UENIGE: . Engelsk forskning viser at økologisk melk og kjøtt inneholder mer Omega 3-fett enn ikke-økologisk melk og kjøtt, men forsker Arne Grønlund stiller flere spørsmålstegn rundt studiet.Foto: NTB Scanpix og Bioforsk
UENIGE: . Engelsk forskning viser at økologisk melk og kjøtt inneholder mer Omega 3-fett enn ikke-økologisk melk og kjøtt, men forsker Arne Grønlund stiller flere spørsmålstegn rundt studiet.Foto: NTB Scanpix og BioforskVis mer

Hva er sunnest av økologisk og ikke-økologisk mat?

Full krangel om forskning på økologisk mat: - Bare én sunn fordel jeg kan stå inne for

Forskningsstudie om økologisk mat vekker oppsikt - og skaper stor diskusjon blant norske eksperter.

(Dagbladet): Den engelske forskeren Carlo Leifert og medarbeidere ved Newcastle University har vakt oppsikt med flere forskningsstudier som dokumenterer klare forskjeller mellom økologisk og ikke-økologisk mat.

En analyse publisert i 2016, foretatt av Leifert i samarbeid med 24 andre internasjonale forskere, publisert i British Journal of Nutrition, konstaterer at både økologisk melk og kjøtt inneholder rundt 50 prosent mer fordelaktige Omega 3-fettsyrer enn konvensjonelt produsert melk og kjøtt. Funnene er basert på en gjennomgang av en stor mengde forskningsresultater fra Europa og Nord-Amerika.

Tidligere har Leifert publisert funn som viser at økologisk mat inneholder mer antioksidanter og mindre tungmetaller enn konvensjonelt produsert mat. «Debatten rundt hva som er best av økologisk kontra ikke-økologisk mat har versert i årevis, og resultatene av disse studiene er overveldende:

Forskningen slår fast at økologisk mat har høyt innhold av antioksidanter og et lavere innhold av giftige metaller og plantevernmidler», skriver professoren på nettstedet Cambridge Core blog.

I en fersk oppsummeringsstudie fra 2017 konkluderer dog den engelske professoren med at selv om økologisk mat har mange fordeler, mangler det stadig studier for å slå fast hvorvidt økologisk mat er sunnere.

Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med Carlo Leifert, så langt uten å lykkes.

Her hjemme skaper imidlertid professorens rapport splid i forskningsmiljøet. Noen bekrefter flere av funnene som er gjort, mens andre stiller store spørsmål ved rapporten.

Bekrefter forskjeller

Seniorforsker Håvard Steinshamn ved Norsk institutt for bioøkonomi var en av forskerne som arbeidet med rapporten fra 2016 under Leiferts ledelse:

- Ja, vi har påvist at det er forskjeller i innholdet av flerumettet fett, spesielt av Omega 3, i økologisk og ikke-økologisk melk og kjøtt. Spesielt i melk. Det viste meta-analysen vi gjorde, der også norsk forskning var representert. Forklaringen ligger i fôringa. Økologiske kyr får mindre mengder kraftfôr om vinteren enn vanlige kyr, og de spiser i større grad friskt beitegress i beitetiden. Bruken av kløver som fôr står sentralt i økologisk produksjon, og er også med på å forklare hvorfor økologisk melk inneholder mer sunne fettsyrer, påpeker Steinshamn.

Forsker Arne Grønlund ved NIBIO oppfatter den engelske forskeren som «en overbevist øko-entuasiast som aldri vil kunne tenke seg å publisere noe som ikke er i favør av økologisk.»

Det er bare én fordel Grønlund kan stå inne for:

KRITISK: Forsker Arne Grønlund ved Bioforsk
KRITISK: Forsker Arne Grønlund ved Bioforsk Vis mer

- Det stemmer at økologisk frukt har høyere innhold av antioksidanter enn konvensjonell frukt. Ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge er det ingen andre signifikante forskjeller når det gjelder andre vekster, fremholder Grønlund overfor Dagbladet.

Han finner påstanden om at økologisk mat har lavere tungmetallinnhold som mer tvilsom. I rapporten «Sporelementer og radionuklider i økologiske grønnsaker»laget av forskere ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap (NMBU) i 2013, indikeres det nemlig at det kan være høyere overføring av radioaktivitet og tungmetall til økologiske grønnsaker.

- For det første er Leiferts sammenligninger basert på planter dyrket på forskjellig slags jord. Høyere kadmiuminnhold i konvensjonell mat er forklart med bruk av fosforgjødsel med høyt kadmiuminnhold. Dette er ikke relevant for Norge fordi den fosforgjødsla vi bruker har svært lavt kadmiuminnhold. Tvert imot, vi ser indikasjoner på at kadmiuminnholdet er høyere i økologiske grønnsaker i Norge, sier Arne Grønlund.

«Dersom høyere innhold av omega 3-fettsyrer i melk skal ha noen praktisk helseeffekt, må man drikke ca 30 liter melk om dagen.» Arne Grønlund, Bioforsk

Etterlyser mer forskning

Seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet mener det er viktig å løfte fram økologisk mat som et nyttig suplement til konvensjonelt dyrket mat.

POSITIV: Seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet.
POSITIV: Seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet. Vis mer

- Leifert og hans medarbeidere har produsert viktig kunnskap om forskjeller i sammensetning av næringsstoffer og uønskede stoffer i økologisk og konvensjonelt produsert mat, men etterlyser også flere studier som undersøker den eventuelle betydningen av dette for human helse.

Denne studien og tidligere studier som har gjort tilsvarende sammenligninger viser at det er flere forskjeller mellom økologisk og konvensjonelt dyrket mat, men det er fortsatt for få studier til å konkludere med at økologisk mat dermed er mer helsefremmende. Derimot er det mange andre positive aspekter ved økologisk landbruk. Vi trenger både økologisk og konvensjonell produksjon, sier hun.

