Roundup og Monsanto-protestene

Østerrike forbyr sprøytemiddel: - Interessant, sier Bollestad

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad følger interessert med på Østerrikes forbud.

ROUNDUP: Norge- og Verdens mest brukte ugressmiddel knyttes til alvorlige kreftformer som Non-Hodkins lymfom. Nå forbyr Østerrike ugressmiddelet. Illsutrasjonsfoto: Régis Duvignau/Reuters/NTB Scanpix
ROUNDUP: Norge- og Verdens mest brukte ugressmiddel knyttes til alvorlige kreftformer som Non-Hodkins lymfom. Nå forbyr Østerrike ugressmiddelet. Illsutrasjonsfoto: Régis Duvignau/Reuters/NTB ScanpixVis mer

Stoffet glyfosat, som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) «trolig er kreftframkallende», forbys av Østerrike. Dette til tross for at EU har godkjent stoffet, melder NTB.

Lovforslaget om å forby stoffet, som benyttes i flere ugressmidler, ble fremmet av sosialdemokratene, og vedtatt med stort flertall i parlamentet tirsdag, melder landets nyhetsbyrå.

Eksstatsminister Sebastian Kurz' konservative parti ÖVP stemte imot forslaget, og begrunnet det med at forbudet vil gå utover bønder som bruker det på riktig måte.

Mat- og Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) følger interessert med på det Østerrikske forbudet.

- I Norge har vi god plantehelse og en gunstig situasjon når det gjelder planteskadedyr. Vi følger diskusjonene og forskningen som pågår rundt kjemiske sprøytemidler, og lovforslaget som Østerrike nå har fattet er interessant, sier Bollestad til Dagbladet.

- Det er en særskilt handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, som går fram til 2020. Det er et krav at integrert plantevern skal vurderes først. Velger man kjemiske midler, så må det begrunnes.

Behov for ny kunnskap

«Integrerte metoder» som Bollestad nevner over er for eksempel ugrasharving, vekstskifte, næringstilgang eller å ta i bruk mer resistente plantesorter.

- Jeg hadde nylig et svært interessant besøk hos Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, som ved hjelp av slike metoder har som mål å produsere mat kun ved bruk av naturlig gjødsel og et minimum av sprøytemidler.

- Vi har hele tiden behov for slik ny kunnskap på området. Det vil gjøre næringa bedre rusta til å redusere bruken og risikoen ved å bruke plantevernmidler.

Omstridt

Glyfosat er et vanlig virkestoff i ugressmidler, blant annet i Roundup, Norges mest brukte ugressmiddel. Stoffet har vært omstridt og omdiskutert i flere år, men EU vedtok likevel å godkjenne bruk av stoffet i fem nye å høsten 2017.

Til tross for WHOs konklusjon om at glyfosat «trolig er kreftframkallende», har EUs myndighet for matvaretrygghet (EFSA) og kjemikaliebyrå (ECHA) konkludert med at glyfosat verken kan klassifiseres som kreftfremkallende, akutt giftig, hormonforstyrrende eller skadelig for reproduksjon eller for arvemateriale.

I USA har sivilretten kommet til en annen konklusjon. Her har Roundup-eier Monsanto blitt dømt til å betale flere milliarder dollar til mennesker som har blitt alvorlig syke etter mangeårig bruk av ugressmiddelet.

ROUNDUP: Over hele verden arrangeres det protester mot Monsanto og og stoffet glyfosat - som også brukes i Norge. Video: NTB Scanpix/Kristoffer Løkås/Dagbladet TV Vis mer

I etterkant av dommen har protestene blusset opp igjen flere steder i Europa, og Østerrike har nå tatt grep.

Til vurdering i Norge

Roundup er det samme sprøytemiddelet som brukes i stor skala av norske korn- og grønnsaksprodusenter.

I disse dager ligger bruk av glyfosat i Norge til vurdering hos Mattilsynet. Men det kan ta tid før en eventuelt ny bestemmelse trer i kraft.

- Vurderingen er et samarbeid mellom flere nordiske land. Danmark har hovedansvaret, og vi venter fortsatt på deres anbefalinger, sier Abdelkarim Abdellaue i Mattilsynet til Dagbladet.

Dersom glyfosat, det omdiskuterte virkemiddelet i Roundup, blir forbudt, vil det få enorme konsekvenser for hvordan mat dyrkes i Norge og resten av verden. At matprisene da vil øke, hersker det liten tvil om, mener ekspertene.