De eldres mat på sykehjem

Dramatiske tall fra 31 sykehjem: - Kan redde liv ved å flytte middagen

- Det er altfor tidlig å servere middag kl. 12.30. Konsekvensene kan være dramatiske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

TAR GREP: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker at de ansatte på sykehjemmene i enda større grad lytter til beboernes ønsker. Foto: NTB Scanpix
TAR GREP: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker at de ansatte på sykehjemmene i enda større grad lytter til beboernes ønsker. Foto: NTB ScanpixVis mer

(Dagbladet): I sin nyttårstale tok statsminister Erna Solberg opp temaet rundt eldre og mat - og det store behovet for å flytte middagen til senere på ettermiddagen, slik at måltidene ikke kom for tett tidlig på dagen.

I januar i år kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring, hvor det fremgår at svært mange eldre rammes av sykdomsrelatert underernæring. Rådet oppfordret sterkt til at pasientene må få mat som er tilpasset deres behov til rett tid.

Politikere fra samtlige partier reagerer på tallene som fremkommer i dag - og vil sporenstreks ta grep.

Dagbladet har gjennomgått svarene som Forbrukerrådet og Landbruks- og matdepartementet mottok fra over 203 sykehjem som deltok i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk 2016 - der kommunene selv oppga når de startet med servering av middag til beboere på sykehjem.

ØNSKER SENERE MIDDAG: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet er ansvarlig for rapporten Dagbladet i dag viser til.
ØNSKER SENERE MIDDAG: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet er ansvarlig for rapporten Dagbladet i dag viser til. Vis mer

Undersøkelsen viser at det er minst 31 sykehjem som begynner serveringen av middag allerede klokken 12.30 eller klokken 12.45. Hvilke sykehjem dette gjelder er anonymisert. Kommune-tilhørigheten er imidlertid kjent - og viser at nesten alle de store partiene er involvert.

- Ja, det finnes en del sykehjem i Norge i dag som fortsatt serverer middagen på et tidspunkt som er lunsjtider for de fleste. Mange plasser legges det også opp til en måltidsrytme hvor man presser inn både frokost, lunsj og middag innenfor fem timer. Dette står neppe i forhold til det beboerne er vant med« hjemmefra» og er langt fra brukervennlig, sier Anne Kristin Vie.

Du kan se en oversikt over de 31 kommunene der sykehjemmene ligger nederst i artikkelen!

Vie er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet - og ivrer sterkt for å flytte servering av middag til rundt klokken 16.00:

- Ved å spre måltidene utover de timene vi er våkne rekker beboerne å bli sultne og de som er underernærte har større mulighet til å gå opp i vekt, fremholder fagdirektøren.

Mener flytting av middag kan redde liv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at han er fullt ut enig med Forbrukerrådet-toppen.

- Det kan redde eldres liv ved å flytte middagen, sier Høie til Dagbladet.

STILLER KRAV: Sykehjemmene blir nå pålagt å kartlegge hver enkelt beboers ernæringsbehov.
STILLER KRAV: Sykehjemmene blir nå pålagt å kartlegge hver enkelt beboers ernæringsbehov. Vis mer

- Å presse tre måltider inn i et formiddagsskift, kan kanskje være praktisk for den som lager vaktskjemaet på et sykehjem, men det er ikke bra for beboeren. Når måltidene kommer så tett, hindrer det annen aktivitet. Inaktivitet går utover appetitten, noe som igjen gjør at man ikke spiser nok. Derfor er det avgjørende at vi får alle sykehjem til å servere middag fra tidligst 16-tiden og i tillegg kommer med et nytt måltid til kvelds, sier Bent Høie til Dagbladet.

- Hvordan forklarer du at mange liv blir spart ved å endre middagsrutinene?

