Disse småkrypene kan gjøre alvorlig skade

Nå er de for første gang oppdaget på potetplanter i Norge.

NY I NORGE: Her er koloradobillene som ble funnet på potetplanter i en kjøkkenhage i Modum kommune. Foto: Mattilsynet
NY I NORGE: Her er koloradobillene som ble funnet på potetplanter i en kjøkkenhage i Modum kommune. Foto: MattilsynetVis mer

Disse oransjerøde småkrypene kan se ekle ut ved første øyekast, og ikke bare det, de kan gjøre stor skade på potetplantene. Nå har de for første gang påvist på norske planter - i en privat kjøkkenhage i Modum kommune i Buskerud.

Ved planteklinikken ved Norsk institutt for bioøkonomi bekreftet de tirsdag funnet av den fryktede koloradobillen.

- Mattilsynet vil rose eieren av kjøkkenhagen som, i samarbeid med lokal landbruksrådgivning, umiddelbart meldte fra til Mattilsynet om mistanke om koloradobille da han fant store mengder oransjerøde larver på potetplantene i sommer, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet i en pressemelding.

- Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager.

Om billen sprer seg i Norge, kan det innebære en stor fare for potetnæringen.

- Heldigvis ligger kjøkkenhagen på et sted der det ikke er nærliggende potetproduksjon. Vi regner derfor med at billen ikke har spredt seg, og at bekjempelse og overvåking på stedet vil være tilstrekkelig for å utrydde denne alvorlige skadegjøreren, sier Willumsen.

Potetknollene angripes ikke, og billen utgjør ingen fare for mennesker, understreker Mattilsynet.

Smitten har trolig kommet fra pupper eller larver som har fulgt med importerte grønnsaker, som eieren har brukt avfall av i en komposthaug i hagen.

Ber melde ifra

Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av poteter som bruker kompost med rester av importerte grønnsaker, til å være oppmerksomme på faren for biller, og ber dem varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver.

- Mattilsynet oppfordrer både profesjonelle og hobbydyrkere av potet, grønnsakgrossister og -importører og andre aktører sterkt om å ta forholdsregler og iverksette tiltak for å hindre spredning og nye introduksjoner, står det i meldingen.

Koloradobiller, både levende og døde, er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Tidligere funn har vært knyttet til at billene har fulgt med grønnsakpartier som blindpassasjerer, ifølge Mattilsynet.

Risikoen for at billen skal følge med importerte poteter i dag, er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaskede poteter.