Spesialrådgiver Hanne Hennig Havdal ved Animalia, Norges største fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon, finner den engelske studien interessant, men mener det er behov for mer forskning.

VIL HA MER FORSKNING: Hanne H. Havdal ved Animalia. Foto Animalia.
VIL HA MER FORSKNING: Hanne H. Havdal ved Animalia. Foto Animalia. Vis mer

Hun kjenner til at rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet også peker på et mulig høyere innhold av omega-3 fettsyrer i økologiske animalske produkter, men at forskjellene er små og at det ikke finnes nok forskning til at dette kan måles i faktiske helseeffekter.

- Verken bedre eller dårligere

- Basert på eksisterende forskning er det ikke grunnlag for å si at økologisk er verken bedre eller dårligere for menneskers helse enn konvensjonelt produsert mat i Norge, sier Havdal.

En rekke miljøer mener at forskjellene mellom økologisk og ikke-økologisk mat er forsvinnende små. Fødevarestyrelsen i Danmark svarer på sin nettside blankt nei til at økologisk frukt og grønt er sunnere enn ikke-økologisk frukt og grønt.

Professor em. Gerd Holmboe-Ottesen ved Institutt for helse og samfunn, avdeling for epidemiologi, Universitetet i Oslo, sier følgende:

FORBEHOLD: Professoer em. Gerd Holmboe-Ottesen
FORBEHOLD: Professoer em. Gerd Holmboe-Ottesen Vis mer

- Det er absolutt gjort interessante funn i et folkehelseperspektiv. Men funnene er betinget av at kyrene beiter gras og annet grønt. Det er grøntfôr som i størst grad har omega 3-fettsyrer.

- Hvis kyrene er fôret opp på kraftfôr, det vil si basert på ulike typer korn, så vil innholdet av omega 3 i kjøttet og melken være langt lavere. Det er også mer av andre essensielle næringsstoffer som vitamin A, C og E i økologisk melk og kjøtt, forteller hun.

Hva skal vi velge?

Grete Lene Serikstad, som er forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk), mener det er ernæringsmessig gunstig å spise økologisk, men at mye forskning gjenstår.

- Innhold i mat og miljøeffekter av produksjonsmåten vil alltid være avhengig av hvordan det drives på den enkelte gård. Det vil derfor være store forskjeller fra gård til gård.

- På grunn av klare begrensinger i regelverket for økologisk landbruk når det gjelder bruk av pesticider og tilførsel av nitrogen og annen gjødsel, vil en økologisk planteproduksjonsgård drives litt annerledes enn en gård som ikke har slike begrensinger. Det er mer vanlig med vekstskifte, tilførsel av organisk materiale via grønngjødsel, husdyrgjødsel, kompost eller annet, og det tilføres totalt mindre nitrogen enn på gårder som ikke følger det økologiske regelverket. Ut ifra dette, er det logisk at man finner forskjell på produkter fra disse to produksjonsmåtene, sier seniorforsker Sissel Hansen ved Norsøk.

Sprøytemiddelrester mer interessant

- Det finnes forskjeller i næringsstoffer mellom økologisk og konvensjonell mat. Disse går totalt sett i favør av økologisk mat. Forskjellene er imidlertid relativt små for de fleste næringsstoffene, slik at det kun for noen få av stoffene kan sies at det er sannsynlig at dette innebærer helsefordeler, sier klinisk ernæringsfysiolog i Oikos - Økologisk Norge, Inge Lindseth.

Etter hans mening er matens innhold av sprøytemiddelrester og tilsetningsstoffer mest interessant i denne sammenhengen. Lindseth setter spørsmålstegn ved om grensene for sprøytemiddelrester i mat er satt lavt nok:

ERNÆRINGSFYSIOLOG: Inge Lindseth i Oikos.
ERNÆRINGSFYSIOLOG: Inge Lindseth i Oikos. Vis mer

- Hvordan er disse grensene egentlig satt? Det er flere holdepunkter for at denne risikovurderingen ikke er god nok. Jeg kan ikke se at det er tatt tilstrekkelig hensyn til samvirkningseffekter av ulike sprøytemiddelrester, miljøgifter og andre belastninger vi utsettes for i det moderne samfunn.

Lindseth viser til at norske myndigheter, ved Vitenskapskomiteen for mattrygghet, bekrefter at det er mulige positive effekter av økologisk mat på immunsystemet til forsøksdyr.

- Det er gjort altfor få slike undersøkelser og ingen gode, direkte uttestinger på mennesker, verken når det gjelder immunsystemet eller andre helseeffekter. Med andre ord bør vi være mer føre var når det gjelder sprøytemidler og tilsetningsstoffer, særlig sett i lys av at store deler av befolkningen ikke er friske. Vi har for eksempel hatt en dobling i antallet som blir diagnostisert med tykktarms- og endetarmskreft de siste 50 årene i Norge. Årsaken til dette vet vi lite sikkert om, men jeg mener man bør se nærmere på miljøet vårt, for slike økninger må ha en miljømessig årsak. Er vi sikre nok på at deler av denne økningen ikke har med sprøytemidler og tilsetningsstoffer å gjøre?, spør han retorisk.

Stadig forvirret?

Sitter du igjen som et stort spørsmålstegn og lurer på om det er noen vits i å spise økologisk mat? Da har forsker Arne Grønlund ved NIBIO følgende oppklaring:

- Mitt råd er: Spis mer frukt og grønt og mindre rødt kjøtt. Om det er økologisk eller konvensjonelt, har ingen praktisk betydning for helsen. Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat.