Jakter på smittekilden etter salmonellautbrudd

27 mistenkt smittet: - Tyder på noe som spises av mange

Ytterligere tre fylker er rammet av salmonella - og Folkehelseinstituttet tar i bruk avansert DNA-metode for å finne svaret på gåten.

JAKTER PÅ KILDEN: Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelsesinstituttet bekrefter at enda flere er smittet av salmonella.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
JAKTER PÅ KILDEN: Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelsesinstituttet bekrefter at enda flere er smittet av salmonella. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Folkehelseinstituttet (FHI) mistenker at utbruddet av salmonellasmitte vi er vitne til i Norge skyldes matvarer.

I midten av februar kunne Dagbladet melde at en sjelden variant av salmonella hadde spredd seg til fem fylker. Fire dager seinere opplyste FHI at ytterligere ett fylke var blitt rammet, og at det var blitt påvist smitte hos to nye personer.

De rammede personene er i alderen fra to til 91 år.

Prøvene er tatt i januar og starten av februar.

- Det er dermed sannsynlig at alle er smittet av salmonella gjennom matvarer som er distribuert bredt, eller at alle har oppholdt seg på samme sted før de ble syke. Dette sjekker vi nå ut, sa avdelingsdirektør Vold forrige uke.

Om en tar med både de bekreftede og de mistenkte sykdomstilfellene, er det nå 27 personer som er blitt smittet. 11 er menn og 16 er kvinner.

De er bosatte i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal,Trøndelag og Nordland. Det gjenstår å få resultatene fra laboratorieanalyser for å bekrefte de seks mistenkte tilfellene.

- Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 21 bekreftede tilfellene, og vi har tatt i bruk en avansert DNA-metode som kartlegger hele genmaterialet til bakteriene. Derfor er jeg optimistisk til at det er mulig å finne smittekildene til dette utbruddet, framholder Line Vold overfor Dagbladet.

Mistanke

Samtlige som er blitt syke, har også blitt intervjuet av Mattilsynet med tanke på finne fellesnevnere for eksponering.

- Det er et møysommelig kartleggingsarbeid som skal til, og i enkelte tilfeller undersøker vi også maten hjemme hos smittede. Vi har på ingen måte gitt opp å finne kilden til smitten, konstaterer avdelingsdirektøren ved Folkehelseinstituttet.

- Hvor går mistanken akkurat nå?

- At aldersspennet går fra to til 91 år, og sprer seg til hele landet og ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, tyder på at det er snakk om noe som spises av mange og er bredt distribuert.

- Regner dere med at smittefaren er tilstede fortsatt?

- Det er vanskelig å si om vi vil få melding om flere syke. Uansett er god kjøkkenhygiene og god håndhygiene supre tiltak for å beskytte seg mot smitte, sier Vold.