- Fire fullverdige måltider spredt ut over hele dagen gjør at beboerne er sikret en positiv utvikling. Spiser man nok, sover man bedre. Dermed blir det mindre behov for sovemedisiner, noe som ofte er årsaken til at mange eldre blir svimle og lettere kan falle. Jo eldre man er, jo større er faren for at brudd fører til tidlig død.

- 31 sykehjem opplyste så sent som i fjor at de starter med middag når vi andre spiser lunsj, blant annet i tre Høyre-styrte kommuner?

- Det er ikke akseptabelt, men jeg opplever at stadig flere kommuner - uavhengig av partifarge - gjør endringer. Som statsråd har jeg besøkt en rekke sykehjem. Over alt har beboerne klare synspunkter rundt kvalitet på maten. Potetene må være skikkelig, og ellers ønsker mange at man varierer menyen ut fra tid på året og sesong. Gode smaker er avgjørende, ikke minst for å hindre underernæring, sier Høie.

DOKUMENTARFILM: Måltidets muligheter er en dokumentarfilm som skildrer hvordan et endret mattilbud på institusjoner for eldre skaper en ny hverdag for de som bor der. Dokumentarfilmen var et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelse og Extrastiftelsen. Video: Cynergi Film & TV Vis mer

Økte kostnader, bedre velferd

I Sandefjord kommune, representert med ett sykehjem på lista fra Forbrukerrådet, ble tidspunktet for middagsservering på sykehjem lagt om for et drøyt år siden. Tidligere startet middagsserveringen klokken ett eller halv to, nå starter den halv fire eller fire, når kveldsvaktene er kommet på jobb, forteller Lise Tanum Aulie, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg.

LA OM: Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord Kommune. Foto: Sandefjord kommune
LA OM: Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord Kommune. Foto: Sandefjord kommune Vis mer

Omleggingen har skjedd gradvis, men er ikke helt ferdig, så ved to avdelinger er det fortsatt tidlig middagsservering.

- Disse legger om til sen servering etter sommerferieavviklingen, sier Aulie til Dagbladet.

Hun tror årsaken til tidlig middagservering var todelt: Både hva som har vært praktisk for de ansatte og driften av sykehjemmene, men det har også vært av hensyn til pasientene. Mange eldre har vært vant til å spise middag midt på dagen, ikke på ettermiddagen. Disse vanene er nå i ferd med å endres, og sykehjemmene må følge etter.

- Vi la om fordi vi ønsket bedre hverdager for pasientene våre, med et bedre ernæringsmessig tilbud, jevnere ernæringsopptak gjennom hele døgnet, og bedre hverdager med høyere trivsel. Det er et mål at livet på sykehjemmet blir mer likt det livet de levde før de kom på sykehjem.

ØKT TRIVSEL: Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord er ett av sykehjemmene som har skjøvet på middagstidspunktet. Pasientene har fått bedre ernæring, har det hyggeligere rundt middagsbordet og bruken av sovemidler har gått ned. Foto: Sandefjord kommune
ØKT TRIVSEL: Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord er ett av sykehjemmene som har skjøvet på middagstidspunktet. Pasientene har fått bedre ernæring, har det hyggeligere rundt middagsbordet og bruken av sovemidler har gått ned. Foto: Sandefjord kommune Vis mer

Ifølge Aulie har de ikke hatt behov for å endre noe på bemanningen etter omleggingen av middagsserveringen, men rutinene for dem som jobber har blitt snudd litt på. Dagvaktene får litt mer ro, og mer tid til pasientkontakt - mens kveldsvaktene starter nå sin vakt med å gjøre i stand middagen.

- Det vi har sett på regnskapsgjennomgangen er at vi bruker mer penger på mat, fordi pasientene spiser mer - og dette var jo hensikten ved å endre på rutinene: Bedre ernæring for pasientene.

Omleggingen har også gitt bedre trivsel ved middagsbordet, og pasientene trenger mindre sovemidler enn tidligere. - Dette er mulig en av årsakene, sier Aulie.

