ULOVLIG: På bakrommet fant inspektørene fem frysere, fire av dem stappfulle med kjøtt. Mattilsynet plomberte fryserne. Foto: Mattilsynet
ULOVLIG: På bakrommet fant inspektørene fem frysere, fire av dem stappfulle med kjøtt. Mattilsynet plomberte fryserne. Foto: MattilsynetVis mer

Stor aksjon mot arbeidskriminalitet

Politiet gjorde sjokkfunn da de slo til mot vaskehall i Oslo: - Trolig ment for serveringssted

Ulovlig arbeidskraft og store mengder av kjøtt avdekket i bilhall.

- Jeg kan trygt si at våre inspektører ble overrasket, sier Jan Eirik Thomassen, leder i Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Oslo politidistrikt.

ALVORLIG: - Kjøttet kunne utgjort en helserisiko om det hadde blitt omsatt videre, sier Jan Eirik Thomassen i Oslopolitiet. Saken er under etterforskning. Foto: Øistein Norum Monsen
ALVORLIG: - Kjøttet kunne utgjort en helserisiko om det hadde blitt omsatt videre, sier Jan Eirik Thomassen i Oslopolitiet. Saken er under etterforskning. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

Det var under en tverretatlig kontroll av verkstedsbedrifter sentralt i Oslo at man gjorde et mildt sagt overraskende funn i en vaskehall.

Biler og indrefileter

Innenfor hallen der biler ble spylt, vasket og sannsynligvis reparert ulovlig, sto fem frysere tett i tett på et bakrom. Fire av de fem fryserne var stappfulle av kjøtt.

- Det var store mengder av alle typer kjøtt, alt fra indrefileter til koteletter og steker, forteller Thomassen til Dagbladet.

Hvor kjøttet kom fra og hvilke kunder det var ment for, etterforskes nå. Kroneverdien av kjøttet er uviss.

- Vi snakker betydelige verdier. Hver fryser rommet to-tre hundre liter, sier Thomassen.

Saken er under etterforskning.

STORE VERDIER: Kjøtt var ikke det inspektørene hadde regnet med å finne mellom biler og vaskemopper. Funnet ble gjort under en felles kontroll av verkstedbedrifter sentralt i Oslo.
STORE VERDIER: Kjøtt var ikke det inspektørene hadde regnet med å finne mellom biler og vaskemopper. Funnet ble gjort under en felles kontroll av verkstedbedrifter sentralt i Oslo. Vis mer

Nytt lovbrudd etter aksjonen

Fellesaksjonen ble foretatt av politiet, Arbeidstilsynet, NAV, skatteetaten og Statens vegvesen. Formålet med slike tverretatlige kontroller er å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet i ulike bransjer. I dette tilfellet var kontrollene rettet mot ulovlig verkstedsdrift. Slike målrettede fellesaksjoner gjennomføres jevnlig, og koordineres ved A-krimsenteret (se faktaboks).

Hittil i år har 240 storkontroller i Oslo ført til graverende funn hos 95 av bedriftene. Fire av ti kontrollerte Oslo-bedrifter ble helt eller delvis stengt hittil i år etter målrettede aksjoner mot arbeidslivskriminalitet.

Mattilsynet ble kontaktet etter kjøttfunnet i hallen, og plomberte alle fryserne umiddelbart.

Da tilsynet kom tilbake for å gjøre ytterligere undersøkelser, var plomberingen brutt og mange kilo kjøtt fjernet. Den brutte plomberingen er anmeldt som ytterligere lovbrudd.

- Hvem som mottok kjøttet, vet vi ikke. Vi har grunn til å tro at det ble sendt til et serveringssted, sier Thomassen.

Farlig for publikum

En stor mengde ulovlig kjøtt blir årlig forsøkt tatt over grensa. Bare på Svinesund tollstasjon ble det i fjor stoppet 24 tonn på vei til Norge.

Det helsefarlige kjøttet fraktes gjerne i romtemperatur, er umerket og håndteres feil. Mattilsynets matkrim-gruppe jakter på kjøtt som er smuglet, stjålet eller jukset med, og finner stadig mer.

En rekke restauranter er avslørt i å benytte usporbart kjøtt.

Kontrollen mot vaskehallen fant sted 15. mai i år, bare to dager før nasjonaldagen, da mange av oss spiser ute.

- Tenk deg om før du velger spisested. Får du servert denne typen kjøtt, kan det utgjøre en betydelig helsefare. sier Thomassen.

Ufaglært uten lovlig opphold

Hittil i år har A-krimsenteret i Oslo, som er et av landets sju tverretatlige senter mot arbeidslivskriminalitet, avdekket graverende funn hos 40 prosent av de kontrollerte bedriftene.

Vaskehallen er et slikt tilfelle. I tillegg til kjøttet på bakrommet ble det avdekket en rekke andre forhold. I hallen ble det sannsynligvis utført ulovlig bilreparasjon. Innehaver hadde ikke verkstedgodkjennelse, og reparasjoner ble antakelig gjort av en ufaglært.

Den ufaglærte var i dette tilfellet en asylsøker som ifølge politiet hadde fått endelig avslag på opphold og dermed oppholdt seg ulovlig både i hallen og i landet.

Også når det gjelder reparasjoner, oppfordrer politileder Thomassen publikum til sunn fornuft.

- Jeg ville ikke overlatt bremsene på min bil til et slikt sted, sier han.