MER SALT ENN OPPGITT: Mattilsynets analyser viser avvik mellom oppgitte og analyserte mengder salt i seks påleggsfavoritter.
MER SALT ENN OPPGITT: Mattilsynets analyser viser avvik mellom oppgitte og analyserte mengder salt i seks påleggsfavoritter.Vis mer

Oppsiktsvekkende funn i påleggsfavorittene:

Mattilsynet med ny undersøkelse: Feil på en av tre påleggsfavoritter

Selv med stor feilmargin viser analysene store avvik fra varedeklarasjonen.

En tredjedel av kjøttpåleggene inneholder mer salt enn det som er oppgitt. Det viser en fersk analyse gjennomført av Mattilsynet.

Mattilsynet har analysert 20 bestselgere fra produsentene Nordfjord, First Price, Gilde, Grilstad, Tulip, Mills, Stabburet og Prior for næringsstoffer og miljøgifter.

At analysene er gjennomført med en beregnet feilmargin på 20 prosent, gjør tallene enda mer oppsiktsvekkende.

Analysene viste at det var avvik mellom oppgitte og analyserte mengder salt i seks av produktene (se tabell).

SALT MAT: Seniorrådgiver i Mattilsynet Ellen Kielland forteller at populære kjøttprodukter har langt mer salt enn de oppgir. Foto: Mattilsynet
SALT MAT: Seniorrådgiver i Mattilsynet Ellen Kielland forteller at populære kjøttprodukter har langt mer salt enn de oppgir. Foto: Mattilsynet Vis mer

- Vi har vurdert resultatene ut fra en forutsetning om at næringsdeklarasjonen ikke skal ha større avvik enn 20 prosent mellom analysert innhold og oppgitt saltverdi. Det vil være naturlig variasjon av næringsstoffer i produktene, og det er vanskelig å oppgi en eksakt saltverdi i et produkt, men i seks av 20 produkter var det over 20 prosent mer salt enn det som var oppgitt i næringsdeklarasjonen ifølge våre analyser, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Avvik mellom oppgitt saltmengde og Mattilsynets tall
Nordfjord kokt skinke 38, 89 %
First Price kokt skinke 44,74 %
Folkets servelat 52,78 %
Gilde god og mager servelat 25,00 %
X-tra servelat 61,76 %
Gilde spekeskinke 29, 41 %

I en fersk rapport påpeker Mattilsynet at helsemyndighetenes strategi for å redusere saltinntaket er arbeid med reduksjon av saltinnholdet i industribearbeidede matvarer og merking av salt sentralt. Det er derfor viktig for myndighetene at merkingen av salt er korrekt slik at forbrukere ikke blir villedet.

Mattilsynet vil følge opp saltavvikene i merkingen med produsentene.

- Vi er opptatt av å redusere saltinntaket i befolkningen. For at forbrukeren skal klare å ta gode valg, er det viktig at innholdet i produktene samsvarer med merkingen. Her bør produsentene gjøre en jobb og endre opp eventuelle feil. Disse forskjellene er såpass store at jeg er overrasket, og så store avvik som opptil 60 prosent er ikke bra. Forbrukerne må kunne ta reelle valg, og da må de få riktig informasjon. Vi er opptatt av et godt og konstruktivt samarbeid med matbransjen. Det man sier og det man gjør må henge sammen, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

X-tra servelat kommer dårligst i undersøkelsen. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop har følgende kommentar til saken:

- Produktet fra Coop skal ikke inneholde mer salt, eller andre tilsetninger, enn det som blir oppgitt på pakningen. Dette handler om tilliten til våre produkter, og noe vi ser meget alvorlig på. Dette har vi allerede tatt opp med vår leverandør, og gjennomfører nå en analyse av alle påleggsproduktene våre.

HANDLER OM TILLIT: Harald Kristiansen i Coop ser alvorlig på at innholdsdeklarasjonen ikke stemmer overens med faktisk innhold. Foto: Coop
HANDLER OM TILLIT: Harald Kristiansen i Coop ser alvorlig på at innholdsdeklarasjonen ikke stemmer overens med faktisk innhold. Foto: Coop Vis mer

- Når det gjelder salt har vi siden inngåelsen av Saltpartnerskapet redusert saltinnholdet i våre produkter med hele 160 tonn. Å redusere saltinnholdet i et produkt handler om smak og kvaliteten, og er derfor et tidkrevende arbeid. Vi er godt i gang, og vil framover jobbe med mål om å redusere saltinnholdet ytterligere, sier han til Dagbladet.

Også Tanita Wassås Kveina, kommunikasjonsmedarbeider for Nortura (med ansvar for Gildes produkter) reagerer på funnene:

- Produktene skal ikke inneholde annet enn det som oppgis i merkingen. Å bidra til å få ned folks saltinntak gjennom «saltpartnerskapet» har vært viktig for oss og vi har redusert innholdet av salt i våre produkter med 1338 tonn de siste fire årene. Nå vil vi gå gjennom interne rutiner for å finne ut hvorfor det er avvik på disse to produktene slik at vi får rettet opp i det, sier hun.

Tungmetaller analysert

I tillegg til å kontrollere saltinnholdet har Mattilsynet også sjekket næringsinnhold og tungmetaller. Produktgruppene som er sjekket er skinke, servelat, spekeskinke og leverpostei. Analysene ville avdekke innholdet av tungmetallene arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Analysene er utført av Havforskningsinstituttet (gamle NIFES). Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.