- Vi har et ansvar

{ndash}Hvilket ansvar har innkjøpere i den rike del av verden for barnearbeid der de kjøper råvarer?{ndash}Fra norsk side har vi lagt vekt på at alle selskaper tar sosialt ansvar i sine internasjonale satsinger. Det hører med til næringslivets sosiale ansvar å etterprøve egen virksomhet og egne innkjøp. Norske myndigheter forventer at våre selskaper opererer etter de samme verdier og normer ute som hjemme. {ndash}Hvilket ansvar har vi som forbrukere?{ndash}Jeg mener at vi som forbrukere har ansvar for å spørre om hvordan produktet har blitt til. Men en boikott uten tiltak for fattige familier vil bare føre til at barna får det verre. Familiene må få alternative inntekter og utdanningstilbud. Derfor bidrar vi gjennom utviklingssamarbeidet med ressurser til denne type bistand.{ndash}Hvordan skal barnearbeid avskaffes?{ndash}Vi må gi barna og familiene alternativer. Å bare bruke forbud uten andre virkemidler løser ikke problemet. Fattige familier må få bistand så de slipper å være avhengige av at barna arbeider. Å få barna ut arbeid uten at de får utdanning, bidrar heller ikke til å bedre situasjonen. {ndash}Vil det ta lang tid å fjerne barnearbeid?{ndash}Det er 246 millioner barnearbeidere i verden. Det er et langt tidsperspektiv vi snakker om. 8,4 millioner barn jobber under slaveliknende forhold. Dette må vi ha som ambisjon å få stanset så fort som mulig.

    bjorn.k.bore@dagbladet.no

foto: Scanpix