Lefse med skinke og sennepseggerøre
Lefse med skinke og sennepseggerøre lager du på fem minutter.