Dom i Hellstrøm-saken

DOMMEN ER KLAR: Eyvind Hellstrøm kommer med nytt TV-program der han selv inviterer gjester. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
DOMMEN ER KLAR: Eyvind Hellstrøm kommer med nytt TV-program der han selv inviterer gjester. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i ankesaken mellom staten og Fleury Michon Norge AS.

Lagmannsretten mener det er riktig at Fleury Michon må betale nesten fire millioner kroner til Tolldirektoratet.

Saken handler om klassifisering av ferdigretter og har tidligere vært omtalt som «Hellstrøm-saken» fordi den kjente kokken har frontet de aktuelle ferdigmatproduktene.

KJØTTINNHOLD: Tolldirektoratet fikk medhold at i at kjøttproduktene måtte klassifiseres som kjøttprodukter i Borgarting lagmanssrett.
KJØTTINNHOLD: Tolldirektoratet fikk medhold at i at kjøttproduktene måtte klassifiseres som kjøttprodukter i Borgarting lagmanssrett. Vis mer

Det er selskapet Fleury Michon Norge som utviklet ferdigrettene tilbake i 2012–2013. I produktserien var det særlig «Ovnsbakt svinenakke med armagnac saus, aprikos og svisker» og «Biffgryte med løksaus og grønn ertepuré» som havnet under lupen til rettsvesenet.

Ferdigmaten ble produsert i Frankrike og importert til Norge for salg her. I saken har staten fått medhold i at selskapet ikke hadde brukt riktige tollsatser.

Sakens kjerne

Rettsprosessen har vurdert hvorvidt produktene skulle fortolles, litt forenkla, som kjøtt eller grønnsaker.

Sakens kjerne var om produktene skulle fortolles etter tariff 20 «Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler» - eller 16 «Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann». Eller sagt på en annen måte: Som grønnsaker eller kjøtt.

Staten fikk medhold i at riktig klassifisering var i tolltariffens kapittel 16 (kjøtt), siden den delen som var ansett å utgjøre den vesentlige bestanddelen av settet inneholdt mer enn 20% kjøtt.

I tillegg fikk staten medhold i at det var «grovt uaktsomt» av importøren å deklarere varen i strid med en såkalt bindende forhåndsuttalelse om klassifisering.

I pakkene som selges var det flere små forpakninger som innhold kjøtt, saus og annet. I utgangspunktet skal et produkt som inneholder over 20 prosent kjøtt fortolles under «kjøtt-tariffen», altså nummer 16.

Siden kjøttinnholdet samlet sett var under 20 prosent, tilsa det klassifisering i kapittel 20 og dermed lavere tollsats. På den annen side mente lagmannsretten av posen med kjøtt og saus var så vesentlig for varens karakter at det var denne som måtte være bestemmende for Ptariffsatsen. Og posen med kjøtt og saus inneholdt over 20 prosent kjøtt - og dermed havner den i tollsats 16, mente Tollregion Oslo og Akershus.

VENTER BARN: Eyvind Hellstrøms jobbpartner Truls Svendsen er ikke til stede på «Gullruten». Hellstrøms forteller hvorfor. Video: Kevin Smilden Vis mer

Over fire millioner kroner

At importøren i første omgang valgte å klassifisere produktene «Ovnsbakt svinenakke» og «Biffgryte» under grønnsaks-tariffen fikk konsekvenser. I 2017 gjorde Tolldirektoratets krav om etterberegning av toll var på 3 962 016 kroner. I tillegg kom det krav om såkalt administrativ tilleggstoll på 703 318 kroner. Totalt var kravet på drøyt fire og en halv million kroner.

Importøren klaget Tolldirektoratets krav, men fikk bare medhold i at tilleggstollen skulle oppheves.

Advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen henviser ytterligere kommentarer til administrerende direktør i Fleury Michon Norge, Jon Bugge, men han har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Dommen er ennå ikke rettskraftig og kan ankes. Men, det er foreløpig uklart om saken ender i Høyesterett.