Venstrevridd?

Norsk presse skriver mer om kjendiser enn om urettferdighet i eget land.

Min mening er at pressen i Norge ikke er mer venstrevridd enn at de klarer å holde et fokus på hva som skjer i Norge og andre steder i verden, men de er gode til å fokusere på skandalene, og det de sier folk vil ha.

Etter min mening er det ikke alltid slik at det norske folk vil ha grafsing i privatlivet til kjendiser og berømtheter, men sexfokuserte forsider selger mer enn vanlig i Norge.

Dessuten må norsk presse være litt venstrevridd, på grunn av den egoismekulturen Norge er preget av, hvor vi dyrker egen status mer enn vi er opptatt av hvor mange som lider i eget land.

Det er vanlig at vi skiller mellom rette fattige og urette fattige (som ikke skal ha hjelp). Det er bare de som er rette fattige som får den hjelpen de har krav på de urette settes det alltid større krav til og får mindre hjelp enn de rette.

Derfor skulle jeg ønske at pressen også tok for seg denne urettferdigheten i vårt land, men den er ikke av en slik art at folk vil lese om den, så derfor er lite rettet mot denne urettferdigheten.

Men vi bør være kritisk til medias påvirkning, den er mye større enn de andre statsmaktene i å villede og skape trender i samfunnet.