FRITTGÅENDE: Orkla legger nå om til å bare bruke egg fra frittgående høns. Foto: Scanpix
FRITTGÅENDE: Orkla legger nå om til å bare bruke egg fra frittgående høns. Foto: ScanpixVis mer

Varsler overgang til frittgående høns

Nå: Orkla vil ha 100% burfrie egg innen to år

Matgiganten Orkla vil ha rask omlegging til burfrie egg. Målet er at alle egg som brukes skal komme fra frittgående høns innen 2020.

I en pressemelding fra Orkla heter det at selskapet vil satse på en omlegging til å bare bruke egg fra frittgående høns. Målet er å fase ut egg fra burhøns innen 2020.

Selskapet bruker årlig over 35 millioner egg. - Det at vi kjøper inn så store volum med egg hvert år, gjør oss til en viktig aktør på markedet. Vår beslutning kan få stor effekt. Ikke minst for hønene, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge.

- For oss i Orkla Foods Norge handler det om å sørge for at våre merkevarer er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø og at vi skal bidra til en sunn og bærekraftig livsstil. Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner, er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier Jordahl,

Tiltaket er et ledd i Orkla Foods Norges arbeid for å utvikle bærekraftige verdikjeder. Selskapets beslutning er godt forankret i Orklas bærekraftsstrategi for ansvarlig innkjøp og Orklas dyrevelferdspolicy, heter det i pressemeldingen.

35 millioner egg

Orkla Foods Norge bruker over 35 millioner egg som ingrediens i over 130 produkter - alt fra dressinger, supper, sauser og i en rekke bakeprodukter. Idun dressing og Toro er de merkevarene som i dag hovedsakelig benytter egg.

Orkla får støtte fra flere hold, særlig fra dyrevelferdsorganisasjonene.

- Vi vil rose Orkla Foods Norge for å kutte egg fra høner i bur. Det viser at de tar dyrevelferd på alvor. Dette er en avgjørelse som virkelig teller for hundretusener av dyr, uttaler leder i Anima - Stopp dyremishandling, Hilde Valbjørn Hagelin.

- En burhøne lever på plassen til omtrent et A4-ark. Livet i bur gjør høna stresset og av ren frustrasjon plukker hun ofte fjær både av seg selv og andre høner i buret.

- Dette viser at den internasjonale utviklingen med kutt av buregg er nå for alvor er kommet til Norge, konkluderer Hagelin.

Dyrvernalliansen er også på samme linje:

- Dette er et stort skritt i riktig retning. Samtidig er det viktig å følge opp arbeidet videre, særlig med tanke på miljøberikelse. Det betyr at hønsene får mulighet til aktiviteter som holder dem opptatt, ellers kan de lett bli aggressive mot hverandre, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen til Dagbladet.

VIKTIG SKRITT: Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener Orklas grep er viktig og riktig. Foto: Dyrevernalliansen
VIKTIG SKRITT: Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener Orklas grep er viktig og riktig. Foto: Dyrevernalliansen Vis mer

- Vi må huske på at høns er intelligente og aktive dyr som trenger noe å ta seg til for å være snille og greie med hverandre. Dette er svært viktig.

Stor investering

- Den store investeringen for eggproduksjonen er omleggingen fra bur til frittgående høns. Når dette er på plass er mye enklere å gå videre. Frittgående er driftssystem som legger til rette for å skape god dyrevelferd. Problemet med bur er at det ikke gir mulighet til å gi god velferd. Til det er plassen for begrenset – og her kan det ikke legges til rette for god livskvalitet, forteller Kleveland.

Hva slag aktiviteter er det snakk om?

- Det er flere aktiviteter som må legges til rette for. Særlig viktig er det at hønene får muligheten til å lete etter eget for. Det er fra naturens side dette som opptar mye tid for ei høne. Det ligger i deres natur og lete og undersøke. Det er viktig at hønene får litt utfordringer og variasjon er essensielt, sier hun.

- I tillegg må frittgående høner også få erfaring med dette før de blir for store. Det innebærer at de må være frittgående fra starten. På samme måte som hos mennesker må hønene sosialiseres og vende seg til omgivelsene.

Også Framtiden i våre hender støtter tiltaket:

– Det er bra at stadig flere kutter ut buregg. Frittgående høns lever stort sett bedre liv enn burhøns, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Enda bedre hadde det vært om Orkla stilte krav til at hønene skal få gå fritt utendørs. Det hadde vært det beste og mest naturlige for dem. Frittgående høner som bare lever innendørs, tilbringer hele livet i dunkel belysning for at de skal være rolige og passive. I økologisk produksjon er det krav til at hønene skal ha tilgang på utearealer, sier Bakken Riise.