BESTANDEN SYNKER: Bestanden av torsk i Nordsjøen synker dramatisk. Kvotene har ikke vært mindre enn siden Annen verdenskrig. Foto: SCANPIX
BESTANDEN SYNKER: Bestanden av torsk i Nordsjøen synker dramatisk. Kvotene har ikke vært mindre enn siden Annen verdenskrig. Foto: SCANPIX Vis mer

En økologisk kollaps:

Nordsjø-torsken forsvinner: - Går feil vei

Kvotene er nå lavere enn under andre verdenskrig.

Publisert

Torskebestanden i Skagerrak og Nordsjøen har en dramatisk nedgang, viser nye tall fra både norske og britiske fiskemyndigheter.

Til Aftenposten uttalte Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet at han fryktet at endringene er varige:

- Det bekymringsfulle ved slike skifter i økosystemet er at vi aldri har sett at det gamle systemet har kommet tilbake igjen. Det blir en varig endring.

Bjørn Strandli har tidligere jobbet for som nasjonalparkforvalter hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Nå er han prosjektleder for kampanjen Krafttak for kysttorsken og kan fortelle at både forskere og fritidsfiskere deler Johansens bekymring.

- Pessimistene sier endringene er irreversible, mens det finnes dem som er mer optimistiske også, sier Strandli til Dagbladet.

Kvoteråd

Tallene som presenteres bygger på rapporter som ble offentliggjort i sommer. Hvert år gir Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) såkalte kvoteråd. De baserer seg på ulike målinger av bestand og næringsgrunnlag i ulike områder.

ANBEFALER KUTT: Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler kraftige kutt i torskekvotene. Foto: HI
ANBEFALER KUTT: Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler kraftige kutt i torskekvotene. Foto: HI Vis mer

Tallene dreier seg om torsk i Nordsjøen som økonomisk sett ikke er like viktige som torsken lenger nord.

- Etter en lang periode hvor det hadde gått dårlig med rekrutteringen av Nordsjøtorsk, så vi at det begynte å bli bedre. Men, de siste tallene viser at tendensen igjen er svært negativ for torskebestanden i Nordsjøen og det anbefales et kraftig kvotekutt, sier Bjarte Bogstad, forsker ved Havforskningsinstituttet.

- Den anbefalte kvoten for neste år er på 10 457 tonn. Selv ikke under andre verdenskrig var torskefangsten i Nordsjøen så lav! Det går feil vei igjen.

- Hva skyldes nedgangen i bestanden?

- Vi ser at bestandene sliter mer i den sørlige delen av Nordsjøen enn i nord. Det kan innebære at det er vanntemperaturen som spiller inn. I utgangspunktet er dette nær sørgrensen av hvor torsken trives. Går vi lenger sør, så blir vannet for varmt.

Neppe tilfeldig

- Kan det bare være snakk om en tilfeldig variasjon?

- Det er alltid variasjon i årsklasser, også når det gjelder torsk. Men, en så langvarig periode med dårlig rekruttering er ikke vanlig, sier Bogstad og utdyper:

- Det er sammensatte årsaker. En ting er at torsken ikke trives dersom temperaturen i havet stiger. Men, i tillegg så kan mengden smådyr som ung torsk lever av, hovedsakelig krepsdyr, også avta. Mange av disse de trives heller ikke i varmere vann. Dermed blir det for lite mat til at torskeyngel og ung fisk overlever. Det ser nemlig ikke ut til at voksen torsk har lite mattilgang.

- Dette har blitt omtalt som en økologisk kollaps, er du enig i det?

- Jeg vil ikke si at vi har med en økologisk kollaps å gjøre. Om det gikk like dårlig med all fisk i Nordsjøen, så kan man kanskje snakke om det. Heldigvis er det flere fiskeslag som ikke opplever denne nedgangen.

- Hvor alvorlig ser du på utviklingen?

- Jeg ser på det som veldig alvorlig. Det er dårlig nytt når det går så dårlig med de naturlige prosessene. Jeg er bekymret for biologien. Det gjelder særlig mattilgangen til ung torsk og hvorfor den forsvinner.

Vanskelig å regulere

- Kan man løse problemene ved å regulere fisket?

- Torskefisket i Nordsjøen har vist seg vanskelig å regulere, blant annet fordi i dette området er det vanlig med blandingsfangst der man fisker på flere arter samtidig. Dessuten er mange nasjoner involvert, sier Bogstad til Dagbladet.

Mindre matfat for torsken

1999: 36 000 individer

2016: 1498 individer

2017: 1652 individer

* 2018: 400–500 individer

Tallene viser hvordan fangsten av smådyr som fanges på samme sted til samme tid hver år synker.

Kilde: Aftenposten og Havforskningsinstituttet (*masteroppgave).

- Myndighetene i EU har nylig innført utkastforbud, noe Norge har hatt i mange år. Om dette vil virke etter hensikten, ved at man unngår utkast av fisk under minstemål eller som fartøy ikke har kvote til å fiske, vet vi ennå ikke.

Metoden for å måle hvor stor mattilgangen for små fisk gjøres ved å kaste et finmasket garn (strandnot) og telle antall småfisk, reker og diverse småkryp. I Norge har dette blitt gjort på de samme stedene i mange år, slik at man kan danne seg et inntrykk av utviklingen:

Mens de norske forskerne har pekt på at ressursgrunnlaget for småtorsk er har sunket drastisk, er de britiske forskerne mer usikre på sammenhengene.

De vil ikke konkludere, men også britene antyder at klimaendringene kan være underliggende årsak til endringene. De peker også på at overfiske også må ta noe av skylden og særlig at man fisker ung fisk som ennå ikke har rukket å reprodusere seg.

Tareskogen går tilbake

- De fleste er enige om at livsvilkårene til torsken er svekket, sier Strandli ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

- Det er mange faktorer som spiller inn. Det er litt forskjellig ulike steder. For kystnær fisk dreier det seg gjerne om algevekst og at jord og leire som elvene tar med seg formørker vannet, forklarer Strandli og utdyper:

- Dette kan igjen forsterkes av heftigere regnvær. Vi kan også oppleve økt tilførsel av nitrogen og fosfor fra jordbruk. Det bidrar ytterligere til økt algevekst.

Strandli peker også på at hele økosystemet er under press og at det er et sett av ringvirkninger som er i spill:

- Vi ser at tareskogen går kraftig tilbake. Det er dårlig nytt for torsken. Dette er steder hvor fisken kan gjemme seg og finne næring. Når vi ser en formørking av kystvannet klarer ikke tareskogen å finne nok lys til å vokse så dypt som den har gjort tidligere. Det gjelder både sukkertare og stortare.

- Økosystemet i fjorden er i ferd med å endre seg. Både profesjonelle fiskere og fritidsfiskere må være sitt ansvar bevisst. Fisken har blitt mer sårbar for hard beskatning.

- Selv tror jeg at vi kan redde torsken i Oslofjorden, selv om vi neppe kommer opp på samme nivå som vi hadde på 1960-70-tallet. Jeg presiserer at dette gjelder torsken i Oslofjorden.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer