NY UNDERSØKELSE: Ungdom i alderen 13-15 år drikker energidrikk hver uke, og nær halvparten har opplevd bivirkninger etter å ha drukket det. - Ved høye doser blir det overstimulering, som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, sier overlege. Foto: NTB Scanpix
NY UNDERSØKELSE: Ungdom i alderen 13-15 år drikker energidrikk hver uke, og nær halvparten har opplevd bivirkninger etter å ha drukket det. - Ved høye doser blir det overstimulering, som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, sier overlege. Foto: NTB ScanpixVis mer

Forbrukerrådet med stor undersøkelse:

Energidrikk-eksplosjon blant barn og unge: - Hjertet kan kollapse

Andelen barn og unge som drikker energidrikk øker dramatisk. Nær halvparten har opplevd bivirkninger.

Halvparten av barn og unge svarer at det hender de drikker energidrikk, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Nordstat i mai 2018. 946 barn og unge i alderen 10-18 år deltok.

Fra november 2015 til mai 2018 har andelen barn og unge som drikker energidrikk økt betydelig. Andelen som drikker energidrikk øker med alderen, men økningen på bare 2,5 år er mye større i de yngste aldersgruppene.

Det er 54 prosent av guttene og 41 prosent av jentene som sier de drikker energidrikker. Økningen i andelen som drikker energidrikk fra 2015 til 2018 er like stor for begge kjønn. Dette viser at trenden gjelder både gutter og jenter.

Drikker hver uke

Når man summerer de andelene som har svart at de drikker energidrikk ukentlig, dvs. «flere ganger om dagen», «hver dag», «tre-seks ganger i uken», «en-to ganger i uken», er det nesten fire av ti i alderen 13-15 år som sier de gjør dette.

Hender det du drikker energidrikk? – andel som har svart «ja».
AldersgruppeNovember 2015Mai 2018%-vis endring
10-12 år8%19%138%
13-15 år32%53%66%
16-18 år62%70%13%

Blant de i alderen 16-18 år er det 34 prosent som sier de drikker energidrikk ukentlig. Dette viser at aldersgruppen 13-15 år, ungdommer som er i en sårbar fase av livet, både fysisk, mentalt og sosialt, er blant de som i størst grad normaliserer bruk av disse produktene.

- Energidrikker blir ofte sammenlignet med kaffe, men det er viktig å være klar over at energidrikker er mer potente, som betyr at de har en dokumentert sterkere effekt på kroppen, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Fordi energidrikker inntas kalde som leskedrikk, inneholder flere stimulerende stoffer som virker sammen og kullsyre som øker hastigheten på koffeinopptaket i blodet, er de forbundet med større risiko enn kaffe, selv om kaffe har mer koffein, forklarer han.

Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Kjell Håkon Larsen
Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Kjell Håkon Larsen Vis mer

- Dessuten er skadeeffektene av energidrikker større enn det som kun kan tilskrives koffein. Derfor er det bekymringsverdig at energidrikk med høyt koffeininnhold er blitt en del av kostholdet til enda flere barn og unge. Dette er usunne vaner som er vonde å vende, og på grunn av skadevirkningene som denne typen leskedrikker kan ha, bør barn og unge beskyttes ved å forby salg av energidrikker til barn og unge, sier Instefjord.

Koffein, som finnes i energidrikker, er et sentralstimulerende stoff.

- Noen energidrikker inneholder veldig mye koffein per boks, og innholdet er gjerne ikke angitt på boksen, sier Merete Vevelstad, overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Oslo universitetssykehus.

Sentralstimulerende stoffer som koffein gir kunstig høy stimulering av hjernen og hjerte-karsystemet.

Overlege ved Oslo universitetssykehus, Merete Vevelstad. Foto: Privat
Overlege ved Oslo universitetssykehus, Merete Vevelstad. Foto: Privat Vis mer

- Ved høye doser kan denne overstimuleringen føre til hjerterytmeforstyrrelser slik at hjertet kan kollapse, kroppstemperaturen kan stige, og man kan få kramper og pusteproblemer, sier Vevelstad.

Et langt vanligere problem med koffeindrikker er at man får en abstinens-reaksjon når man avslutter et jevnlig bruk. Man får søvnproblemer, og sliter med konsentrasjon og psyke, ifølge overlegen.

