Dømt for dyremishandling

Østfolding fradømt retten til å ha dyr i ti år

Fikk strengere straff enn aktoratet ba om.

SYNLIGE KNOKLER: En bonde er dømt til åtte måneders fengsel - og fradømt retten til å eie eller ha ansvar for produksjonsdyr i minst ti år. Foto: Mattilsynet
SYNLIGE KNOKLER: En bonde er dømt til åtte måneders fengsel - og fradømt retten til å eie eller ha ansvar for produksjonsdyr i minst ti år. Foto: MattilsynetVis mer

En Fredrikstad-bonde ble i høst dømt til åtte måneders fengsel og forbud mot å eie eller på andre måter ha ansvar for produksjonsdyr i minimum ti år.

Mannen ble dømt for å ha vanskjøttet en besetning på rundt 50 storfe over tid.

Han anket dommen til Borgarting lagmannsrett, men anken ble avvist, og dommen er nå rettskraftig.

Ifølge Nina Laache, seksjonssjef i Mattilsynet, er det «ytterst sjelden» tilsynet ser slike grove saker.

Knoklene stakk ut

Laache forteller at Mattilsynet førte tilsyn på gården i en periode fra 2008 til 2014. Det var likevel enn helt annen type avvik enn det som møtte inspektørene 19. april 2016.

- Vi fikk en bekymringsmelding denne dagen, og de avvikene vi da så var så alvorlige at vi måtte avvikle dyreholdet relativt raskt.

Dommen beskriver svært alvorlige forhold. Alle dyrene var magre på grunn av næringsfattig fôr, knoklene stakk ut - og én av dem var så avmagret at den måtte avlives. Det var lenge siden det hadde blitt møkket og gjort rent i fjøset, og dyrene var skitne av avføring. Dette hadde også resultert i at dyrene var utsatt for luseangrep og hadde sviskader i huden.

Halvparten av dyrene ble sendt til slakt og resten solgt.

I denne saken påpeker retten i skjerpende retning at om ikke Mattilsynet hadde grepet inn og avviklet dyreholdet, ville sluttresultatet antakelig blitt enda verre enn det nå ble.

Avhengig av bekymringsmeldinger

Til tross for jevnlig tilsyn var det en bekymringsmelding som førte til at Mattilsynet aksjonerte.

- Her fikk vi beskjed når det var alvorlig - men det kunne også gått mye verre, sier Laache.

Hun presiserer at de er avhengige av bekymringsmeldinger fra publikum for å kunne avdekke slike saker.

- Vi har ikke kapasitet til å være ute til enhver tid. - Denne saken viser at vi er helt avhengig av meldinger fra publikum.

I denne og andre saker er det avgjørende for å få meldinger. Vi har ikke kapasitet til å være ute til enhver tid.

Vanskjøtsel av dyr er vanskelig å oppdage. Det er derfor viktig at de som oppdager eller mistenker vanskjøtsel av dyr, sender en bekymringsmelding til Mattilsynet.

Kunne søkt hjelp

Retten påpeker at mannen både var arbeidsfør, hadde en grei økonomi, en adekvat utdanning og dessuten mulighet til å søke hjelp hos både Mattilsynet, Nortura og Tine. Han gjorde imidlertid ingenting med dyrenes forhold, som han innrømmer at han kjente til. «Han har forsettlig latt dyrene lide uten å foreta seg noe som helst for å bedre situasjonen for dem», heter det i dommen.

Mattilsynet håper at strengere dommer i dyrevelferdssaker har en preventiv effekt, slik at dyreeiere som ikke selv tar vare på dyrene sine søker hjelp før det går galt.