt 17. januar kommer første «nesten-beklagelse» fra Valla:

- Det er leit hvis Ingunn Yssen har oppfattet noe jeg har sagt som sårende. Det har aldri vært min hensikt.

Dagen etter forteller fire PR-eksperter til Dagbladet.no på hvilken måte de mener at Valla bør be om unnskyldning.

- Tar personlig lærdom

Fredag 19. januar holder Valla en pressekonferanse hvor hun snakker om konflikten med Yssen, og beskriver sin egen lederstil:

- Jeg vet at jeg er er en krevende leder, som setter høye krav til meg selv og de ansatte. Jeg er direkte, og kan nok oppfattes som tøff. Enkelte medarbeidere kan oppfatte dette utilsiktet sterkt, sier Valla på pressekonferansen.

- Ingen tvil om at hun fortsetter

Få dager senere går LO ut for å dempe spekulasjonene rundt Vallas fortid i LO. Flere forbundsledere uttrykker støtte til Valla, blant andre Hans O. Felix i LO-forbundet El og it:

- Det har aldri vært tvil om at hun fortsetter, sier Felix.

Også Kjetil Bjørndalen støtter Valla, og sier at det ikke er tvil om at hun skal fortsette i jobben:

- Dette er en alvorlig indikasjon på uro i LO. Det er svært uheldig at det reises tvil om Valla bør fortsette. Det kan vi ikke leve med lenge, sier Bjørndalen til Dagbladet.

Granskningen starter

29. januar opprettes granskningsutvalget som skal se på konflikten mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen. Utvalget ledes av advokat Jan Fougner. Resten av utvalget består av førstelagmann i Borgarting, Nils Erik Lie og professor og advokat Kristin Normann. Høyesterettsadvokat Jan Fougner har solid juridisk bakgrunn knyttet til arbeidsrett, blant annet som redaktør av boka «Arbeidsrett» i 2004. I advokatfirmaet Wiersholm leder han prosedyre- og arbeidsrettsavdelingen.

Vallas tårer

5. februar forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Per Østvold, at han så Valla gråte i en time på sekretariatsmøte:

- Jeg har sett Gerd-Liv Valla gråte i én time på sekretariatsmøtet da det gikk så hardt for seg. Det var ikke hyggelig å se det. Det dreier seg om mennesker av kjøtt og blod, sa Østvold åp et debattmøte i Oslo journalistlag.

Ansatte bekrefter mobbing

9. februar kommer det frem at flere LO-ansatte i møter med granskningsutvalget bekrefter at Valla har mobbet Yssen.

Valla sykemeldes

14. februar sykemeldes Valla på grunn av ryggplager. Etter at hun i flere dager har måttet avlyse møter og arrangementer, har det enorme mediekjøret ført til at ryggplagene sier stopp.

- Det har vært et umenneskelig press på henne, sier 2. nestleder i LO, Geir Mosti.

Også flere andre medier har pekt på det knallharde kjøret Valla har vært utsatt for, og det har vært reist spørsmål om mediene har drevet heksejakt på LO-sjefen.

Reiser utenlands

20. februar setter Gerd-Liv Valla seg på flyet til hemmelig rekonvalesentadresse i varmere strøk. Til LO-Aktuelt forteller hun at hun ikke har vurdert å trekke seg:

- Disse ukene har ikke tatt piffen av engasjementet. Og jeg har ikke seriøst vurdert på trekke meg, selv om det har vært dårlige dager.

- Rapporten blir offentlig

2. mars forteller LO at rapporten granskningsutvalget skal levere blir offentlig. Utvalget skal levere sin rapport 9. mars, men det sies ikke når offentligheten vil få se den:

- Det er opp til oppdragsgiveren å avgjøre når rapporten skal offentliggjøres. Og oppdragsgiver er sekretariatet, sier LOs informasjonssjef Jenny Ann Hammerø til NTB.

LO-medlemmene vender Valla ryggen

8. mars viser en undersøkelse gjennomført av Synovate MMI på oppdrag fra Dagbladet.no at halvparten av LO-medlemmene mener at Valla bør gå av.

Undersøkelsen viser også at kun sju prosent mener at hun bør bli sittende.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og ikke publisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send dem til oss på mail.

<B>STØTTET YSSEN:</B> Tidligere statssekretær Berit Reiss-Andersen.
<B>LEDER UTVALGET:</B> Jan Fougner har ledet utvalget som legger frem sin rapport i dag.
<B>HOS SKAVLAND:</B> Valla ville ikke møte Yssen i Dagsnytt 18. I stedet dukket hun opp hos Fredrik Skavland i «Først og sist».
<B>HEVDER HUN BLE MOBBET:</B> Ingunn Yssen.
<B>MEDIEKJØR:</B> Valla har vært utsatt for et formidabelt mediekjør.
<B>BA OM UNNSKYLDNING:</B> Valla holdt en pressekonferanse hvor hun beklaget situasjonen.