- Man har lite kunnskap om hva koffeinbruk over tid gjør med hjernefunksjonen hos ungdom der hjernen er i vekst og under full strukturell omorganisering, sier hun.

I undersøkelsen oppgir nær halvparten at de har opplevd bivirkninger etter å ha drukket energidrikk.

- Vi spurte om erfaring med 11 forskjellige bivirkninger basert på rapporterte bivirkninger i forskningslitteraturen. Dette er bivirkninger som på sikt kan føre til mer alvorlige helseplager, sier Instefjord.

Drikker fordi venner gjør det

Fire av fem sier at de drikker energidrikk fordi det smaker godt, og dette er den viktigste årsaken for alle aldersgrupper.

- Energidrikker har høyt innhold av sukker, høyere enn mange brustyper, sannsynligvis for å dekke over smaken av de bitre ingrediensene. Det gjør dem også lettdrikkelige for barn og unge, sier Instefjord.

Ifølge Forbrukerrådet selges det generelt lite energidrikk med kunstig søtstoff, i juli 2018 utgjorde disse kun 10 prosent av totalomsetningen.

- Fire av ti oppgir at de drikker energidrikker for å bli mer våken og for å få mer energi. Blant de i alderen 10-12 og 13-15 er det 40 prosent som oppgir at de drikker energidrikk fordi vennene gjør det. Dette kan tolkes som at det er stor sosial påvirkning fra jevnaldrende når det gjelder å drikke energidrikk, sier han.

Det er helt klart flest i aldersgruppen 10-12 år som oppgir reklame som årsak til at de drikker energidrikk, 16 prosent mot åtte prosent og en prosent i aldersgruppene 13-15 og 16-18 år.

Tas opp i blodet

Koffein tas raskt opp i blodet, og konsentrasjonen i blodet er høyest etter rundt én time; da er også blodtrykks- og pulsøkningen som regel høyest.

Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i LHL. Foto: Andreas Bergersen
Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i LHL. Foto: Andreas Bergersen Vis mer

- Opptaket av koffein skjer saktere når det inntas sammen med mat. Koffeinet forblir i blodbanen i flere timer. Først etter tolv timer er det helt ute av systemet, men dette kan ta lenger tid hos enkelte, sier helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Erik Arnesen.

Energidrikker ser ut til å øke blodtrykket på en annen måte enn ren koffein.

- Inntak av energidrikker øker blodtrykket ved å påvirke hjertemuskelen direkte, mens koffein øker blodtrykket ved å påvirke blodårene, sier han.

Red Bull: - Ikke til barn

Kommunikasjonsansvarlig Kristian Myrseth i Red Bull har følgende kommentar til undersøkelsen:

- En 250 milliliter boks med Red Bull Energidrikk inneholder 80 milligram med koffein, omtrent samme mengde som i en kopp kaffe, og tilsvarende lik mengde sukker som i en boks med eplejuice. Blant alle aldersgrupper er det øvrige produkter som står for de største kildene til koffein- og sukkerinntak. Vi markedsfører ikke vårt produkt til barn. På alle våre produkter står det i tillegg merket at produktet ikke anbefales for barn, gravide eller ammende.

- Urovekkende

- Jeg skjønner at det vekker bekymring at stadig flere barn under 16 år drikker energidrikker. Samtidig er det oppløftende at de yngste drikker ganske sjelden og får i seg små mengder. Veksten i forbruk skjer i all hovedsak blant voksne, sier direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome.

Blant de yngste er det bare tre prosent som drikker energidrikker tre-seks ganger i uka eller oftere og bare 11 prosent blant ungdom totalt. De yngste drikker også små mengder av gangen, stort sett under 0,33 liter.

- Med såpass lavt konsum er det så godt som ingen av de under 16 år som har et risikokonsum, forutsatt at de er normalt friske og har et balansert kosthold for øvrig, sier Nome.

Ellers er det et paradoks at seks av ti 10-12 åringer sier de drikker energidrikker hjemme, men bare to av ti får lov av foreldrene, mener han.

- Bransjen vil gjerne bidra til å få ned forbruket blant barn og unge og samarbeider gjerne med helsemyndigheter, idrett og skole for å informere om produktene og peke på sunnere alternativer.