IRRITERT: - Seksuell trakassering i arbeidslivet er uakseptabelt og skal ikke forekommer, sier statsråd Anniken Hauglie. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
IRRITERT: - Seksuell trakassering i arbeidslivet er uakseptabelt og skal ikke forekommer, sier statsråd Anniken Hauglie. Foto: Terje Pedersen / NTB ScanpixVis mer

Avdekket brudd på halvparten av utestedene

Ny sjokkrapport om utelivsbransjen: - Uvesenet må bort

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er rystet over de nye funnene til Arbeidstilsynet.

Bare uker før julebordsesongen starter opp, er dessverre seksuell trakassering fortsatt et tema for mange som jobber i utelivsbransjen i Norge.

Etter 250 tilsyn i serverings- og overnattingsbransjen, kan Arbeidstilsynet fastslå at halvparten av virksomhetene mangler tilstrekkelige rutiner for håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen.

- Dette er oppsiktsvekkende og sjokkerende tall. At halvparten av virksomhetene har manglende rutiner for hvordan de følger opp og håndterer seksuell trakassering, holder ikke mål., sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Dagbladet.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet er dessverre ikke overrasket over funnene:

- Vi har et særskilt fokus på seksuell trakassering i overnatting og servering, nettopp fordi denne bransjen er spesielt utsatt. Derfor er det så viktig at arbeidsgiver tar sitt ansvar for å forebygge og håndtere dette alvorlige arbeidsmiljøproblemet, konstaterer hun.

Fant en rekke mangler

ENGASJERT: Trude Vollheim i Arbeidstilsynet håper at flere virksomheter tar i i bruk veilederen de har utarbeidet med Likestillings - og diskrimineringsombudet.
ENGASJERT: Trude Vollheim i Arbeidstilsynet håper at flere virksomheter tar i i bruk veilederen de har utarbeidet med Likestillings - og diskrimineringsombudet. Vis mer

Tilsynet avslører en rekke mangler på utelivsssteder over hele landet, både når det gjelder å kartlegge risiko for seksuell trakassering i de ulike arbeidssituasjonene - og de mangler tiltak for å forebygge seksuell trakassering.

- Mange har ikke rutiner for å sørge for at ansatte får opplæring og informasjon, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de blir utsatt for seksuell trakassering. Arbeidsgiverne er godt kjent med at seksuell trakassering forekommer hyppig i bransjen, men de vet ikke helt hvordan de skal håndtere det, erkjenner direktøren i Arbeidstilsynet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie understreker at det aller viktigste er at arbeidstakere føler seg trygge på jobb.

- Det er helt uhørt at ansatte i utelivsbransjen skal være redde for å bli utsatt for utilbørlige tilnærmelser. Ett år etter metoo må snart både gjester og arbeidsgiverne ha lært. Det er ikke greit at gjester klår på de ansatte, og det er uakseptabelt at så mange arbeidsgivere ikke er seg sitt ansvar bevisst. Sånn kan vi ikke ha det, sier hun opprørt.

Må luke bort uvesenet

Statsråden sier at myndighetene kommer til å holde trykket oppe, og føre jevnlige tilsyn med bransjen.

- Dette uvesenet må vi få luket bort, fastslår Anniken Hauglie.

- Hvilke virkemidler kan du ta i bruk?

- Vi har satt inn en rekke tiltak. Arbeidstilsynet utdanner egne inspektører som skal sjekke at utestedene har gode nok rutiner. Vi satser også på kursing og opplæring. Arbeidsgivere som bryter kravet til rutiner mot seksuell trakassering, risikerer pålegg fra Arbeidstilsynet. Men det bør jo ikke være nødvendig å true med bøter. All honnør til arbeidsgivere som har alt på stell og forsvarlige rutiner. De øvrige bør ta seg selv i nakken. Arbeidstakere som er trygge gjør en bedre jobb.

- Hvilken belastning er dette på de ansatte som berøres?

- Det er et alvorlig arbeidsmiljøproblem og forekommer over alt arbeidslivet, i alle bransjer, selv om utelivsbransjen er en av de mest utsatte bransjene. Seksuell trakassering rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt, noe som har konsekvenser for hele arbeidsplassen, fastslår arbeids- og sosialministeren.

Likestillings- og diskrimineringsombudet opplyser at interessen for kurs om seksuell diskriminering eksploderte etter #metoo-kampanjen i fjor høst. Hvert tredje kurs i 2018 - som holdes i regi av ombudet - handler nå om seksuell trakassering:

- Det er bra at mange ønsker å lære hvordan de kan forebygge seksuell trakassering. Det har vært et problem lenge. Nå har #MeToo gjort det mulig å snakke om det, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet tilbyr drahjelp

I desember i fjor fortalte Trine Elise Hammer - Arbeidstilsynets nasjonale koordinator for tilsyn med hotell- og restaurantbransjen - at årets siste måned var fri flyt av mat og drikke, overtid, trusler og tafsing i denne bransjen.

- Det flyter av mat og drikke, svarte penger, seksuelle tilnærmelser og 16-åringer som tapper øl klokka ett om natta selv om de skal på skolen dagen etter. Vi må få bransjen og gjestene til å skjønne at dette faktisk ikke er greit, fortalte hun.

I år har Arbeidstilsynet aktivt tatt del i en kampanje hvor målet er har vært å sette strek for seksuell trakassering.

– Det handler om å sette strek i fellesskap. Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Vi kan tilby drahjelp, tips og veiledning og gode eksempler, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Her finner du kurs: Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering