NOE ALLE HAR PÅ KJØKKENET: Vannkokeren er en kjent og kjær kjøkkengjenstand, men kan skape store og brannfarlige konsekvenser om man ikke passer på. Foto: Oslo brann- og redningsetat
NOE ALLE HAR PÅ KJØKKENET: Vannkokeren er en kjent og kjær kjøkkengjenstand, men kan skape store og brannfarlige konsekvenser om man ikke passer på. Foto: Oslo brann- og redningsetatVis mer

Brannfare på kjøkkenet

Advarer mot ukjent brannbombe på kjøkkenet: - Nesten alle har den

Kan få alvorlige konsekvenser.

At vannkokeren er brannfarlig? Så absolutt, mener Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Det er ingen tvil om i hvilket rom branner oftest starter. I 2017 startet nasjonalt hele 58 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet. I blokkleiligheter startet drøyt 75 prosent av alle branner på kjøkkenet, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Ser man på årsaken til disse brannene er det komfyren som stikker seg ut som den soleklart største enkeltsynderen.

- I fjor rykket Oslo brann- og redningsetat ut til 26 branner og 433 tørrkok i forbindelse med feil eller uvettig bruk av komfyren, sier Branninspektør ved Brann- og redningsetaten i Oslo, Sigurd Folgerø Dalen.

Samtidig er det samlet sett andre elektroniske hjelpemidler som i sum startet flest branner på kjøkkenet, med totalt 29 branner. Ett av disse hjelpemidlene er vannkokeren.

- Vi har hatt tilfeller der vi har måttet rykke ut til vannkokere som har startet å brenne, eller som har blitt plassert på varme komfyrplater og smeltet. I det siste tilfellet er det ikke vannkokeren det er noe feil på, men plassering av brennbare produkter på varme komfyrplater er dessverre en gjenganger, sier Dalen.

IKKE PLASSER VANNKOKEREN PÅ KOMFYREN: Plastikken smelter, avgir farlige branngasser og blir til en flytende masse som kan utvikle seg til en brann, skriver Kastellet Brannstasjon på deres Facebook-side, der de også minner om viktigheten av komfyrvakt og røykvarsler. Foto: Oslo brann- og redningsetat
IKKE PLASSER VANNKOKEREN PÅ KOMFYREN: Plastikken smelter, avgir farlige branngasser og blir til en flytende masse som kan utvikle seg til en brann, skriver Kastellet Brannstasjon på deres Facebook-side, der de også minner om viktigheten av komfyrvakt og røykvarsler. Foto: Oslo brann- og redningsetat Vis mer

Pedersen legger til at du kan skade seg om du prøver å ta på eller flytte produktet. Den flytende massen kan også føre til brann.

- Vannkokere bør brukes under tilsyn, og på en slik måte produktet er forutsatt brukt. Å sette en vannkoker på en varm kokeplate skal man selvfølgelig ikke gjøre. Dersom produktet da smelter, så er det en brukerfeil og har som regel ikke noe med selve produktet å gjøre, sier Pedersen.

BRANNFARE PÅ KJØKKENET: Hele 47 prosent av brann- og redningsvesenets utrykninger i 2017 skyldtes branner eller branntilløp på komfyren. Én enkel komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. Foto: Anita Andersen
BRANNFARE PÅ KJØKKENET: Hele 47 prosent av brann- og redningsvesenets utrykninger i 2017 skyldtes branner eller branntilløp på komfyren. Én enkel komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. Foto: Anita Andersen Vis mer

Ta ut kontakten

Typisk for de som har en vannkoker på kjøkkenet, er at den ofte blir stående med støpselet i stikkontakten, selv om den ikke er i bruk.

- Det medfører at et produkt som ikke er laget for å stå med strømspenning, gjør det konstant. Det er sikkert mange som tenker at det ikke er strømspenning i produkter som ikke brukes, det er feil. Alle produkter som står koblet til strøm står med strømspenning, sier Dalen.

Ved svakheter i produktet, eller ved feil på det elektriske anlegget, kan dette føre til en overbelastning og en eventuell brann i produktet. Dette prinsippet gjelder for alle mindre elektriske hjelpemidler vi har i boligen.

- Derfor er vi opptatt av at man alltid bør være våken og til stede når man bruker produkter som for eksempel vannkokeren, og samtidig lære seg til å dra ut støpselet fra stikkontakten når de ikke er i bruk, sier han.

Manglende brannsikkerhet

- Dalen har ett hovedbudskap for en trygg og brannsikker hverdag:

- Skaff deg et raskest mulig varsel ved røyk- eller brannutvikling.

I 16 prosent av de boligbrannene vi rykket ut til i Oslo i 2017 manglet det fungerende røykvarslere eller brannalarmanlegg i boligen.

- Det betyr at en brann som inntreffer på et tidspunkt hvor man enten sover, starter i et rom man ikke har kontroll over, eller man ikke er hjemme, vil kunne utvikle seg uten at omgivelsene blir varslet, sier Dalen.

Konsekvensen av manglende varsling blir en økt risiko for at brannen vokser seg stor, med en høyere risiko for person- og verdiskade.

- Manglende varsling innebærer også at man går glipp av muligheten for å få et tidlig varsel, og dermed kunne iverksette slokking når brannen er i startfasen, eventuelt få tilgjengelig tid til å komme seg ut av boligen før røyk- og varmepåkjenningen hindrer en i å bruke rømningsveier, sier han, og legger til:

- De som mangler fungerende røykvarslere eller brannalarmanlegg i sine boliger, legger med andre ord opp til at en eventuell brann vil kunne gjøre størst mulig skade før omgivelsene omsider vil fange opp at noe er galt, og får varslet brannvesenet på nødnummer 110. Husk at det er røyken som dreper i en brann.

Minimum én røykvarsler

Det er påkrevd minimum én fungerende røykvarsler i hver etasje i bolig og fritidsbolig. Denne skal dekke sonene i stue og kjøkken, gang, soverom og tekniske rom.

- Minimumskravet er nødvendigvis ikke godt nok. Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere montert i stue, kjøkken, alle soverom, teknisk rom, andre oppholdsrom og gang, sier Dalen.

Dette vil sikre et raskest mulig varsel ved en brann- eller røykutvikling ved at røyken fanges opp av en røykvarsler i det rommet brannen starter, ifølge branninspektøren.

- Da får du den tiden du trenger for å slokke en brann i startfasen, eller rømme i røykfrie omgivelser, avslutter han.