Rotter, manglende renhold og kjøtt av ukjent opprinnelse

Mattilsynet slår alarm om hundrevis av matbutikker

Noen måtte stenge, noen måtte ta en grundig storrengjøring og noen fikk smekk for import av ulovlig kjøtt. Et stort antall frittstående dagligvareforretninger har fått karakteren «ikke bestått» av Mattilsynet.

BESLAGLAGT: Mattilsynets kontrollører har gjennomført tilsyn i hundrevis av frittstående matforretninger, og er ikke tilfredse med resultatet. Foto: Mattilsynet Vis mer

Flere hundre frittstående dagligvareforretninger over store deler av landet fikk i løpet av fjoråret uanmeldt besøk av Mattilsynets kontrollører. Nå foreligger resultatene, og de er lite å rope hurra for.

Spor etter skadedyr (rottelort), dårlig hygiene, kjøtt uten merking og salg av ulovlige varer var noen av funnene som gikk igjen i et flertall av butikkene, viser rapportene, som Dagbladet har fått tilgang til.

I alle regionene der det ble gjennomført tilsyn, fikk flertallet av de kontrollerte butikkene et vedtak av en eller annen type. Noen butikker måtte stenge, andre fikk omsetningsforbud av varer, og mange fikk varsel knyttet til dårlig hygiene.

- Vi er ikke fornøyde med resultatet. Mange av funnene var så alvorlige at de kunne utgjøre en fare for folkehelsen, kommenterer direktør for Mattilsynets Region Sør og Vest, Ole Fjetland.

«40 av 50 butikker fikk vedtak i en eller annen form. Sett i forhold til andre bransjer, og butikkbransjen for øvrig, er dette et svært dårlig resultat», heter det i oppsummeringen av tilsynet som ble gjort i Bergensområdet.

ALVORLIGE FUNN: Regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet er ikke fornøyd med resultatene av kontrollen med de uavhengige butikkene. Foto: Mattilsynet.
ALVORLIGE FUNN: Regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet er ikke fornøyd med resultatene av kontrollen med de uavhengige butikkene. Foto: Mattilsynet. Vis mer

Under tilsynet konsentrerte Mattilsynets kontrollører seg om hygiene, skadedyr og sporbarhet. De så etter om det var rent og ryddig i butikken, om de hadde det som kreves av utstyr for vasking og temperaturkontroll, og om de hadde kontroll med skadedyr. De så også på om varene i butikken kunne spores et ledd tilbake, og om varene var merket riktig.

SKITTENT: Mange av butikkene måtte styrke renholdet etter tilsynet. Foto: Mattilsynet
SKITTENT: Mange av butikkene måtte styrke renholdet etter tilsynet. Foto: Mattilsynet Vis mer

- Større risiko for avvik

- Resultatene av disse tilsynene viser at vi må fortsette å kontrollere. I forhold til resten av Europa og verden er mattryggheten god i Norge, men dette kommer ikke av seg selv, uttaler Fjetland, som ikke ser bort ifra at det vil bli gjennomført nye tilsyn med denne delen av dagligvarebransjen i løpet av 2019.

BESLAGLAGT: Kontrollørene beslagla både ulovlig importerte varer og varer uten merking. Foto: Mattilsynet
BESLAGLAGT: Kontrollørene beslagla både ulovlig importerte varer og varer uten merking. Foto: Mattilsynet Vis mer

Han forklarer resultatene fra kontrollene med at frittstående butikker, i motsetning til kjedebutikker, ikke har de samme innarbeidede rutinene og systemene for hygiene og produkthåndtering.

- Vi fikk bekreftet våre mistanker om at det er større risiko for avvik i denne typen butikker. Mest bekymringsfullt er gjentatte tilfeller av alvorlig hygienesvikt, spor etter skadedyr og kjøtt- og melkeprodukter med ukjent opprinnelse, sier Fjetland.

Bekymret for skadedyr

I tre av de 88 butikkene som ble kontrollert i Mattilsynets Region Øst (Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland), var tilstanden så alvorlig at eierne fikk pålegg om å stenge hele eller deler av butikken. Årsaken var dårlig renhold og vedlikehold av lokalene.

- Det er bekymringsfullt når skadedyr kan komme inn i lokaler der det lagres og selges matvarer. Skadedyrene, spesielt mus og rotter, kan bringe med seg smittestoffer som kan gjøre maten helseskadelig, sier seniorrådgiver Ågot Li i Mattilsynet.

13 butikker i Region Øst måtte utbedre rutinene for å få bedre sporbarhet på varene de selger.

UKJENT OPPHAV: Kjøtt av ukjent opphav lå i denne fryseren. Foto: Mattilsynet
UKJENT OPPHAV: Kjøtt av ukjent opphav lå i denne fryseren. Foto: Mattilsynet Vis mer

- Å kunne spore matvarer et trinn tilbake i handelskjeden er viktig for å kunne trekke tilbake matvarer der det kan være fare for helseskade. Sporbarhet er også viktig for å dokumentere at matvarene er kjøpt hos registrerte eller godkjente virksomheter i Norge, sier Li.

Kjøper i Sverige som privatperson

Kontrollørene i Mattilsynets Region Stor-Oslo gjennomførte i 2018 i alt 110 tilsyn i frittstående dagligvarebutikker i Akershus, Østfold og Oslo. Også her er sporing av kjøtt og kjøttprodukter en vedvarende utfordring.

STOR-OSLO: Privat innkjøp av mat i Sverige, og videresalg i norske butikker, var noe av det Mattilsynet slo ned på i Oslo-området, forteller spesialinspektør Kari Dommarsnes. Foto: Mattilsynet
STOR-OSLO: Privat innkjøp av mat i Sverige, og videresalg i norske butikker, var noe av det Mattilsynet slo ned på i Oslo-området, forteller spesialinspektør Kari Dommarsnes. Foto: Mattilsynet Vis mer

- Flere av virksomhetene innrømmet å ha kjøpt matvarer i Sverige, eller av en bil som hadde vært i Sverige. Det er behov for veiledning om at det ikke er lov å kjøpe inn matvarer som privatperson i Sverige, for å selge det i butikker i Norge, uttaler spesialinspektør Kari Dommarsnes, i en kommentar til Dagbladet.

Kontrollørene så også mangler i rutiner for omsetning og pakking av egg fra primærprodusent eller pakkeri.

Dommarsnes påpeker at tilstanden likevel var bedre enn forventet i en del av virksomhetene, og at virksomhetene hadde større fokus på sporbarhet nå enn ved forrige tilsynsrunde.

Mattilsynet har registrert at tilsynene har hatt en effekt. Avvikene som ble avdekket er utbedret eller i ferd med å bli utbedret.

- Vi kan ikke si om effekten er varig. Hyppige eierskifter er vanlig i denne bransjen, og vi ser at kunnskapen blir borte underveis. Utfordringer innen kompetanse og forståelse for krav til sporbarhet er varierende, og til dels lav i disse virksomhetene.

Dommarsnes opplyser at Mattilsynet planlegger oppfølging lokalt i 2019, og at det vurderes å gjennomføre felles veiledning og tilsyn i virksomheter som fikk omsetningsforbud og/eller ble delvis eller helt stengt i 2018.

- Virksomheter med alvorlige og gjentatte avvik tas med for oppfølging i fellesaksjoner med andre etater som politi og toll.