- Beboerne må få bestemme

- Hvilke reaksjonsmuligheter har du overfor sykehjemmene som nekter å endre tidspunkt for servering av middag?

- Jeg tror at denne endringen vil komme helt naturlig, og antar at det også den senere tid har skjedd mange steder. Mat er ett av fire hovedsatsingsområder i kvalitetsreformen Leve hele livet, der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Vi har allerede innført krav om at sykehjemmene må rapportere på om de har kartlagt ernæringsstatus for eldre med langtidsopphold, og om eldre som er i fare for underernæring har blitt fulgt opp med en egen ernæringsplan. Det er også krav om rapportering på ernæringsstatus og oppfølging hos eldre som mottar helsetjenester hjemme. Dette stiller særlige krav til lederne, for disse tallene vil bli ettergått hvert år, sier statsråd Høie.

Samtlige partier i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er enige om at beboernes ønsker rundt mat trumfer utfordringene til å få vaktlistene til å gå i hop.

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen, ( Ap ), Troms.
Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen, ( Ap ), Troms. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Vis mer

- Men det er ingen grunn til at man ikke skal kunne ha rutiner for måltids-servering i sykehjemmene - og i hjemmetjenesten - som er i tråd med de eldres ønsker og samtidig i samsvar med et godt arbeidsmiljø for de ansatte. I mange kommuner har man både lagt om måltidsserveringen i sykehjemmene og innarbeidet mer fleksibilitet i hjemmetjenesten, etter ønske også fra de ansatte, sier Tove Karoline Knutsen i Arbeiderpartiet (Ap).

Ap-forslag ble stemt ned

Hun sier at Ap i fjor foreslo en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.

- Ikke minst var det viktig for oss å ta til orde for at vi trenger en ny gjennomgang av ernæringsstatus for eldre. Undersøkelser kan tyde på at opptil 60 prosent av eldre som mottar pleie -og omsorgstjenester er underernært. Og det er et urovekkende høyt tall. Dessverre stemte regjeringspartiene og samarbeidspartiene ned dette forslaget, sier partiets eldrepolitiske talsperson.

Olaug Bollestad, stortingsrepresentant i helsekomiteen, sier følgende på vegne av Kristelig Folkeparti (KrF):

- Måltidene skal først og fremst være etter beboernes ønsker. Det er derfor personalet er på jobb. KrF er opptatt av kvalitet på middagen - og at man har kunnskap om hva sykdom og medisiner gjør med smak og appetitt. De syke og eldre bør i større grad få velge mat etter smak og dagsform.

- Fremskrittspartiet er opptatt av at sykehjemmet er de eldres hjem. Vi mener derfor at middagen bør serveres på et tidspunkt som harmonerer med beboernes ønsker. Vaktskiftet og bemanningen på sykehjemmet må legges opp etter dette, sier helsepolitisk talsmann Bård Hoksrud.

Eldrepolitisk talsperson Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti (SV) mener at ettermiddagen er riktig tidspunkt for dagens hovedmåltid, slik døgnrytmen er ellers i livet.

«Det er et mål at livet på sykehjemmet blir mer likt det livet de levde før de kom på sykehjem.» Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef Helse, sosial og omsorg i Sandefjord Kommune

- Mye løses ved å lytte til beboerne, og at de ansatte er fleksible. God ernæring skaper trivsel, ro og helsegevinst også for beboere på sykehjem. Og det gavner både de eldre og også de ansatte, sier Andersen.

Helsepolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth, mener det er best å servere middag etter kl. 14.00 på sykehjem.

- I min hjemkommune Gjøvik serverer de nå middagen kl 15.30 og har veldig gode erfaringer med det. Jeg synes de sykehjemmene som starter med varm mat allerede ved lunsjtider «henger etter» og lar seg styre av at det er midt på dagen at de vanligvis har flest på jobb - og at det er da det er mest praktisk for kommunen å servere middag. Jeg håper de har sen kveldsmat å tilby, hvis ikke blir kvelden og natta veldig lang for beboerne, sier Kjenseth.

