Arkeologer fant over 9000 år gammel brent nøtt i Sykkylven

Arkeologene i Møre og Romsdal er godt fornøyd med et funn de gjorde i Sykkylven i sommer – en 9100 år gammel hasselnøtt.

Nøtta var delvis brent. Så enten har det vært en brann i området, eller så har noen ristet nøtter her for om lag 9000 år siden, sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad til Sunnmørsposten.

Nøtta ble funnet under de arkeologiske registreringene på Bakkeøyene i Sykkylven i sommer. Funnet ble gjort i forbindelse med at det skal bygges en ny skole på tomta.

- Også ved utgravingene på Auremarka fant vi nøtteskall i en av ildgropene. Da fant vi en hel grop full av brente hasselnøttskall. Men dem har vi ikke alderen på, sier han.

Nøtteskallet som ble funnet i Bakkeøyene er analysert ved et laboratorium i USA.

Ringstad sier det er et artig funn, som beviser at det har vokst hasselnøtter på funnstedet i mange tusen år – helt tilbake til steinalderen.