«Vi har ikke tid til å vente.»

Reidar Hjermann går nå i bresjen for felles kamp mot sexgrisene som lokker til seg barn på nettet.

- Vi tar initiativ for å samle dem som har kompetanse om denne problematikken: Justisdepartementet, Redd Barna, Kripos og Medietilsynet. Sammen må vi se på hva som kan gjøres for å få satt en stopper for dette, sier Hjermann, som i går kontaktet statssekretær Rita Sletner på bakgrunn av Dagbladets reportasjer.

I likhet med Redd Barna ønsker barneombudet en lov mot sexprat med barn på nett, slik det er vedtatt i England.

- Dagens lovgivning er ikke god nok fordi den først virker når overgrepet har skjedd. Det vi ønsker oss, er en lov som kan stoppe folk som har slike onde hensikter.

Reagerer sterkt

Hjermann ønsker å framskynde kapittelet om sexovergrep mot barn i forslaget til ny straffelov.

- Vi har ikke tid til å vente på dette mens barn blir utsatt for overgrep fra svin som de treffer på nettet. Men det viktigste nå er at foreldrene får oversikt over hvem barna chatter med. Hvis de oppdager at det foregår noe, må de varsle politiet, sier Hjermann.

- Det er ingen grunn til å la yngre barn ha PC på rommet sitt. Foreldrene kan få mer kontroll over barnas nettbruk hvis de plasserer PC-en i stua, sier Hjermann. Barneombudet reagerer sterkt på Dagbladets avsløringer om voksne menn som lokker ungjenter til sex gjennom chattesider. - Internett har mange positive sider ved at barn kan kommunisere med andre, men det uheldige er at det også er lettere å kommunisere med mennesker som har onde hensikter. Foreldre er naive i forhold til hva barna bruker nettet til, sier Hjermann.

- Mer sårbare

Advokat Astri Aas-Hansen, som har sett på rettspraksis rundt overgrep via Internett for Redd Barna, mener at foreldre ikke aner konsekvensen av barnas nettbruk.

- Her hjemme har det vært skrevet om hvor fantastiske de nye mobiltelefonene er for foreldre som vil vite hvor barna deres befinner seg. I Storbritannia har debatten gått på hva det betyr for overgripere å kunne spore barn ved hjelp av mobiltelefon.

 
- Den etter hvert utbredte bruken av webkameraer gjør selvfølgelig barna mer sårbare, sier politiførstebetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.
 

- Sjansen for å invitere en potensiell overgriper inn i sitt eget hjem øker. Blotting på webkamera skjer stadig oftere. En eventuell fordel ved webkamera, må være at muligheten for at overgriperen avslører seg selv også blir større.

Skjuler for foreldrene

Flere undersøkelser, både her hjemme og internasjonalt, tyder på at barn og ungdom er «proffe», men svært naive brukere av ny teknologi.

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt i regi av London School of Economics viste at 33 prosent av barna hadde mottatt uønskede sexmeldinger på nett eller mobil. Bare sju prosent hadde fortalt foreldrene om dette. Den samme undersøkelsen, publisert i avisa The Guardian i april, viser at 63 prosent aktivt prøver å skjule for foreldrene hva de gjør på nettet.

AVSLØRT: Voksne menn utgir seg for tenåringer på Internett og avtaler sextreff med 13-årige jenter. Her avsløres en av dem i Oslo sentrum av Dagbladets reporter