TIL NORGE: Mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis er nå funnet i Norge. Foto: Scanpix / Science Photo Library
TIL NORGE: Mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis er nå funnet i Norge. Foto: Scanpix / Science Photo LibraryVis mer

Ni fylker rammet:

Jakt på mystisk magebakterie: - Aldri sett i Norge før

Myndighetene jobber på spreng med å kartlegge smittekilder.

Det ble først skrevet at det dreide seg om virus, men det er altså snakk om en bakterie.

Folkehelseinstituttet melder nå at de har har oppdaget et utbrudd som skyldes mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. Så langt har 13 personer fått påvist smitte, og pasientene er bosatt i flere fylker. Det dreier som om seks kvinner og sju menn i alderen 10 til 73 år.

De er bosatt i Oslo, Vestfold, Rogaland, Oppland, Vest-Agder, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber nå på spreng med kartleggingsarbeidet.

Prøvene der man fant denne typen salmonella ble tatt ut i slutten av juli og begynnelsen av august. Mattilsynet og kommuneoverlegene hjelper Folkehelseinstituttet med å intervjue pasientene for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det kan også bli aktuelt å ta ut prøver av mat hos pasientene.

Det er ikke tidligere sett utbrudd med denne stammen av Salmonella enteritidis i Norge. Den er også ulik Salmonella enteritidis-utbruddsstammen som ble påvist i flere europeiske land i 2016/2017. Da var utbruddet knyttet til importerte egg fra Polen.

Etterforskningen av slike utbrudd er komplisert og det er ikke bestandig man klarer å finne smittekilden, heter det i pressemeldingen fra Folkehelseinstituttet.

- Aldri sett i Norge før

KAN TA TID: Solveig Jore i Folkehelseinstituttet tror det kan ta tid å avdekke smittekilden.
KAN TA TID: Solveig Jore i Folkehelseinstituttet tror det kan ta tid å avdekke smittekilden. Vis mer

- Bakterien har aldri vært sett i Norge før. Etterforskningsarbeid ved spredte utbrudd kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde. Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

Seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet bekrefter at det blir en krevende jobb å finne smittekilden til bakterien:

SKUMMEL UTVIKLING: Ny forskning fra Harvard-universitetet viser at E. coli bakterien kan utvikle kraftig resistens ekstremt raskt. Mange er bekymret for dette og mener at utviklingen av antibiotika nå må gå raskere. Video: Harvard Medical School: http://hms.harvard.edu/news/bugs-screen Vis mer

- Vi har ikke sett denne utbruddsstammen av salmonella-smitte før, og kan derfor ikke si noe om hva som kjennetegner denne stammen spesielt. Hva kan være smittekilden?

- Salmonelle smitter vanligvis via fjørfekjøtt, svinekjøtt, egg, melk, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. Men det kan også smitte fra person til person eller fra kjæledyret.

- Hva er hovedmistanken i denne konkrete saken?

- Det er for tidlig å si, for vi venter på intervjuene som er gjort av de 13 personene. Denne informasjonen vil kunne gi oss en pekepinn. Smitten ble først meldt i Nordland i slutten av juli; det siste kjente tilfellet er fra 9. august. De fleste salmonellatilfellene i Norge kommer fra folk som er smittet utenlands, så vi vil også sjekke de smittedes reisevirksomhet i sommer.

Solveig Jore sier at så vidt hun vet har ingen av de 13 personene vært innlagt på sykehus.

- I de fleste tilfeller er salmonella selvbegrensende, og vanlige symptomer er diarè, hodepine eller magesmerte og eventuelt feber.

Forebyggende tiltak

Eksperten oppfordrer bekymrede nordmenn til å følge gode hygieneråd, for å unngå å være i risikosonen:

- God håndhygiene etter toalettbesøk, og før og etter matlaging, er to gode knep som generelt forebygger infeksjoner. Dersom man har diarè, er det viktig at man unngår å lage mat, sier hun.

De opplyser også om at salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella og at de vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Smittekilden kan være både dyr og mennesker.