Verden er under angrep

Kriminaliteten stiger over hele kloden.

EN VOKSENDE TRUSSEL skader og dreper millioner av mennesker, og forårsaker gigantiske og stadig økende økonomiske tap over hele kloden. Lik andre pandemier ignorerer trusselen landegrenser, og dukker opp hvor hen den ønsker, til hvilken tid den vil.

Eksperter strides om årsaken til problemet, og kan ikke gi en entydig forklaring på hvorfor det øker eller om det vil forsvinne. Trusselen skapes og spres av mennesker alene.

Den livsfarlige tendensen er soleklar: Gatekriminaliteten dreper og skader i økende tempo.

– VERDEN ER UNDER angrep fra kriminelle voldsmenn, sier forfatteren og redaktøren Moisés Naím i siste nummer av Foreign Policy. Han påpeker at økningen av grov vold, ran og drap ikke bare er skremmende statistisk lesning, men også et alvorlig geopolitisk og økonomisk framtidsvarsel.

– Kriminaliteten tar over stadig flere byer og land. Statistikkene varsler et globalt mareritt. Kina og Indias befolkning nærmer seg to og en halv milliard mennesker, og har en voksende ung, mannlig befolkning, økende økonomisk ulikhet og lynrask urbanisering, skriver Naím.

I fjor ga han ut boken Illicit med undertittelen «How smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy». Nå varsler han om det han mener er en snikende pandemi.

SELV OM NORGE er tryggere enn de fleste land i verden, har også vi opplevd en dramatisk økning i voldskriminalitet og drap de siste årene. Fra 1993 til 2006 har antall anmeldelser som omhandler voldskriminalitet steget med 60 prosent, fra 16000 tilfeller til nærmere 26000. Tallet har aldri vært så høyt noensinne, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Om klokken skrus enda lenger tilbake blir bildet desto mer dramatisk. I 1960 ble 1935 voldssaker etterforsket av politiet i Norge; i 2004 var det sammenlignbare tallet 16895. Økningen er på ufattelige 873 prosent.

Verden er under angrep

På mandag la justisminister Knut Storberget fram anmeldelsestallene for første halvår i år. Tallene viser at grove tyverier fra personer på offentlige sted har økt med 41 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Tallet er det høyeste på fem år.

Tendensen kan spores over hele det europeiske kontinentet.

STORBRITANNIA opplever for eksempel sin verste krimbølge noensinne. Hovedstaden og turistmagneten London er utnevnt til krimhovedstad i Europa, ifølge en EU-undersøkelse publisert i februar i år.

Hele 32 prosent av innbyggerne i London har vært utsatt for kriminalitet. Til sammenligning er tallene 18 prosent for Istanbul og 23 prosent for New York.

– Vi er Europas «syke mann». Myndighetene må spørre seg selv om hvorfor fengslene er fylt til bristepunktet, samtidig som kriminelle handlinger begås hyppigere her enn i resten av landene EU-landene, uttalte talsmann Nick Clagg fra Liberaldemokratene da rapporten ble publisert.

I USA HAR også en ny krimbølge skyllet over landet de siste to årene, etter synkende kriminalitet siden midten av 1990-tallet. I 2005 hadde voldelig kriminalitet den største økningen i landet på 15 år.

Antall drap har økt i syv av ti amerikanske byer mellom 2004 og 2006, og antall væpnet ran har økt i like mange. 

I universitetsbyen Boston har det ikke vært drept flere mennesker siden 1980-tallet.

USA OG EUROPA er likevel relative paradiser sammenlignet med verdens verste voldsregioner.

I siste nummer av Verdensmagasinet X tegner Mellom-Amerika-forsker Elin Cecilie Ranum et alvorlig framtidsbilde av Latin-Amerika anno 2017.

- El Salvador og Guatemala kommer til å oppløses fullstendig, og det vil oppstå lovløse tilstander hvor narkotikakarteller, korrupt politistyrker og ungdomsgjenger kontrollerer hver sine områder, skriver Ranum. 

Siden den 30 år lange borgerkrigen i Guatemala endte i 1996, har volden i landet bare blitt verre. I fjor ble 6033 drept i landet med 12 800 000 innbyggere, og drapsraten er 40 ganger høyere enn i Norge, fastslår tall fra UNDP.

Bak står organiserte kriminelle som har gjort latinamerikanske storbyer blant verdens mest utrygge.

FOLKET BEGYNNER Å FÅ NOK. I Johannesburg i Sør-Afrika og Mexico by i Nord-Amerika, har situasjonen blitt så ille at store folkegrupper jevnlig arrangerer antivold-demonstrasjoner. Befolkningen mener myndighetene deres ikke gjør nok for å forsvare dem.

Kritikken synes å være på sin plass. I flere av verdens byer er gata mer utrygg enn krigssonen.

Mellom 2002 og 2006 ble 729 mindreårige palestinere og israelere drept som et resultat av terrorisme, ifølge Los Angeles Times. I den samme perioden ble 1835 mindreårige drept som følge av kriminalitet i Rio de Janeiros gater.

- Den populære turistbyen er mer dødbringende for unge menn enn Israel og Palestina til sammen, konkluderer redaktør Moisés Naím.

BRASIL ER IKKE ENGANG på toppen av listen over de mest voldelige landene i verden. Det er nemlig Karibia som er verdens mest belastede og voldelige region. Tett etterfulgt av Sør- og Vest-Afrika og Sør-Amerika topper Karibia både verdens mord- og voldsstatistikk.

Ifølge FN-kilder blir i gjennomsnitt 17 av 1000 utsatt for voldelig angrep på Bahamas hvert år. Gjennomsnittstallet for verden for øvrig er 0,1 av 1000.

Ifølge samme FN-rapport går også antall kidnappinger opp i land som Trinidad og Tobago, Columbia og Haiti.

KONSEKVENSENE AV KRIMINALITETEN blir tydeligere, men de solide forklaringene på hvorfor den øker eksisterer ennå ikke. Oppfatingen om at kriminalitet er direkte knyttet til fattigdom er like utbredt som den er usikker.

Noen fattige land er sterkt plaget kriminalitet, andre ikke, og det finnes ingen absolutt korrelasjon mellom kriminalitet og fattigdom. Russland er rikere enn Costa Rica, men Costa Rica er på sin side langt mindre plaget av kriminalitet.

Andre mener at det er en sammenheng mellom moralsk forfall og kriminalitet, og hevder at der hvor den religiøse institusjonen står sterkt, og gudshusene er godt besøkt, vil du finne mindre kriminalitet. Heller ikke her finnes det gode empiriske bevis på at hypotesen stemmer.

FORSKERE KAN ENES om at kriminaliteten stiger på steder hvor mange unge menn uten jobb har god tilgang til dop og våpen. Stor intern forskjell i levestandard og inntekt, samt urbanisering akselererer også kriminaliteten, men ekspertene er uenige om hvor mye.

27 JUNI 2007: I Alemao i Rio de Janeiro bor det 100 000 fattige. Denne onsdagen inntas slumområdet av en væpnet politistyrke på 1200 mann.

Ordensmakten er kommet for å ta et oppgjør med de kriminelle ungdomsgjengene som herjer Brasils tidligere hovedstad med vold, narkotikasalg og utpressing.

Fem timer og talløse skuddvekslinger senere ligger 20 gjengmedlemmer døde på bakken. Rundt dem står deres koner, kjærester og sønner.

Deprimerende nok går det mye raskere å ødelegge et nabolag med vold og gatekriminalitet, enn det tar å bygge opp stedet når kriminaliteten først har tatt bolig i gata, ifølge Naím.

INGEN GÅR FRI: En politipatrulje er på stedet etter en av deres egne ble skutt ned og drept i San Nicolas i nordlige delen av Mexico.
MANGE OFRE: Unge gutter med god tilgang på våpen og narkotika og adresse i urbane strøk, er selve oppskriften på økt kriminalitet. Denne unge mannen protesterer mot vold i Rio de Janeiro i Brasil.
VOLD AVLER VOLD: Etter politiets storinnrykk i fattige Alemao i Rio de Janeiro lå 20 gjengmedlemmer døde på bakken. Rundt dem står deres koner, kjærester og sønner.
ØKER OGSÅ HER: Mandag la justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen fram anmeldelsestallene for første halvår i år.
HAR FÅTT NOK: Befolkningen i Brasil fortviler over den økende volden i landet. Her har demonstranter lagt seg ned som døde under en demonstrasjon i mars i år.
BOMBEJAKT: Politimenn søker etter eksplosiver i en personbil utenfor Manila på Filipinene. Byen er blant verdens krim-verstinger.
STATUS KRIG: Mennesker i samme nabolag raner, sloss og dreper hverandre i stadig økende omfang. Til venstre protesterer befolkningen mot vold i Brasil, til høyre arresteres et ungt gjengmedlem i Guatemala.
OVER TÅLEGRENSEN: I november i fjor demonstrerte 2000 mennesker mot vold mot kvinner og barn foran parlamentet i Sør-Afrika.
KRIMINELLE GJENGER: Nær 200 drap i måneden er den dystre statistikken i Guatemala nå. Flere bydeler er fullstendig tatt over av kriminelle ungdomsgjenger.