Ansatte har krevende dager

Kjersti Toppe i Senterpartiet sier at partiet hennes er svært opptatt av å bedre ernæringen på sykehjem:

- Jeg mener at vi nå har god faglig dokumentasjon og erfaringer på at å flytte middagen til noe seinere på dagen, er bedre for de gamle og kan bedre både matlyst og ernæring, sier hun.

Toppe er imidlertid ikke overrasket over at minst 31 sykehjem starter serveringen middagen før kl. 13.00, slik Forbrukerrådets oversikt viser.

- Jeg tror at en omlegging vil komme også på disse. Men vi må også huske på at for en del av de eldste gamle i noen deler av landet, så har de kanskje vært vant til å spise middag i tolvtiden. Når en jobbet på gård, var det vanlig med middag i tolvtiden før i tiden.

FOR DIALOG: Arnt Steffensen representerer mange ansatte på sykehjem Norge rundt.
FOR DIALOG: Arnt Steffensen representerer mange ansatte på sykehjem Norge rundt. Vis mer

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er enig i at beboernes ønsker bør veie tyngst, men understreker også at personalet har svært krevende arbeidsdager på mange sykehjem:

- De må tilføres mer ressurser for å kunne imøtekomme brukernes behov. Tidspunktet for når beboerne skal spise middag er ikke som bør fastsettes politisk på Stortinget, men noe sykehjemmene bør ha frihet til å finne ut av - selvsagt i full dialog med beboerne.

Ser klare fordeler

Leder Arnt R Steffensen sier Kost- og ernæringsforbundet - som er med i Delta - støtter helse- og omsorgsministerens oppfordring om å forskyve middagen noen timer, til ettermiddagen.

HAR SYKEHJEM SOM SERVERER MIDDAG KL 12.30/12.45
FylkeKommuneParti
Aust-AgderByglandSp
Vest-AgderSirdalsp
Aust-AgderBykleAp
Møre og RomsdalÅlesundAp
Møre og RomsdalÅlesundAp
TromsGratangenAp
TromsKarlsøyLL (Lokale lister og felleslister)
RogalandKarmøyAp
NordlandSteigenSp
NordlandHadselAp
TelemarkNomeAp
HordalandEtneSp
Møre og RomsdalVanylvenVenstre
RogalandLundKRF
RogalandRandabergAp
FinnmarkTanaAp
Møre og RomsdalAureSp
Vest-AgderAudnesdalKRF
HordalandFjellAp
Aust-AgderVegårdsheiKrf
Møre og RomsdalStordalHøyre
Møre og RomsdalStrandaSp
Møre og RomsdalStordalHøyre
HordalandBømloAp
VestfoldSandefjordHøyre
Vest-AgderLyngdalHøyre
Møre og RomsdalSurnadalAp
Vest-AgderSongdalenSp
AkershusHurdalVenstre
Vest-AgderKvinesdalAp
Nord-TrøndelagInderøySp
Kilde: Forbrukerrådets kommuneundersøkelse 2016

- Jeg hører regelmessig om sykehjem som gjør dette, og som forteller om betydelig mer ro på avdelingene om natten, mindre bruk av medisiner, og at de eldre går opp i vekt. Det virker som om de stedene der det er motstand mot å flytte middagen, er det fordi det skaper utfordringer i forhold til de ansattes arbeidstid og turnus, som kanskje må endres. Det bør ikke være gyldig grunn, mener Steffensen.

Tanum Aulie i Sandefjord kommune bekrefter de positive endringene. Omleggingen av serveringstidspunkt på sykehjemmene der har ført til bedre ernæring hos pasientene, bedre trivsel rundt middagsbordet og bedre nattesøvn. - Vi trenger mindre sovemidler enn tidligere, og dette er en av årsakene.