PASS PÅ: Bakteriene dukker fort opp, dersom du ikke oppbevarer maten i riktig temperatur. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
PASS PÅ: Bakteriene dukker fort opp, dersom du ikke oppbevarer maten i riktig temperatur. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer

Ny rapport om matforgiftninger:

Rekordmange rapportert forgiftet av E.coli i Norge: - Husk kjøletrikset

I sommervarmen glemmer mange nordmenn hvor avgjørende god hygiene er.

I dag legger Folkehelseinstituttet ut sin rykende ferske rapport om det norske folks opplevelser med matforgiftninger i fjor (mat- og vannbårne infeksjoner.) Etter at antallet gradvis har økt jevnt de siste 10-15 åra, ble 405 nordmenn i 2017 rammet av infeksjon med den alvorligste varianten av E.coli - nemlig EHEC (enterohemoragisk Escherichia coli). Økningen er betydelig fra 2016, hvor 239 tilfeller ble meldt inn. Enkelte av infeksjonene kan gi alvorlig sykdom, av og til dødsfall, særlig hos barn, eldre og personer med svekket immunforsvar.

Seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet medgir at det er er høyt antall, men at den store økningen har en forklaring:

EKSPERT: Heidi Lange i Folkehelseinstituttet
EKSPERT: Heidi Lange i Folkehelseinstituttet Vis mer

- Den store økningen kan hovedsakelig forklares med at diagnostikken har blitt mer sensitiv. Nå brukes det en annen metodikk på laboratoriene og kriteriene for hva som skal meldes til oss, er endret for mange av sykdommene. Den økende bruken av PCR diagnostikk bidrar også til at flere pasienter og prøver nå blir undersøkt for flere smittestoff samtidig og ikke bare etter indikasjon som tidligere. Dette gjør at antall meldte tilfeller av for eksempel E coli-infeksjoner er langt høyere i år enn i fjor, understreker Lange overfor Dagbladet.

Kan være risikosport med rått kjøtt

- Hva kjennetegner dem som ble rammet i fjor?

- Vi vet at smitten kan komme fra mat, vann og dyr - og det virker som om det her er snakk om sporadiske tilfeller. 121 av de E.coli-syke var barn i alderen opptil ni, og i likhet med de eldste, er denne målgruppen særlig utsatt. God hygiene er viktig i mange slags sammenhenger - som å huske å vaske hendene etter at man har vært på gårdsbesøk eller klappet et dyr og før man skal spise.

Les også: Vask hendene etter kontakt med dyr

Smitte fra vann, mat og dyr er et et stort helseproblem internasjonalt. Sammenliknet med andre land har Norge en gunstig situasjon når det gjelder smitte. En betydelig del av tilfellene som blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), skyldes smitte på reiser eller opphold i utlandet.

-Ved reiser til områder med dårlige hygieniske forhold, er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, salater, majones, iskrem som ikke er meieripakket og frukt som ikke kan skrelles. For øvrig bør man ved utenlandsreiser generelt påse at grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann og unngå egg der plommen fortsatt er flytende, råder Heidi Lange.

Andre gode råd er å unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk, i tillegg bør man unngå ikke-desinfisert drikkevann, og ved tvil om drikkevannskvaliteten bør man benytte flaskevann.

GODE RÅD: Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø
GODE RÅD: Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø Vis mer

Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved Universitet i Tromsø (UiT) omtaler det som en risikosport å spise rått kjøtt på restauranten, dersom du i ferien befinner deg i et land utenfor Europa eller USA.

- Det som måtte finnes av bakterier på overflaten, dør normalt når du steker kjøttet, men sykdomsframkallende bakterier fra syke dyr som finnes inne i kjøttet, dør ikke alltid om kjøttet er stekt som «blodig biff» inne i bakterier har Olsvik tidligere uttalt til Dagbladet.

Sommermåneden er høysesong for matforgiftning, enten det er E.coli- eller Campylobacter som er den vanligste årsaken til diaresykdommer.

- Det er bra at mange nå vet at man ikke skal ha rått og grillet kjøtt på samme tallerken, men for mange glemmer seg ved at de bruker en gaffel når de legger på rått kjøtt på grillen, og så bruker den samme gaffelen når de tar de stekte kotelettene av. Da er plutselig kjøttet blitt reforurenset med bakteriene, understreker avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

- Husk kjølebag

Seniorrådgiver Heidi Lange oppfordrer deg også til å passe på at maten du spiser i sommervarmen, er riktig emballert.

- Husk kjølebag og maten oppbevares i riktig temperatur, slik at ikke bakteriene får mulighet til å formere seg. Det er også viktig å huske på at salaten som brukes som tilbehør, også bør skylles godt.

Les også: Mattilsynets beste råd om mat i sommervarmen

- Hva i rapporten har overrasket deg mest selv?

- Det er en økning i antall personer som er blitt syke med parasitt-infeksjonene giardisis og cryptosporidiose, men disse sykdommen har trolig vært betydelig underdiagnostiserte tidligere, særlig på grunn av krevende diagnostiske metoder. Cryptosporidiose kan smitte både direkte fra dyr og via mat og vann. Vi fikk meldt om fire utbrudd av cryptosporidiose i Norge i 2017. Tre av utbruddene ble knyttet til besøk på ulike gårdsbruk og på leirskole og for to av disse utbruddene ble dyr angitt som sannsynlig smittekilde. Mange barn hopper over håndvasken, dersom de ikke ser at hendene er skitne. For å unngå at barn blir syke f.eks. etter å ha klappet geiter eller kjælt med lam, må man passe på at de vasker hendene, selv om de ikke er synlig skitne. Dette er særlig viktig før måltider.

Tallet på person som fikk harepest (tularemi) ble i 2017 doblet sammenliknet med tidligere år, men tallet er likevel godt under det som ble rapportert under tularemi-utbruddet i 2011. Økningen i fjor henger trolig sammen med at det var høy forekomst av smågnagere på Østlandet og Sørlandet dette året.

Forekomsten av smittestoffer i husdyr og næringsmiddel produsert i Norge, er relativt lave sammenliknet med de fleste andre land.

- Den gunstige situasjonen i Norge kan raskt endres dersom vi ikke fortløpende overvåker situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. Sykdommer som nå er under konrtoll, kan lette blusse opp på nytt, advarer avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

E. coli kan forårsake store og alvorlige utbrudd. Det mest kjente utbruddet i Norge skjedde i 2006, da minst 17 personer ble syke etter å ha spist morrpølse laget av infisert sauekjøtt. Ti av de syke fikk alvorlig nyresvikt (hemolytisk-uremisk syndrom; HUS), og ett barn døde (Schimmer, 2008).