IKKE SPIS: Mattilsynet advarer barn mot konsekvensene av å spise riskaker. Foto: NTB Scanpix
IKKE SPIS: Mattilsynet advarer barn mot konsekvensene av å spise riskaker. Foto: NTB ScanpixVis mer

Testet ris og risprodukter

Mattilsynet: Advarer barn mot å spise riskaker etter egne undersøkelser

Riskaker er er neimat for små barn.

Mattilsynet har analysert innholdet av arsen, tungmetaller og næringsstoffer i 29 risprodukter. Dette er produkter som risdrikk, ulike varianter av ris, risgrøt, barnegrøt, riskaker, frokostblanding og glutenfri produkter basert på ris.

I dag ble det kjent at samtlige produkter viser lave nivåer av uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Men Mattilsynet har en advarsel om at små barn bør avstå fra risdrikker og riskaker. Grunnen til advarselen er det helsefarlige grunnstoffet arsen, som finnes naturlig i risplanten.

Allerede i 2016 advarte Mattilsynet barn mot å spise riskaker. Disse advarslene var basert på andre lands analyser, blant annet Livsmedelsverket. Nå er det for første gang gjort egne analyser av også riskaker i Norge.

EKSPERT: Seniorrådgiver Julie Håland i Mattilsynet.
EKSPERT: Seniorrådgiver Julie Håland i Mattilsynet. Vis mer

- Undersøkelsene våre viser at riskakene inneholder høyere nivåer av arsen enn vanlig ris. For høyt inntak av dette grunnstoffet kan føre til økt risiko for kreft i lungene eller i urinblæra. Ettersom barn spiser mer i forhold til lav kroppsvekt, advarer vi alle små barn mot å spise disse, sier seniorrådgiver Julie Håland. Et tilleggsmoment er også at riskakene ikke inneholder noen viktige næringsstoffer.

Mattilsynets ekspert understreker at tilsynet i lengre tid har advart barn mot risdrikk, og nylig har bestemt seg for å utvide advarselen til også å gjelde riskaker som bør inngå i et balansert kosthold.

I prosjektet, som blir kjent i dag, har man bare analysert to forskjellige riskaker - men andre lands undersøkelser har vist liknende resultater.

Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

- Voksne nordmenn står ikke i fare for å få i seg mer arsen enn andre europeere, men det nærmer seg at nivå der en helserisiko ikke kan utelukkes, framholder Håland overfor Dagbladet.

Ingen funn over grenseverdier

Mattilsynet overvåker regelmessig innholdet av miljøgifter i næringsmidler, som kan gi helseskader i mennesker og dyr. Analysene ble utført i perioden januar til mai 2018, framkommer det i den nye rapporten. Her framkommer det at arsen er et grunnstoff som forekommer både naturlig og som følge av menneskelig aktivitet. Det finnes i mange former, som kan være enten organisk - dvs. som inneholder karbon - eller uorganisk. I dette prosjektet ble det analysert for totalarsen (organisk og uorganisk arsen). For noen utvalgte produkter har Mattilsynet også analysert spesifikt for uorganisk arsen da det først og fremst er de uorganiske formene som er helseskadelige.

Resultatene viste at nivåene av tungmetallene i matvarene som er analysert, er under grenseverdiene i regelverket som gjelder for uorganisk arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier. For uorganisk arsen er det en grenseverdi for ris som skal brukes i produksjonen av mat til spedbarn og småbarn 0,10 mg/kg og barnegrøtene som er analysert har innhold av arsen under denne grenseverdien. Riskaker har en grenseverdi på 0,30 mg/kg for uorganisk arsen og resultatene for uorganisk arsen for riskaker er 0,22 mg/kg og derfor også under grenseverdien.

Matvaretabellen.no kan du finne analyseresultatene for 12 av risproduktene fra prosjektet. Dette er risbaserte produkter som er glutenfritt mel, brød og pasta og barnegrøt.

- Flere glutenfri produkter har lenge vært savnet i matvaretabellen og nå kan du finne noen av de glutenfrie produktene du finner i dagligvarehandelen der, sier seniorrådgiver Ellen Kielland.